Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Công đoàn ngành Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành Công Thương cần thực hiện tốt trong năm 2024.
Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Năm 2024 - Công đoàn ngành Công Thương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn

Dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, của Công đoàn Công Thương Việt Nam, tổ chức sáng ngày 12/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao hoạt động công đoàn ngành đã đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Công đoàn ngành Công Thương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam... Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được bảo đảm…; giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước cả năm tăng 2,98%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 3,48%, đóng góp tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Về xuất nhập khẩu, tranh thủ cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường lớn, truyền thống của nước ta để đẩy mạnh xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nước ta năm 2023 ước đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 354,5 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần năm 2022. Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước tăng 9,6% so với năm 2022, vượt mục tiêu tăng 8-9% của ngành.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực (quản lý thị trường, phòng vệ thương mại, hội nhập, xúc tiến thương mại, quản lý cụm công nghiệp, khuyến công, khoa học và công nghệ, tổ chức cán bộ...) được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn ngành.

Cùng với quá trình phát triển của ngành Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình; là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong năm vừa qua, tổ chức công đoàn và đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, đã phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn, bám sát định hướng của công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trong năm qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các mặt công tác.

Nổi bật như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên công đoàn được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác nữ công và các hoạt động xã hội, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được đặc biệt quan tâm.

Công tác phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng và đạt kết quả khá tích cực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động và hưởng ứng đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Ngành. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng nêu rõ: Bước vào năm 2024, là năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm (2021-2025). Ngành Công Thương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng, quan trọng và công nghiệp hỗ trợ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Công đoàn ngành Công Thương
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị xuất sắc

Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động tham mưu khai thác các cơ hội từ quan hệ đối ngoại với các nước lớn để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nhất là trong lĩnh vực mà nước ta đang có nhu cầu và lợi thế. Tập trung sắp xếp lại bộ máy, nhân sự; chấn chỉnh, sốc lại kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Với tổ chức công đoàn, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển đất nước, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đặt ra cho ngành Công Thương hết sức nặng nề.

Thực tế đó đòi hỏi tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để cùng với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh thêm 5 vấn đề trọng tâm công đoàn ngành cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là lao động trẻ, giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nắm vững, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong quá trình thực thi công vụ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các giải pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và tu dưỡng rèn luyện bản thân, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: Điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và an toàn lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ …

Thứ năm, tiếp tục bám sát kế hoạch số 06/BCS ngày 05/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương để không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của từng cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân gửi lời chúc toàn thể đoàn viên, gia đình người lao động ngành Công Thương sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng thăm cửa khẩu Hữu Nghị và khảo sát một số dự án tại Lạng Sơn

Thủ tướng thăm cửa khẩu Hữu Nghị và khảo sát một số dự án tại Lạng Sơn

Sáng 21/4, tại Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và khảo sát một số dự án trọng điểm của tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Ngày 21/4/2024, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.
Thủ tướng Chính phủ: Bất kỳ tình huống nào cũng phải đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ: Bất kỳ tình huống nào cũng phải đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng các phương án; kịp thời điều hành, đảm bảo đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh.
Tổng thống Maduro Moros: "Venezuela sẽ là Việt Nam ở Nam Mỹ"

Tổng thống Maduro Moros: "Venezuela sẽ là Việt Nam ở Nam Mỹ"

Tổng thống Maduro Moros nói "Venezuela sẽ là Việt Nam ở Nam Mỹ" vì Venezuela ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu để phát triển
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 – 20/4/2024)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 – 20/4/2024)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 – 20/4/2024).

Tin cùng chuyên mục

Gần 40 mũi khoan xuyên núi để gia cố hầm đường sắt Bãi Gió

Gần 40 mũi khoan xuyên núi để gia cố hầm đường sắt Bãi Gió

Tổng cộng 39 mũi khoan xuyên núi, 2 từ trên đỉnh núi, 37 từ bên trong hầm được ngành chức năng thực hiện để phun bê tông, gia cố hầm đường sắt Bãi Gió.
Giá vàng được dự báo giảm, nhà đầu tư có nên ưu tiên bán vàng chốt lời?

Giá vàng được dự báo giảm, nhà đầu tư có nên ưu tiên bán vàng chốt lời?

Trong bối cảnh thị trường vàng được bổ sung nguồn cung, giá vàng được dự báo sẽ giảm, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên thận trọng khi mua vàng đầu tư.
Venezuela coi Việt Nam là hình mẫu phát triển, cam kết tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư Việt Nam

Venezuela coi Việt Nam là hình mẫu phát triển, cam kết tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham gia hội đàm với lãnh đạo Chính phủ Venezuela do Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros chủ trì.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội - Hòa Bình

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội - Hòa Bình

Đoàn công tác của UBND TP. Hà Nội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình về hợp tác phát triển giữa hai địa phương và các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thủ tướng làm việc với Công an Phú Thọ, thúc đẩy triển khai Đề án 06

Thủ tướng làm việc với Công an Phú Thọ, thúc đẩy triển khai Đề án 06

Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án 06.
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ

Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ

Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng nay 18/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Tối ngày 17/4 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Trong dòng chảy hội nhập, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tiếp tục khẳng định giá trị, niềm tự hào về sức mạnh tinh thần, văn hoá của dân tộc Việt Nam.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào sáng ngày 27/6/2024.
Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc.
Khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến địa phương, người dân, doanh nghiệp… đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định giá đất.
Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 17/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên "cột mốc vàng" lịch sử Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên "cột mốc vàng" lịch sử Điện Biên Phủ

Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, tri ân với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn và phát huy.
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Sáng 17/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 16/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã tổ chức phiên họp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 88 của UBND TP. Hà Nội.
Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động