Năm 2024 - Công đoàn ngành Công Thương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Sáng nay (12/1), Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội IV và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới Ngày mai (12/1), Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã tới dự Hội nghị.

Nỗ lực vì đoàn viên và người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - nhấn mạnh: Năm 2023 tuy còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất sát sao của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực.

Năm 2024 - Công đoàn ngành Công Thương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, phát huy truyền thống và phẩm chất vốn có, với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động ngành công thương đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, chủ động, kịp thời, thích ứng với tình hình thực tiễn, đạt những kết quả to lớn, toàn diện trên các mặt hoạt động, hoàn thành và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Cùng với cả nước, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực.

Trong đó nổi bật là: Tập trung chỉ đạo công tác đại hội công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam; làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua Chương trình “Tết Sum vầy”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng đền ơn đáp nghĩa; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên...; tuyên truyền sâu rộng nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp tới đông đảo đoàn viên, người lao động.

Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng. Báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho thấy, kết quả từ các phong trào thi đua năm 2023 có 191.311 sáng kiến, mang lại hiệu quả 50,6 tỷ đồng, đã có 15 công trình sản phẩm được công nhận làm lợi 15 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 17 thi đua xuất sắc và 6 Bằng khen tập thể và 80 cá nhân toàn diện; Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng 95 Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể và tặng Bằng khen cho 132 tập thể và 601 cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; công tác nữ công được quan tâm đẩy mạnh; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn được nâng lên; công tác tài chính, tài sản công đoàn triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2023, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về an sinh xã hội; giám sát hoặc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng...; việc làm của đoàn viên, người lao động trong ngành được duy trì, thu nhập ổn định, điều kiện lao động, chế độ chính sách cơ bản được đảm bảo.

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động khối doanh nghiệp trong ngành ước đạt từ 6,5 - 10,5 triệu đồng/người/tháng. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giảm, tuy nhiên vẫn còn ở một số đơn vị khó khăn như Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Điện. Đáng chú ý, trong năm 2023, toàn ngành không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.

Năm 2024 với nhiệm vụ khá nặng nề

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Theo đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đúng kế hoạch. Tập trung hoạt động theo chủ đề năm 2024, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Công đoàn Công Thương Việt Nam và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại các công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”…

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động; tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cập nhật những thay đổi của hệ thống pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024). Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong công nhân viên chức lao động.

Triển khai chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; đẩy mạnh chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, các thỏa thuận hợp tác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động với chính sách ưu đãi.

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh việc xây dựng công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với những đối tác truyền thống, quan trọng, thúc đẩy các quan hệ láng giềng, khu vực, đề xuất những nội dung hợp tác mới, vận động sự hỗ trợ về nhân lực, tài lực... cũng như kinh nghiệm thực tế cho công tác đào tạo, phục vụ mục tiêu chung của Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu quốc tế về hoạt động công đoàn nói chung và kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 502 công đoàn cơ sở; trong đó 338 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 124 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, với 139.481 đoàn viên trên tổng số 148.110 lao động; trong đó lao động nữ là 43.809, chiếm 29,6%.
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam nằm trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sở hạ tầng, dành 5,7% GDP cho các dự án trong lĩnh vực này.
Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, ngoài Tây Bắc Bộ, nắng nóng mở rộng vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024: Có mưa vài nơi, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024: Có mưa vài nơi, biển động

Thời tiết biển hôm nay 19/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt, nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt, nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/4/2024, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C
Tuyên Quang: Không đánh đổi tài nguyên rừng để phát triển du lịch

Tuyên Quang: Không đánh đổi tài nguyên rừng để phát triển du lịch

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, Tuyên Quang luôn xác định, khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng.

Tin cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa sibutramin

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa sibutramin

Chiều ngày 18/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa sibutramin.
TP. Hồ Chí Minh: Băng rôn gây tranh cãi ở Công viên Lê Thị Riêng là do in nhầm

TP. Hồ Chí Minh: Băng rôn gây tranh cãi ở Công viên Lê Thị Riêng là do in nhầm

Theo một đại diện tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), tấm băng rôn gây gây tranh cãi trong những ngày qua là do đơn vị thiết kế, in ấn in nhầm.
Hà Nội: Quét mã trả phí gửi xe, không lo bị “chặt chém”

Hà Nội: Quét mã trả phí gửi xe, không lo bị “chặt chém”

Hà Nội triển khai thí điểm nhiều bãi trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt. Hoạt động này đã giúp minh bạch trong công tác quản lý.
Hà Nội: Đặc sắc lễ hội truyền thống làng Duyên Trường

Hà Nội: Đặc sắc lễ hội truyền thống làng Duyên Trường

Ngày 10/3 Âm lịch hàng năm (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) - cũng là ngày làng Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống
Dệt may, năng lượng tái tạo đi đầu trong kinh tế tuần hoàn

Dệt may, năng lượng tái tạo đi đầu trong kinh tế tuần hoàn

Đó là khẳng định của ông Hans Bruyninckx - Ban Tài nguyên Quốc tế (IRP) tại Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn thế giới 2024 (WCEF2024) diễn ra từ ngày 15-18/4 tại Bỉ.
Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương

Với vai trò của mình, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Quảng Ninh: Cận cảnh công trình thuộc dự án nghìn tỷ bị xuống cấp trầm trọng

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình thuộc dự án nghìn tỷ bị xuống cấp trầm trọng

Ga Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tạm dừng hoạt động nhiều năm nay, dẫn đến tình trạng nhiều hạng mục bỏ hoang đã bị xuống cấp trầm trọng.
Thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, ngày nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/4/2024: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Bắc Bộ sáng sớm cục bộ có mưa, mưa rào rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/4/2024: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/4/2024: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông

Thời tiết biển hôm nay 18/4/2024, khu vực Bắc vịnh Băc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5; đêm cấp 6, giật cấp 7, biến động.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/4/2024: Hà Nội có mưa vài nơi trong ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/4/2024: Hà Nội có mưa vài nơi trong ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/4/2024, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực sáng trời đêm Phú Thọ dịp Lễ hội Đền Hùng 2024

Chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực sáng trời đêm Phú Thọ dịp Lễ hội Đền Hùng 2024

Trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hội tụ non sông", trong đó có màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút.
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023)

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023)

Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023).
Liên thông hơn 2,7 triệu dữ liệu khám sức khỏe lái xe qua hệ thống bảo hiểm xã hội

Liên thông hơn 2,7 triệu dữ liệu khám sức khỏe lái xe qua hệ thống bảo hiểm xã hội

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến.
Giải pháp để xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Giải pháp để xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Để người lao động tiếp tục là nguồn lực lớn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa thì an ninh, an toàn cho lực lượng này là thách thức không nhỏ.
TP. Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng "bến cóc" đón trả khách sai quy định

TP. Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng "bến cóc" đón trả khách sai quy định

Thời gian qua, tình trạng "bến cóc" đón trả khách sai quy định trong kinh doanh vận tải tái diễn tại TP. Hồ Chí Minh gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.
Hà Nội: Người dân xếp hàng từ 4h sáng làm thủ tục đăng ký đất đai

Hà Nội: Người dân xếp hàng từ 4h sáng làm thủ tục đăng ký đất đai

Nhiều Văn phòng Đăng ký đất đai ở Hà Nội chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Nguyên nhân được cho là do lãi suất ngân hàng đang giảm.
Hà Nội: Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT

Hà Nội: Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của các trường THPT công lập trên địa bàn.
Hành trình về nguồn đặc biệt của 200 "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Hành trình về nguồn đặc biệt của 200 "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" toàn quốc lần thứ V năm 2024 là hành trình về nguồn đặc biệt của 200 em đội viên tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc.
Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư

Bộ Y tế đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với hướng tăng quyền lợi cho người tham gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động