Người có uy tín: “Cánh chim đầu đàn” ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Những người có uy tín ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình tựa như “cánh chim đầu đàn” là điểm tựa giúp thôn, xã ấm no...
Hoà Bình: Cần chính sách đầu tư đồng bộ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thoát nghèo
Hòa Bình: Hơn 150 tác phẩm ảnh ghi lại vẻ đẹp, cuộc sống người dân tộc thiểu số

Không ngại khó, ngại khổ; gương mẫu đi đầu trong làm ăn kinh tế; kịp thời tham gia giải quyết vướng mắc từ cơ sở… những người có uy tín ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình tựa như “cánh chim đầu đàn” mạnh mẽ hướng về phía trước, giúp thôn, xã ấm no...

Người có uy tín: “Cánh chim đầu đàn” ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Cầu nối ý Đảng - lòng dân

Lên các bản, làng vùng cao, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Hoà Bình, không khó để gặp được những người có uy tín. Ví như Nghệ nhân Ưu tú Bùi Huy Vọng (xóm Bưng Cọi, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn); ông Bùi Văn Dưng (xóm Mọc, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc), Ông Lò Văn Quyết (xóm Diều Luông, xã Tân Minh (Đà Bắc); ông Bùi Văn Quỷa (xóm Bái Trang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc)…

Được bà con chòm xóm tín nhiệm bầu chọn, đội ngũ người có uy tín đa phần là những già làng, trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ, cán bộ nghỉ hưu, trưởng các dòng họ, người sản xuất - kinh doanh giỏi, chức sắc... có tư tưởng nhận thức đúng đắn và được rèn luyện qua quá trình tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sinh ra, trưởng thành từ thôn bản, thấu hiểu và có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, cộng đồng dân cư nên người uy tín không những có tiếng nói với nhân dân, mà còn có khả năng tập hợp lòng dân, là nhân tố tích cực trong việc giúp thôn, làng triển khai các phong trào: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Vận động đồng bào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiến đất xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

Đặc biệt, thực tế chứng minh, những người có uy tín giữ vai trò không nhỏ trong các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự; ngăn chặn hiệu quả các “điểm nóng” có thể xảy ra.

Thống kê cho thấy, trong 5 năm qua (2018 - 2023), người có uy tín trong toàn tỉnh Hoà Bình đã cung cấp gần 1.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó góp phần giải quyết ổn định 231 vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Bên cạnh đó, những người có uy tín là chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình còn rất tích cực trong việc hướng dẫn, vận động tín đồ chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên phát huy tinh thần cảnh giác và chủ động, tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của các tổ chức phản động; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo”…

Đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm của người có uy tín

Đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm của người có uy tín, những năm qua việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Hòa Bình quan tâm. Từ nguồn ngân sách Trung ương, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho Người có uy tín, như: cấp phát Báo Hòa Bình; Báo Dân tộc và Phát triển cho Người có uy tín; biên soạn, cấp phát sổ tay công tác Người uy tín; tài liệu về thông tin chính sách dân tộc và kỹ năng trong công tác của Người có uy tín; Tổ chức thăm hỏi Người có uy tín, thân nhân ốm đau, qua đời; hỗ trợ thăm hỏi, gia đình Người có uy tín gặp khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho Người có uy tín nhân dịp Tết của các dân tộc thiểu số.

Người có uy tín: “Cánh chim đầu đàn” ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh - quốc phòng và tổ chức khen thưởng kịp thời Người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm mục đích triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo nội dung số 1, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 1.276 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2027. Trong đó, huyện Cao Phong 74; huyện Đà Bắc 122; huyện Kim Bôi 152; huyện Lạc Sơn 249; huyện Mai Châu 116; huyện Tân Lạc 142; thành phố Hòa Bình 145; huyện Lương Sơn 122; huyện Lạc Thủy 57; huyện Yên Thủy 97.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027, ngày 10/5/2023, UBND tỉnh Hoà Bình tiếp tục ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ), Công an các huyện, thành phố cùng phối hợp, đôn đốc chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ các xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện để người có uy tín được tham gia các cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hoặc cung cấp các thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại cộng đồng thôn xóm, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể chính trị, công an viên tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các hoạt động tại cộng đồng và giữ mối liên hệ thường xuyên với người có uy tín, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham gia của người uy tín với các hoạt động tại cộng đồng, đồng thời cùng theo dõi giám sát trong việc thực hiện vai trò của người có uy tín tại cộng đồng.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín, gồm: Cung cấp thông tin thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến như mời dự họp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tọa đàm, gặp gỡ, tham quan học tập kinh nghiệm; phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc cấp Báo Dân tộc phát triển, Báo Hoà Bình cho người có uy tín.

Kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người có uy tín và thân nhân khi ốm đau, qua đời hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán theo quy định; phát hiện, xây dựng, nhân rộng những tấm gương điển hình, mô hình tốt, cách làm hay của người có uy tín để biểu dương hoặc đề nghị biểu dương khen thưởng.

Kim Tuyến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hòa Bình

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với huyện A Lưới.
Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai thể hiện nét ứng xử rất văn hoá của dân tộc Tày, là tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Du khách và đồng bào được trài nghiệm Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều ngay tại Thủ đô Hà Nội nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Xòe chiêng chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Bản Bo”
Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xuất... thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Lai Châu.
Yên Bái: Sôi động Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024

Yên Bái: Sôi động Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024

Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu (Yên Bái) là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông...
Khám phá trang phục truyền thống của người Ca Dong

Khám phá trang phục truyền thống của người Ca Dong

Trang phục truyền thống của người Ca Dong có giá trị sáng tạo, văn hóa, thẩm mỹ là sự kết tinh trong môi trường tự nhiên và đúc kết từ đời sống hàng ngày
Lào Cai: Độc lạ kéo co người Tày

Lào Cai: Độc lạ kéo co người Tày

Sự độc lạ của kéo co của đồng bào dân tộc Tày, tỉnh Lào Cai không không phải nam kéo với nam, nữ kéo với nữ mà ở đây nữ đấu với nam.
Cúng máng nước, sự tôn trọng thiên nhiên của người Ca Dong

Cúng máng nước, sự tôn trọng thiên nhiên của người Ca Dong

Cúng máng nước là lễ hội quan trọng bậc nhất để cầu mong thần rừng, thần nước phù hộ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên của người Ca Dong.
Thương nhớ Nậm Kéng

Thương nhớ Nậm Kéng

Ngược dốc quanh co chúng tôi tới Nậm Kéng vào cuối ngày, những mái nhà nhỏ bé của đồng bào dân tộc Xa Phó hiện rõ dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Tây Bắc.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Sức sống mới, khí thế mới đón Xuân

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Sức sống mới, khí thế mới đón Xuân

Những đổi thay đó có được từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSVMN trong suốt quá trình vừa qua.
Cần khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, cần khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Người giữ lửa nghề thủ công truyền thống

Người giữ lửa nghề thủ công truyền thống

Đồng hành cùng bà con dân tộc thiểu số khôi phục nghề thủ công truyền thống với chị Trần Tuyết Lan không chỉ là đam mê mà xuất phát từ lòng nhân văn sâu sắc.
Giữ hồn gốm Bàu Trúc

Giữ hồn gốm Bàu Trúc

Phát huy kỹ thuật làm gốm cổ truyền độc đáo, người Chăm ở làng gốm cổ Bàu Trúc đang ra sức gìn giữ, bảo tồn giá trị của di sản này gắn với phát triển kinh tế.
Đồng bào dân tộc Mông ở Sỉn Khâu vui đón Tết

Đồng bào dân tộc Mông ở Sỉn Khâu vui đón Tết

Chưa năm nào đồng bào dân tộc Mông ở thôn Sỉn Khâu, xã Chế Là của huyện Xín Mần (Hà Giang) lại vui như Tết này, vui vì giờ đây thôn đã có điện lưới quốc gia.
Khám phá, trải nghiệm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Khám phá, trải nghiệm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 1 đến ngày 29/2/2024, tại Làng Văn hóa sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Quảng Bình: Hỗ trợ trang thiết bị máy sản xuất nông nghiệp cho xã miền núi Trường Sơn

Quảng Bình: Hỗ trợ trang thiết bị máy sản xuất nông nghiệp cho xã miền núi Trường Sơn

Giống lạc đỏ hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân tại xã miền núi Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình.
Độc đáo Tết dân tộc Khơ Mú ngay giữa Thủ đô Hà Nội

Độc đáo Tết dân tộc Khơ Mú ngay giữa Thủ đô Hà Nội

Cuối tuần lên Làng Văn hóa, chúng ta được ăn Tết với đồng bào Khơ Mú. Tết dân tộc Khơ Mú là dịp để đồng bào dâng lễ mời tổ tiên ăn Tết cùng con cháu.
Đà Nẵng: Tặng quà Tết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Đà Nẵng: Tặng quà Tết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 421 hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu và nhóm người Việt gốc Hoa sinh sống tại huyện Hòa Vang.
Gương sáng người Mông với quyết tâm thoát nghèo, vượt khó

Gương sáng người Mông với quyết tâm thoát nghèo, vượt khó

Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương thông qua thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều gia đình người Mông ở Hà Giang đã thoát nghèo.
Đề xuất thí điểm phân cấp cho cấp huyện quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia

Đề xuất thí điểm phân cấp cho cấp huyện quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trải nghiệm ngày Tết cổ truyền dân tộc Mông tại Hang Kia, Pà Cò

Trải nghiệm ngày Tết cổ truyền dân tộc Mông tại Hang Kia, Pà Cò

Đến Hang Kia, Pà Cò vào dịp Tết, chúng ta có dịp trải nghiệm và cùng đồng bào thưởng thức ngày Tết cổ truyền của dân tộc Mông rất mộc mạc, nhưng vô cùng thú vị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động