Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đoàn đại biểu ngành Công Thương gồm 14 công đoàn viên tiêu biểu.
Công đoàn ngành Công Thương hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bên cạnh gửi đến Đại hội bài tham luận với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, Công đoàn ngành Công Thương còn có gian trưng bày sản phẩm của đoàn viên, người lao động trong ngành.

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu ngành Công Thương tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu ngành Công Thương tham gia thảo luận tại tổ số 9 Đại hội hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện trực tiếp quản lý 16 công đoàn cấp trên cơ sở, với 515 công đoàn cơ sở; phối hợp quản lý 21 công đoàn ngành Công Thương tỉnh, thành phố...

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn song thời gian qua Công đoàn Công Thương Việt Nam đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai hoạt động đáp ứng với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị; triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - ông Phan Văn Bản trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”

Phát huy vai trò của mình, công đoàn đã giám sát hoặc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng... liên quan đến đoàn viên, người lao động.

Việc làm, đời sống của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân hiện nay của người lao động trong ngành khoảng 8,9 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là lương bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (10,5 triệu đồng/người/tháng).

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Việc làm, đời sống của người lao động ngành Công Thương cơ bản ổn định

Đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên chức toàn ngành từng bước được nâng cao, thông qua việc sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa và xây dựng văn hóa đặc trưng của từng nhóm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với các nội dung phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia.

Hầu hết đoàn viên, công nhân viên chức lao động tin tưởng vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, gắn bó với nghề và doanh nghiệp; có ý thức phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, nền kinh tế dự báo còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro; đồng thời, chịu tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới, các vấn đề xung đột toàn cầu vẫn nguy cơ tiềm ẩn, sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..., làm ảnh hưởng tới hoạt động ngành Công Thương, tác động tới phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Sự chuyển dịch lao động vào khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ sẽ tăng nhanh về số lượng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong lực lượng lao động xã hội. Cơ cấu lao động ngành Công Thương tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh có thể bị giải thể, phá sản, làm mất đi cơ hội việc làm của người lao động; ở những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ cao, nhiều người lao động không có hoặc trình độ tay nghề thấp sẽ trở nên thất nghiệp.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngành Công Thương phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò đầu tàu trong việc phát triển và đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế. Các cấp công đoàn cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, số lượng cán bộ công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đang cho người lao động luôn được Công đoàn Công Thương Việt Nam chú trọng

Vì vậy, mục tiêu Công đoàn Công Thương Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tập trung công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, vì việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn Đại biểu Công đoàn ngành Công Thương tham dự Đại hội
Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu Công đoàn ngành Công Thương chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại biểu chụp ảnh tại gian trưng bày sản phẩm của đoàn viên, người lao động trong ngành

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

CPI tháng 2/2024: 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng

CPI tháng 2/2024: 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng

Theo Tổng cục thống kê, trong mức tăng 1,04% của CPI tháng 2/2024 so với tháng trước có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.
Khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới

Khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới

Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách.
Cơ hội từ 3 động lực tăng trưởng trong năm 2024

Cơ hội từ 3 động lực tăng trưởng trong năm 2024

3 động lực tăng trưởng được Chính phủ xác định trong năm 2024 là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, 3 động lực này đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng tích cực.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật; đặc biệt nhấn mạnh cần loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 27/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Chủ tịch Tập đoàn Siemens Đức: Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn

Chủ tịch Tập đoàn Siemens Đức: Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn

Chủ tịch Tập đoàn Siemens nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Đức.
Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 với 11 nội dung quan trọng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Chủ tịch nước căn dặn mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề, có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, tiếp nhận cái mới, làm chủ khoa học kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại...
Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính một cách hết sức có trách nhiệm.
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư khẳng định trước sau như một, quan hệ Việt Nam-Lào luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và có bài phát biểu quan trọng, động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước.
Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, DNNN
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 24/2, tại Làng Văn hóa đã diễn ra chương trình Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự cùng chung vui với đồng bào.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là điển hình cho thành công trong hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác.
Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Vị thế kinh tế có xu hướng giảm dần so với các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đó là một trong những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 tại cuộc họp của Tiểu ban vào sáng 23/2/2024.
Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư.
Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động