Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 10/07/2020 12:34

Trà Vinh: Đảm bảo tiến độ các đề án

18:03 | 29/06/2020
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương Trà Vinh đã cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai hoạt động khuyến công theo kế hoạch. Đây là cơ sở để tỉnh hoàn thành cũng như xây dựng định hướng công tác cho năm 2021.  

Theo báo cáo từ Sở Công Thương Trà Vinh, năm 2020 Sở Công Thương được UBND tỉnh phê duyệt trên 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động khuyến công. Từ đầu năm tới nay, các đơn vị liên quan thuộc sở đã nỗ lực triển khai các đề án và cơ bản đảm bảo kế hoạch xây dựng từ đầu năm.

tra vinh dam bao tien do cac de an

Khuyến công ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới

Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) cấp tỉnh tổ chức bình chọn lần V năm 2020 và công bố 67/74 sản phẩm của 53/59 cơ sở, doanh nghiệp; lập hồ sơ đề cử 22 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020. Triển khai 4 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí thực hiện 1,15 tỷ đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 447 triệu đồng.

Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm cho 4 cơ sở sản xuất CNNT; thẩm tra, giám sát các công trình điện không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.

Đánh giá từ Sở Công Thương, 6 tháng đầu năm, công tác khuyến công đã được triển khai kịp thời, phù hợp nhu cầu cần hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng. Chất lượng và hiệu quả rõ rệt, khuyến khích được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngành nghề được hỗ trợ gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu giúp cơ sở chủ động được nguồn nhân lực có chất lượng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Được biết, năm 2019, Trà Vinh đã đạt hiệu quả cao kế hoạch khuyến công với trên 1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ. Bí quyết là công tác lựa chọn và thẩm định hồ sơ được thực hiện sát sao. Đặc biệt, với nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, cứ 1 đồng vốn khuyến công thu hút tới 2,5 đồng vốn đầu tư của đối tượng thụ hưởng, đã tạo được 39,17 đồng doanh thu cho doanh nghiệp. Với những kết quả đã đạt được, Trà Vinh tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2020. Trọng tâm ưu tiên là hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp cải tiến máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xử lý ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 - 250 lao động trên địa bàn các xã nông thôn mới; thường xuyên cập nhật thông tin về công nghệ mới phù hợp để tư vấn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; liên kết với doanh nghiệp tại các địa phương khác, nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm CNNT của tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2020, Sở Công Thương cũng đã xây dựng định hướng công tác năm 2021 cho khuyến công. Trong đó đối tượng ưu tiên hỗ trợ là doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp mới; tổ chức đào tạo nghề; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất cho doanh nghiệp…

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2021 của Trà Vinh dự kiến trên 3,439 tỷ đồng, triển khai 9 nội dung; trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại là kinh phí khuyến công địa phương.

Hải Linh