Tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng gấp 1,24 lần bình quân cả nước

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ 3/6 vùng kinh tế, gấp 1,24 lần so với bình quân chung cả nước...
Sáu giải pháp phát triển nguồn lực tài chính cho Vùng đồng bằng sông Hồng Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 3

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng cho thấy, qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết về phát triển, vùng Đồng bằng Sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 21 chỉ tiêu phát triển, 36 nhiệm vụ và 20 dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của vùng cần thực hiện đến năm 2030, đến nay đã hoàn thành 3 nhiệm vụ; phê duyệt quy hoạch 9/11 tỉnh trong Vùng; các đề án lớn đang được các bộ, địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan triển khai theo tiến độ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng gấp 1,24 lần bình quân cả nước
Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng gấp 1,24 lần bình quân cả nước

Về 20 dự án quan trọng, liên kết vùng đã khởi công 7 dự án; đang triển khai các thủ tục đầu tư 8 dự án; dự án còn lại được các bộ, ngành, địa phương xây dựng lộ trình nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ngay sau khi Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30 được ban hành, các bộ, ngành, địa phương trong vùng đã khẩn trương quán triệt các nội dung, ban hành kế hoạch hành động, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết và đạt kết quả tích cực sau hơn 1 năm triển khai.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Vùng đạt tới 6,28%, đứng thứ 3/6 vùng kinh tế (sau vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng trên vùng Đông Nam Bộ), gấp 1,24 lần so với bình quân chung cả nước (cả nước tăng 5,05%). Quy mô kinh tế giá hiện hành đạt hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm gần 30,1% GDP cả nước, đứng thứ 2/6 vùng kinh tế (sau vùng Đông Nam Bộ 30,2%); GRDP bình quân đầu người đạt 131,9 triệu đồng, đứng thứ 2 cả nước (sau vùng Đông Nam Bộ 166 triệu USD).

Đáng chú ý, thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ước đạt 17,382 tỷ USD, trong đó 5/11 địa phương trong vùng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 720 nghìn tỷ đồng, đứng đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế GRDP của vùng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trở thành động lực và đầu tàu tăng trưởng kinh tế của toàn vùng.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trong quý I/2024, GRDP bình quân của Vùng đạt 6,3% (bình quân cả nước 5,66%), thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 94 nghìn tỷ đồng, bằng 37% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công của Vùng ước 4 tháng đạt hơn 25.128 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch năm (cả nước 17,5%).

Bổ sung cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển vùng

Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn còn một số khó khăn về hạ tầng đô thị, các vấn đề về môi trường có tính liên vùng; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực cho phát triển, các hoạt động liên kết, điều phối vùng cần được quan tâm hơn nữa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, nguyên nhân của những khó khăn trên là do thời gian thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ được hơn 1 năm, trong khi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra có tính dài hạn, thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chưa bảo đảm do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao từ năm 2021, trước khi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và đầu tư của Vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; trong đó gồm các công trình giao thông đường bộ quan trọng của Vùng được áp dụng một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương.

Đồng thời trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4, trong đó áp dụng cơ chế đặc thù riêng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và trình Chính phủ cho phép kéo dài thời gian áp dụng chính sách.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án về đào tạo 50 nghìn kỹ sư bán dẫn; Nghị định về hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ cao; các chính sách quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát...để áp dụng chung cho Vùng.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong vùng rà soát và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về phát triển Vùng để sớm hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND TP. Hà Nội đã hoàn thiện Hồ sơ tổng kết, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ đã giao năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ cần thiết cho hoạt động của Hội đồng điều phối vùng; trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với cảng biển, trung tâm logistics; nội dung liên quan đến thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cao, thu hút nhân tài cho Vùng.

Với các dự án quan trọng, liên kết vùng: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã khởi công. Đối với dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc nghiên cứu triển khai, các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục cần thiết (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư) để sớm khởi công dự án; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, gồm cả cơ chế, chính sách đặc thù để sớm triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và thành viên Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng góp ý cho các cơ chế, chính sách đặc thù của Vùng, đây là nhiệm vụ cần sự nghiên cứu, phối hợp với cơ quan liên quan, có thời gian triển khai trong năm tiếp theo.

Chất lượng cơ sở hạ tầng vùng Đồng bằng sông Hồng ngày càng được cải thiện, 4/11 địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước; trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước, Hà Nội đứng thứ 4, Hải Phòng thứ 7, Bắc Ninh thứ 8.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nam Định: Cháy nhà 4 tầng ở Hải Hậu, ngọn lửa đỏ rực trong đêm

Nam Định: Cháy nhà 4 tầng ở Hải Hậu, ngọn lửa đỏ rực trong đêm

Tối ngày 24/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến ngôi nhà ở cao 4 tầng kết hợp kinh doanh tại huyện Hải Hậu (Nam Định), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình

Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có thông báo về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình.
Urenco11: Chuyên nghiệp - Hiệu quả trong xử lý chất thải

Urenco11: Chuyên nghiệp - Hiệu quả trong xử lý chất thải

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy ở Đà Lạt

Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy ở Đà Lạt

Nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy xảy ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở Đà Lạt

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở Đà Lạt

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở Đà Lạt xảy ra vào sáng 24/6.

Tin cùng chuyên mục

Trình diễn khinh khí cầu bay: Điểm nhấn trong tuần du lịch tỉnh Thái Bình năm 2024

Trình diễn khinh khí cầu bay: Điểm nhấn trong tuần du lịch tỉnh Thái Bình năm 2024

Ngày 25 – 27/6, tại Công viên Kỳ Bá TP. Thái Bình diễn ra hoạt động khinh khí cầu bay. Hoạt động này là điểm nhấn trong tuần du lịch tỉnh Thái Bình năm 2024.
TP. Hồ Chí Minh: Thẩm mỹ Lucy, KumhoAsia, Nevada, Noselab, ChungNam Korea cùng hàng loạt cơ sở bị xử phạt

TP. Hồ Chí Minh: Thẩm mỹ Lucy, KumhoAsia, Nevada, Noselab, ChungNam Korea cùng hàng loạt cơ sở bị xử phạt

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt hàng loạt cơ sở như: Thẩm mỹ quốc tế Lucy, KumhoAsia Medical, Nevada, Noselab, ChungNam Korea, Nha khoa Việt Long, CCI Group…
Thượng tọa Thích Chân Quang học Tiến sĩ nghiêm túc, chăm chỉ và đúng quy định

Thượng tọa Thích Chân Quang học Tiến sĩ nghiêm túc, chăm chỉ và đúng quy định

Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay Thượng tọa Thích Chân Quang học hành nghiêm túc. Việc đào tạo, công nhận trình độ tiến sĩ cho vị Thượng tọa đúng quy định.
Ăn cơm trắng như nào cho khoa học?

Ăn cơm trắng như nào cho khoa học?

Cơm là món ăn chính của nhiều nước châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam... Trong đó, gạo trắng là lựa chọn phổ biến của hầu hết các gia đình.
Thế Anh 28 xuyên tạc chính sách pháp luật: Xử lý thế nào?

Thế Anh 28 xuyên tạc chính sách pháp luật: Xử lý thế nào?

Việc xuyên tạc chính sách pháp luật gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới đời sống, xã hội tùy vào tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự
Nhìn lại các bê bối của Asanzo và ông Phạm Văn Tam trước khi bị khởi tố

Nhìn lại các bê bối của Asanzo và ông Phạm Văn Tam trước khi bị khởi tố

Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Văn Tam từng dính nhiều bê bối liên quan đến giả xuất xứ, thuế, mạo nhận công nghệ và đầu tư trước khi ông này vướng vào lao lý.
Bình Thuận: Một thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích

Bình Thuận: Một thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích

Các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận đang triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm một thuyền trưởng tàu cá bị rơi xuống biển mất tích trước đó ít ngày.
Khánh Hòa bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân

Khánh Hòa bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân

25 quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp, đoàn viên Công đoàn đến từ các đơn vị kinh tế tư nhân thuộc ngành Công Thương được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Điện lực Yên Bái đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điện lực Yên Bái đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công ty Điện lực Yên Bái đã sẵn sàng phương án cấp điện phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho 390 phòng thi tại 28 điểm thi trong toàn tỉnh.
Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 5 Công đoàn Hiệp hội ô tô châu Á

Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 5 Công đoàn Hiệp hội ô tô châu Á

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa tham dự Hội nghị lần thứ 5 của Công đoàn Hiệp hội ô tô khu vực châu Á.
Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to tập trung đêm và sáng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.
Hóa dầu Long Sơn nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

Hóa dầu Long Sơn nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

Hóa dầu Long Sơn vừa được lựa chọn là đơn vị thiết kế mô hình phân loại rác tại nguồn thí điểm tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức đi vào hoạt động tại Bình Dương.
Lại xuất hiện ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Lại xuất hiện ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Thêm một bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” (Whitmore) là nam giới, 60 tuổi (ở Chí Linh, Hải Dương) có tiền sử đái tháo đường nặng.
TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 các trường chuyên và tích hợp

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 các trường chuyên và tích hợp

Hôm nay, ngày 24/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu cố tình gian lận thi cử

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu cố tình gian lận thi cử

Thứ trưởng Bộ Giáo dục nhấn mạnh, thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc cố tình vi phạm và bị phát hiện gian lận trong thi cử.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình cũ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình cũ

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
Bao nhiêu người sẽ được tăng lương hưu từ 1/7?

Bao nhiêu người sẽ được tăng lương hưu từ 1/7?

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7/2024 sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Phạm vi áp dụng rất rộng lớn tới hơn 3,3 triệu người.
Thanh Hóa: Lại tái diễn tình trạng con lãnh đạo “đi lạc” vào trường dân tộc nội trú

Thanh Hóa: Lại tái diễn tình trạng con lãnh đạo “đi lạc” vào trường dân tộc nội trú

Hàng loạt con của lãnh đạo, cán bộ huyện Mường Lát (Thanh Hóa) được tuyển sinh trái quy định vào lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát.
Cần những điều kiện nào để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Cần những điều kiện nào để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động