Quốc hội chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Sáng 20/6, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Không nên luật hóa Liên đoàn Hợp tác xã Không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hạn chế việc thâu tóm, chi phối hoạt động hợp tác xã của một số tổ chức, cá nhân

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Quốc hội chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, về thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Chương III), tại khoản 8 Điều 4 quy định liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập là phù hợp với quy định về vốn góp tối đa của mỗi thành viên liên hiệp hợp tác xã không quá 40% vốn điều lệ; trường hợp quy định liên hiệp hợp tác xã chỉ có 02 thành viên thì theo quy định chỉ góp tối đa được 80% vốn điều lệ, không bảo đảm góp đủ 100% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và bổ sung các quy định về điều kiện tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, điều kiện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thành viên là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện về sáng lập viên, điều kiện về số lượng thành viên, điều kiện về phần vốn góp tối đa tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, do nội dung này có ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi Phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, qua tổng hợp Phiếu xin ý kiến, kết quả như sau: 251/344 ý kiến đồng ý với Phương án 1 (72,97%), đề nghị không quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

93/344 ý kiến đồng ý với Phương án 2 (27,03%), đề nghị quy định về chuyển nhượng phần vốn góp cả trong nội bộ thành viên hiện hữu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cho các cá nhân, tổ chức chưa phải là thành viên

Trên cơ sở kết quả phiếu xin ý kiến, dự thảo Luật đã được tiếp thu và hoàn thiện theo Phương án 1 là ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội. Theo đó, bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Điều 79 và một số điều khoản liên quan nhằm bảo đảm phản ảnh đúng bản chất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là đối nhân, không phải đối vốn như doanh nghiệp, tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, công ty TNHH, “doanh nghiệp hóa hợp tác xã”, thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đặc biệt là đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được Nhà nước hỗ trợ nhiều nguồn lực.

Về thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 81); góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp (Điều 82), tại Điều 81 và Điều 82 quy định về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và giao Chính phủ quy định điều kiện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập doanh nghiệp, điều kiện góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp theo chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 81 quy định trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; Hợp đồng, giao dịch giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp được thành lập phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 82 quy định trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Tại điểm b khoản 2 Điều 83 quy định nguyên tắc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện việc huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ, bởi hoạt động này tương tự như hoạt động tín dụng do các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đòi hỏi yêu cầu cao và chặt chẽ trong quản trị rủi ro. Tại khoản 3 Điều 83 giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này về điều kiện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện hoạt động cho vay nội bộ và quy định mức cho vay, giới hạn cho vay, lãi suất, xử lý rủi ro từ hoạt động cho vay nội bộ.

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gồm gồm 12 Chương, với 115 Điều, gồm những quy định chung; chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Một trong những điểm mới, nổi bật của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này là đã thể chế hóa nội dung 08 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã bổ sung quy định tại Chương II về các chính sách của Nhà nước phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quỳnh Nga - Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư.
Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng thiếu vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Ủy ban Pháp luật đề nghị tiếp thu, bổ sung các quy định nhằm khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 22/2/2024, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Chủ tịch nước vừa ký quyết định cho phép sửa đổi các hiệp định cho Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện 4 tỉnh miền Trung.
Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Cần thiết phải có các chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội, khả thi thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thư khen của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho lực lượng Thanh Hóa đã triệt phá vụ 17,7kg ma tuý.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Chiều 20/2, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí - truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Sáng 20/2, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Từ ngày 26/2/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Chiều 19/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Theo Phó Thủ tướng cần phân cấp quản lý lĩnh vực này.
Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Dự kiến, ngày 22/2/2024 sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 (tháng 2/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến 2 luật và một số vấn đề quan trọng khác.
Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã làm việc với 3 tỉnh về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.
Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công... tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động