Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi):

Không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Để khuyến khích phát triển thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,dự thảo Luật không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Cơ hội cho các hợp tác xã khu vực miền Nam mở rộng kênh phân phối hàng hóa Đắk Nông: Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với nông dân, đại diện hợp tác xã Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc về dự án Luật Hợp tác xã

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, chiều 16/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đề nghị chưa luật hóa các nội dung về liên đoàn hợp tác xã

Báo cáo về một số vấn đề lớn liên quan đến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến đề nghị chưa luật hóa các nội dung liên quan đến liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo Luật lần này, việc luật hóa sẽ xem xét điều chỉnh sau khi thực hiện nghiên cứu xây dựng thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã theo đúng chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TW (Nghị quyết số 20) ngày 16/6/2022 tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo về một số vấn đề lớn liên quan đến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Nghị quyết số 20 đã nêu chủ trương “nghiên cứu, xây dựng thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã hoạt động chuyên môn hoá cao trong một số ngành, lĩnh vực”. Nếu quy định như dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội thì việc thành lập và hoạt động của liên đoàn hợp tác xã sẽ được triển khai thực hiện trên diện rộng, không còn tính chất thí điểm theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 20. Đồng thời, cũng chưa đủ cơ sở thực tiễn để quy định cụ thể tại dự thảo Luật.

Do vậy, với quan điểm những nội dung chưa đủ chín, chưa đủ rõ, vẫn còn ý kiến khác nhau thì chưa đưa vào luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chưa luật hóa các nội dung về liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo Luật lần này- ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Để thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 20, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá tổng kết và nghiên cứu đề nghị Quốc hội bổ sung tại Luật những quy định phù hợp, khả thi, đã được kiểm nghiệm trên thực tiễn liên quan đến mô hình liên đoàn hợp tác xã.

Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên số lượng thành viên hợp tác xã là 7 thành viên để bảo đảm năng lực sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh dựa vào lợi thế số thành viên đông, còn nếu rút xuống 5 thành viên thì sẽ có rất nhiều hợp tác xã quy mô siêu nhỏ.

Đồng thời, đề nghị có thể nâng số lượng thành viên tự nguyện từ 10 - 15 thành viên; đề nghị quy định về lộ trình tăng số lượng thành viên hợp tác xã theo thời gian hoạt động của hợp tác xã; nếu quy định số lượng thành viên tối thiểu để thành lập hợp tác xã ở mức cao thì chưa phù hợp và chưa tạo điều kiện phát triển hợp tác xã.

Trước vấn đề này, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho hay, dự thảo Luật đưa ra các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với 3 loại thành viên cụ thể gồm thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn. Đây là điểm mới so với Luật Hợp tác xã năm 2012 khi không có sự phân biệt về các loại thành viên.

Việc dự thảo Luật quy định hợp tác xã phải do ít nhất 5 thành viên chính thức, liên hiệp hợp tác xã do ít nhất 3 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, nhằm tạo điều kiện khuyến khích, thuận lợi trong việc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cũng phù hợp với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo mô hình quản trị rút gọn.

Việc giảm số lượng thành viên tối thiểu khi đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là không mâu thuẫn với chủ trương phát triển thành viên trong quá trình hoạt động. “Để khuyến khích phát triển thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự thảo Luật không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nói.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định tạo điều kiện mở rộng số lượng thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn; chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng ưu tiên hơn cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có chính sách phát triển thành viên, số lượng thành viên nhiều hơn; quy định nghĩa vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kết nạp thành viên khi thành viên đó đáp ứng đủ điều kiện.

Ngoài ra, cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất lại với nhau, phù hợp với trình độ quản trị và nhu cầu sản xuất, kinh doanh ở từng thời kỳ trong quá trình hoạt động.

Tránh việc trục lợi chính sách

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao các cơ quan soạn thảo, thẩm tra đã giải trình đầy đủ, làm rõ nhiều vấn đề trong thực tiễn, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng trong phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Không hạn chế số lượng thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Tổng Thư ký Quốc hội Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp

Về số lượng thành viên hợp tác xã, Tổng Thư ký Quốc hội đồng tình tăng từ 5 - 7 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, đề nghị quy định tăng số lượng thành viên hợp tác xã theo lộ trình hợp lý, khả thi để tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể. Việc khuyến khích các thành viên mới tham gia hợp tác xã là việc đúng đắn, tránh việc hộ gia đình trá hình hợp tác xã để trục lợi chính sách.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng thuận quy định Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là quỹ hỗ trợ ngoài ngân sách, đồng thời cho rằng nên giao Liên minh hợp tác xã quản lý Quỹ này.

Bên cạnh đó, về chuyển nhượng phần góp vốn của thành viên hợp tác xã, ông Bùi Văn Cường cho rằng, không nên cho phép chuyển nhượng, tránh tạo điều kiện giao dịch để chuyển tài sản của mình thông qua hợp tác xã cho người khác, phục vụ các mục đích khác, tránh việc mua bán cổ phần, dẫn đến tình trạng không phản ánh đúng ý nghĩa, bản chất của hợp tác xã, kinh tế hợp tác.

Băn khoăn về việc chuyển đổi từ tổ hợp tác lên hợp tác xã, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, thành lập tổ hợp tác chỉ cần ít nhất 2 thành viên còn hợp tác xã phải cần ít nhất 5 thành viên. Do vậy, cần phải quy định chặt chẽ hơn về thời gian và số thành viên khi chuyển đổi từ tổ hợp tác lên hợp tác xã.

Về tổ chức đại diện liên minh hợp tác xã, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận định, chức năng nhiệm vụ của liên minh chưa rõ nên việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của liên minh hợp tác xã là cần thiết.

Liên quan đến vấn đề tài chính nội bộ của hợp tác xã, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng nên sử dụng cụm từ “cho vay nội bộ”. Bởi hợp tác xã không phải kinh doanh tiền tệ nên không thể hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng, và hoạt động cho vay của hợp tác xã là hoạt động nội bộ, không có tính chất huy động.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất 2 hình thức: Hợp tác xã có thể vay vốn của các thành viên, nhưng không được đi vay để cho vay lại. Hai việc này không được thực hiện cùng một lúc.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng đề xuất cần nâng cao năng lực của Ngân hàng Hợp tác xã để phát huy tốt vai trò tín dụng nhân dân, hỗ trợ tốt hơn nữa cho các hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ giải quyết khó khăn, vướng mắc và thực hiện các dự án đầu tư thành công.
Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghi đối thoại với thanh niên về chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".
Hôm nay (ngày 22/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên 63 tỉnh thành

Hôm nay (ngày 22/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên 63 tỉnh thành

Hôm nay (22/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Chiều ngày 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn.
Chính phủ yêu cầu rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Chính phủ yêu cầu rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại, xác định đầy đủ Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Chiều 21/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần EREX (Nhật Bản).
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ án là xác định những sơ hở trong công tác quản lý để tạo cơ chế không thể tham nhũng.
Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Để cán bộ "không muốn, không dám và không thể tham nhũng", Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đưa ra 3 giải pháp.
Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội với ông Chử Xuân Dũng

Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội với ông Chử Xuân Dũng

Ngày 20/3, Thủ tướng đã có quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.
Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Chiều ngày 20/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Theo đại biểu Quốc hội, việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn ít, chưa đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân.
Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về vấn đề án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải là do nể nang hay không?
Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20 đến 22/3.
Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, tại phiên họp thứ 21, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.
Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho tân Phó Tư lệnh Quân khu 1

Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho tân Phó Tư lệnh Quân khu 1

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, tân Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Tòa án đã xét xử chủ yếu là phạm các tội về: “Tham ô tài sản”, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Chiều 19/3, Hội báo toàn quốc năm 2023 đã chính thức bế mạc. Báo Công Thương vinh dự giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Việt Nam- “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế toàn cầu

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Việt Nam- “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế toàn cầu

Phiên họp cấp cao của VBF 2023 ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong tăng trưởng GDP và thúc đẩy nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.
Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023

Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023

Phiên họp cấp cao của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ diễn ra tại Hà Nội vào sáng 19/3, Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.
Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ mong nhận được ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động