Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 10:12

Tuyên truyền bầu cử Hà Giang với nhiều cách làm hay

15:00 | 07/05/2021
Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đang háo hức hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hà Giang đã, đang đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân nắm vững và thực hiện nghiêm quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, ngay khi công bố thời gian bầu cử, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử cấp huyện, thành phố đã chủ động ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đảm bảo tiến độ thời gian, bài bản, khoa học đồng bộ từ cấp thôn, tổ dân phố về công tác bầu cử.

Tuyên truyền bầu cử Hà Giang với nhiều cách làm hay
Tỉnh Hà Giang quan tâm công tác tuyên truyền bầu cử

Trong đó, các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo tăng cường sử dụng hình thức tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố… tuyên truyền nội dung cốt lõi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền nghĩa vụ của cử tri… Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, xây dựng các banner, chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hầu hết các huyện, thành phố đều chủ động gửi tin bài tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử, các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử tại địa phương. Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ về công tác bầu cử, công tác chuẩn bị cho bầu cử…

Để khắc phục khó khăn, các huyện, thành phố đã nghiên cứu nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử như: Phát huy tốt ưu thế của loa truyền thanh lưu động tuyên truyền về cuộc bầu cử đến từng thôn, tổ dân phố, ruộng nương (nơi người dân tập trung sản xuất); chủ động thực hiện biên tập nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử tiếng địa phương như: Tày, Mông, Dao để phát trên sóng truyền thanh, loa, lưu động tại các thôn xa trung tâm có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; xây dựng tờ gấp tuyên truyền về cuộc bầu cử như: Huyện Bắc Mê tuyên truyền tới tận thôn bản 2.500 tờ gấp tuyên truyền, huyện Hoàng Su Phì phát hành 6.681 tờ rơi tuyên truyền, huyện Quang Bình phát hành 8.000 tờ rơi tuyên truyền…

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang còn triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử thông qua cổ động trực quan (pa nô, áp phích, băng rôn), thực hiện các công trình chào mừng. Các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử như: Làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây nhà ở, xây dựng trường học… đã thu hút đông đảo người dân nhiệt tình tham gia. Nhiều công trình, phần việc đã được hoàn thành và cắm biển công trình chào mừng cuộc bầu cử, cụ thể tính đến ngày 22/4/2021: Huyện Quản Bạ đã có 127/152 công trình, phần việc đã hoàn thành được cắm biển; huyện Mèo Vạc hoàn thành 2/22 công trình chào mừng cuộc bầu cử; huyện Bắc Mê 13/13 xã đăng ký công trình chào mừng bầu cử; huyện Hoàng Su Phì đăng ký 4 công trình; huyện Yên Minh đăng ký 2 công trình chào mừng bầu cử với tỉnh, các xã, thị trấn đăng ký 36 công trình; thành phố Hà Giang đăng ký 2 công trình cấp thành phố, cấp xã, phường đăng ký 28 hạng mục công trình… Đồng thời, tập trung rà soát sửa chữa, thay thế các tấm pa nô, phát hành mẫu tranh cổ động, treo mới băng rôn tuyên truyền cuộc bầu cử. Ngoài ra, một số huyện còn tổ chức đội văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia tạo không khí sôi nổi hướng về bầu cử.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh Hà Giang được đẩy mạnh đã giúp người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân. Việc nắm vững những nội dung, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, ứng cử, những tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội đã giúp cử tri sáng suốt khi lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Phạm Tiệp