Thị trường phân bón: Lợi nhuận nhóm NPK đi lên, ure đi xuống trong quý III

Quý III/2023 ghi nhận những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón NPK có lợi nhuận tốt, trong khi nhóm phân bón ure sụt giảm.
Supe Lâm Thao và khát vọng đưa phân bón Việt chinh phục thị trường quốc tế Giá phân bón tăng, thị trường vẫn trong tầm kiểm soát Lượng tiêu thụ Phân bón Phú Mỹ tăng 12% so với cùng kỳ

Lợi nhuận nhóm phân bón NPK đi lên

Cụ thể, trong quý III, lợi nhuận của hai đơn vị sản xuất và kinh doanh phân bón NPK hàng đầu Việt Nam như Supe Lâm Thao và Phân bón Bình Điền đều khả quan.

Với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao), 9 tháng năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt kết quả cao. Tiêu biểu như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ; đóng góp vào ngân sách Nhà nước đúng và đủ theo quy định; thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, riêng quý III năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 840 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch quý, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường phân bón: Lợi nhuận nhóm NPK đi lên, ure đi xuống trong quý III
Quý III năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Supe Lâm Thao đạt 840 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch quý, tăng 37% so với cùng kỳ

Trong quý III, Supe Lâm Thao ghi nhận doanh thu thuần đạt 811 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 31%, lên 699 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 112 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,2% lên 13,8%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Supe Lâm Thao giảm đến 80% về mức 893 triệu đồng. Trong khi đó, các chi phí trong kỳ có xu hướng tăng, cụ thể: chi phí tài chính tăng 19%, lên 3,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 60%, lên 36 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, lên 38 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế 29 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ quý III/2022.

Tương tự, Công ty CP Phân bón Bình Điền cũng ghi nhận những con số tích cực trong quý III, cụ thể: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Phân bón Bình Điền (Phân bón Bình Điền) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là con số cao nhất kể từ khi đơn vị niêm yết vào 2015 đến nay.

Giá vốn quý III tăng 13% lên 2.370 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 339 tỷ đồng, tăng 85%. Biên lãi gộp tăng từ 8% lên 12,5% tại kỳ này.

Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 72% và 55%. Kết quả, quý III, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 81 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời xấp xỉ kết quả kỷ lục của quý IV/2021 (81 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Bình Điền ghi nhận 6.386 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ cấu, doanh thu nội địa chiếm 87%, xuất khẩu chiếm 13%. Lãi trước thuế và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm lần lượt 40% và 11% về 128 tỷ đồng và 112 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 87% về doanh thu và 58% chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm.

Theo kế hoạch ban lãnh đạo thông qua mới đây, công ty đặt mục tiêu quý cuối năm có sản lượng tiêu thụ gần 110.600 tấn, doanh thu 1.354 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 8 tỷ đồng.

Công ty CP Phân bón miền Nam (Phân bón miền Nam) cũng báo lãi lớn trong quý III với lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8,3 lần cùng kỳ, đạt 19 tỷ đồng.

Mặc doanh thu bán hàng quý III năm nay sụt giảm 26% so với quý III năm ngoái, còn 421 tỷ đồng, nhưng giá vốn cũng giảm 27% so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 15% so với quý III năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của Phân bón miền Nam cũng tăng gấp 4,2 lần cùng kỳ, đạt 6,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 40% và 29% so với quý III/2023, đều còn khoảng 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ công ty ghi nhận hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ phải nộp truy thu tiền thuế đất là 3,5 tỷ đồng và lệ phí hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lợi nhuận nhóm ure, DAP đi xuống

Trái ngược với tình hình khả quan của nhóm phân bón NPK, nhóm ure, DAP ghi nhận kết quả không mấy khả quan so với cùng kỳ.

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý III/2023, doanh thu thuần của công ty đạt 3.216 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng hơn 17% so với quý II năm ngoái, khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 72,6% so với cùng kỳ, còn 408 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp qua đó sụt từ mức 38% xuống 13%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh 71% xuống 27 tỷ đồng chủ yếu do hụt thu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia. Trừ đi chi phí, Đạm Phú Mỹ báo lãi sau thuế quý III chỉ đạt 69 tỷ đồng, giảm tới gần 93% so với mức lãi nghìn tỷ của cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Đạm Phú Mỹ trong vòng 4 năm qua, kể từ quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu đạt 10.187 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 436 tỷ đồng, giảm lần lượt 31% và 90% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty mới hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Lý giải về nguyên nhân kết quả kinh doanh quý III suy giảm, Đạm Phú Mỹ cho biết do giá bán mặt hàng phân bón và hóa chất quý III giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt giá bán urê giảm 35% và giá bán NH3 giảm 59%. Đồng thời, giá khí tăng cao so với quý III năm ngoái cũng khiến lợi nhuận quý này giảm sâu tương ứng.

Cùng chung cảnh với Đạm Phú Mỹ là Đạm Cà Mau. Cụ thể, trong quý III, giá bán giảm so với cùng kỳ là nguyên nhân khiến doanh thu của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong quý vừa qua, dù sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Đạm Cà Mau tăng hơn 36% so với cùng kỳ, nhưng giá bán phân bón giảm mạnh so với giá đỉnh năm 2022 nên doanh thu thuần lại giảm gần 9%, đạt 3.010 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng hơn 23% so với quý II năm ngoái, lên 2.833 tỷ đồng khiến lãi gộp của công ty chỉ còn 177 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn nghìn tỷ. Biên lãi gộp vì thế cũng giảm từ 29,1% xuống còn 5,9%.

Chi phí bán hàng của công ty cũng tăng tới 32% lên 192 tỷ đồng do đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, mở rộng thị trường và hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm gần một nửa, xuống 85 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tài chính 200 tỷ đồng (chủ yếu là lãi từ khoản tiền gửi gần 10.000 tỷ đồng tại ngân hàng) nên Đạm Cà Mau vẫn có lãi sau thuế hơn 74 tỷ đồng trong quý III/2023, giảm 90% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Đạm Cà Mau kể từ quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng, Đạm Cà Mau đạt doanh thu thuần 9.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 617 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 81% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng công ty mới hoàn thành được 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cùng chung cảnh sụt giảm lợi nhuận trong nhóm ngành ure là Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc). Thậm chí, Đạm Hà Bắc còn trải qua quý lỗ thứ ba liên tiếp. Quý III/2023 công ty ghi nhận doanh thu 1.138 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Trong kỳ, giá vốn tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2022, lên mức 1.178 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp đến 580 tỷ.

Lỗ gộp cộng thêm chi phí tài chính tiếp tục tăng 35%, lên mức 226 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến Đạm Hà Bắc lỗ sau thuế 309 tỷ đồng quý III/2023, trong khi cùng kỳ lãi 347 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này lỗ nặng với tổng lỗ lũy kế 9 tháng hơn 788 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2022 lãi gần 1.700 tỷ đồng.

Thị trường phân bón: Lợi nhuận nhóm NPK đi lên, ure đi xuống trong quý III
Dây chuyền đóng bao phân bón DAP tại Công ty CP DAP – Vinachem

Không chỉ nhóm ure mà mặt hàng phân bón DAP cũng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh. Công ty CP DAP – Vinachem - đơn vị chuyên sản xuất phân bón DAP - thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2023 sụt giảm mạnh với lợi nhuận giảm đến 88% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần giảm gần 11% so với cùng kỳ, đạt 822 tỷ đồng. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 18%, lên 757 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 35%, còn 65 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, dù sản lượng tiêu thụ của công ty tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ lên 71.625 tấn nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ tăng 12,3% do giá bán liên tục giảm theo xu hướng chung.

Giá vốn bán hàng và loạt chi phí gia tăng mạnh đã bào mòn gần hết lợi nhuận của DAP – Vinachem. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý III vỏn vẹn 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 88% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, DAP - Vinachem ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.374 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phân bón

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vì sao Thái Lan kêu gọi nông dân trồng bí ngô, đậu phộng... thay lúa

Vì sao Thái Lan kêu gọi nông dân trồng bí ngô, đậu phộng... thay lúa

Mặc dù giá gạo xuất khẩu đang cao song mới đây giới chức Thái Lan lại kêu gọi nông dân chuyển trồng lúa trái vụ sang loại nông sản khác.
Ngành chăn nuôi chuyển mình, ‘nút thắt’ chi phí đang dần được tháo bỏ

Ngành chăn nuôi chuyển mình, ‘nút thắt’ chi phí đang dần được tháo bỏ

Giá nguyên liệu thức ăn, dịch bệnh và biến đổi khí hậu là những yếu tố tác động lớn đến ngành chăn nuôi nước ta.
Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành ngày mai 22/2/2024

Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành ngày mai 22/2/2024

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày mai (22/2) được dự báo giảm theo xu hướng thế giới.
Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh, vàng SJC bán ra 78,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh, vàng SJC bán ra 78,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay đảo chiều tăng mạnh, hiện giá vàng SJC đang bán ra 78,50 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 999.9 bán ra 65,43 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay 21/2/2024: Giá Won tại các ngân hàng biến động trái chiều

Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay 21/2/2024: Giá Won tại các ngân hàng biến động trái chiều

Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay 21/2/2024, chợ đen tăng giá, Vietcombank giảm nhẹ, Vietinbank đi ngang, TPBank mua Won với giá cao nhất là 17,44 VNĐ/KRW.

Tin cùng chuyên mục

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay 21/2/2024: Giá Nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank, TPBank và chợ đen tăng

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay 21/2/2024: Giá Nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank, TPBank và chợ đen tăng

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay 21/2/2024: CNY Vietcombank (VCB) mua vào cao nhất là 3.341,17 VND/CNY, bán Nhân dân tệ thấp nhất Ngân hàng BIDV với 3.468,00 VND/CNY
Thị trường hàng hóa hôm nay ngày 21/2/2024: Năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa hôm nay ngày 21/2/2024: Năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường hàng hóa

Số liệu từ MXV cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (20/2), lực bán mạnh chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index suy yếu 0,36 % xuống 2.112 điểm.
Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/2: Giá lúa đồng loạt giảm mạnh 400 – 900 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/2: Giá lúa đồng loạt giảm mạnh 400 – 900 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/2 tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm mạnh với cả lúa và gạo. Thị trường giao dịch chậm.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/2/2024: Đồng Euro tiếp đà phục hồi, VCB tăng 82,23 VND/EUR chiều bán

Tỷ giá Euro hôm nay 21/2/2024: Đồng Euro tiếp đà phục hồi, VCB tăng 82,23 VND/EUR chiều bán

Tỷ giá Euro hôm nay 21/2/2024, giá EUR/VND, giá Euro trên thế giới tăng giá. Trong nước giá Euro tiếp đà phục hồi, VCB tăng 82,23 VND/EUR chiều bán.
Tỷ giá AUD hôm nay 21/2/2024: Giá đô la Úc tại MB, Vietinbank tăng; chợ đen giảm giá

Tỷ giá AUD hôm nay 21/2/2024: Giá đô la Úc tại MB, Vietinbank tăng; chợ đen giảm giá

Hôm nay 21/2/2024, tỷ giá AUD được các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đô la Úc tại Vietinbank, MB tăng giá. Tỷ giá AUD tại ACB, chợ đen giảm.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 21/2/2024: Giá vàng đảo chiều tăng trở lại

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 21/2/2024: Giá vàng đảo chiều tăng trở lại

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 21/2: Giá vàng đảo chiều tăng trở lại; cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014…
Giá gạo Việt đột ngột giảm sốc, đâu là nguyên nhân?

Giá gạo Việt đột ngột giảm sốc, đâu là nguyên nhân?

Việc Việt Nam rộ vụ thu hoạch trong những ngày đầu năm được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá gạo xuất khẩu bất ngờ quay xe giảm sau khi mới tăng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/2/2024: Tăng cao nhất 3.000 đồng/kg tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay ngày 21/2/2024: Tăng cao nhất 3.000 đồng/kg tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay ngày 21/2/2024 giảm nhẹ tại miền Bắc và tăng cao nhất 3.000 đồng/kg tại miền Nam, vì vậy đã co hẹp khoảng cách giá giữa các khu vực.
Giá gas hôm nay ngày 21/2/2024: Xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường

Giá gas hôm nay ngày 21/2/2024: Xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường

Giá gas hôm nay ngày 21/2/2024, vào đầu giờ sáng (giờ Việt Nam), giá gas giảm 0,47% ở mức 1,7 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024.
Giá thép hôm nay ngày 21/2/2024: Giảm mạnh trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay ngày 21/2/2024: Giảm mạnh trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay ngày 21/2/2024: Giảm 112 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giữ ổn định.
Hà Nội: Độc đáo lễ hội xin lửa lấy đỏ đầu năm mới ở làng An Định

Hà Nội: Độc đáo lễ hội xin lửa lấy đỏ đầu năm mới ở làng An Định

Tối 20/2/2024 (11 tháng Giêng Âm lịch), người dân làng An Định, xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức lễ hội lấy đỏ đầu năm.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 21/2/2024: Tỷ giá Yen Nhật, Yen VCB bất ngờ quay đầu sụt giảm

Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 21/2/2024: Tỷ giá Yen Nhật, Yen VCB bất ngờ quay đầu sụt giảm

Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 21/2/2024: Tỷ giá Yen Nhật, Yen VCB bất ngờ quay đầu sụt giảm. Đổi 1 Man bằng bao nhiêu VND? Eximbank là ngân hàng mua Yen cao nhất.
Tỷ giá USD hôm nay 21/2/2024: USD trong nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay 21/2/2024: USD trong nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay 21/2/2024, USD VCB tiếp đà tăng giá, USD thế giới giảm nhẹ hiện dao động ở mức 104 điểm
Giá vàng hôm nay 21/2/2024: Vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 21/2/2024: Vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 21/2/2024: Vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh xấp xỉ 1 triệu đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra, vàng thế giới đi ngang.
Giá cà phê hôm nay, 21/2/2024: Giá cà phê trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao

Giá cà phê hôm nay, 21/2/2024: Giá cà phê trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao

Cập nhật giá cà phê hôm nay 21/2/2024, giá cà phê trực tuyến, cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Kon Tum, cà phê nhân, cà phê Arabica hôm nay 21/2/2024.
Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Giá vàng giảm sau ngày Thần Tài, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư

Giá vàng giảm sau ngày Thần Tài, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư

Sau ngày vía Thần Tài 2024, giá vàng trong nước biến động liên tục, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý điều chỉnh tăng giảm giá vàng nhiều lần trong ngày.
Xuất khẩu khởi sắc, giá tôm, cá tra tăng khá ngay đầu năm

Xuất khẩu khởi sắc, giá tôm, cá tra tăng khá ngay đầu năm

Những ngày đầu năm 2024, giá tôm, cá tra thương phẩm tại các tỉnh thành miền Tây đã bắt đầu tăng 6.000 - 15.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ.
Thị trường dệt may nội địa: Miếng bánh không dễ ăn

Thị trường dệt may nội địa: Miếng bánh không dễ ăn

Được coi là giải pháp tạm thời khi xuất khẩu gặp khó, tuy nhiên thị trường dệt may nội địa cũng không phải miếng bánh dễ ăn.
Giá vàng thế giới “nín thở” chờ tin từ FED

Giá vàng thế giới “nín thở” chờ tin từ FED

Giá vàng thế giới chững lại ở mức dưới 2.020 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động