Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.
Thủ tướng tiếp tập đoàn hàng đầu thế giới về phát triển điện gió ngoài khơi Ngành điện gió ngoài khơi có thể tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm chất lượng

Thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp rà soát, xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 05 tháng 02 năm 2024 và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Chính Phủ, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và dự thảo: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội.

5034-02bc8c7b8a3b63653a2a
Thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan:

Nghiên cứu, có ý kiến góp ý và bổ sung nội dung cụ thể đối với dự thảo Đề án, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, rà soát văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Quý cơ quan quản lý để bổ sung những vướng mắc, bất cập (nếu có) liên quan tới phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; đề xuất nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung tại Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, xem xét căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế, chính sách trong Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công Thương dự thảo.

Về việc xây dựng Đề án về thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được Thông báo số 42/TB-VPCP và đã khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi (kèm theo) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Đồng thời, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1775/BCT-DL ngày 21 tháng 3 năm 2024 gửi các bộ, cơ quan đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành và nêu ý kiến góp ý về điện gió ngoài khơi.

Tuy nhiên, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam, hiện chưa có kinh nghiệm trong đầu tư, có liên quan đến an ninh, chủ quyền biển đảo và do vướng mắc của pháp luật về điện gió ngoài khơi có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ, cơ quan nên chưa thể đánh giá đầy đủ các vướng mắc. bất cập mà sẽ được Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện sau khi nhận được ý kiến của Thường trực Chính phủ và ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan.

Do vậy, Bộ Công Thương cho rằng, Đề án cần dược nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, thận trọng và cần đầu tư cả về thời gian, chất lượng cho công tác nghiên cứu. Thông thường, việc xây dựng đề án như trên sẽ do đơn vị tư vấn có năng lực tiến hành thực hiện (như Đề án Quy hoạch điện VIII).

Về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết: Trường hợp trong năm 2024 Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, thì đến năm 2030 dự án thí điểm cũng rất khó khả thi để đi vào vận hành (do theo nhận định của nhiều chuyên gia thì thời gian thực hiện dự án điện gió ngoài khơi cần từ 6 đến 8 năm kể từ khi bắt đầu khảo sát). Đồng thời, việc đạt được 6.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII là rất khó khả thi. Như vậy, cần làm rõ mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Công Thương thấy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cần được thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và cần thời gian để thực hiện việc tổng kết, lấy ý kiến bộ, ngành; cần được thẩm định, trình Chính phủ cho ý kiến. Do vậy, việc trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2024 theo Bộ Công Thương là không khả thi và không phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan phối hợp, có ý kiến bằng văn bản và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Xem văn bản tại đây!

Duy Anh
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Danh mục văn bản quy phạm pháp phục vụ triển khai Đề án 06

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Danh mục văn bản quy phạm pháp phục vụ triển khai Đề án 06

Bộ Công Thương vừa Ban hành Quyết định về Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung phục vụ triển khai Đề án 06/2024.
Bộ Công Thương báo cáo về khả năng nhập khẩu cát từ Campuchia

Bộ Công Thương báo cáo về khả năng nhập khẩu cát từ Campuchia

Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 3586/BCT-AP gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về khả năng nhập khẩu cát từ Campuchia.
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương vừa Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon.
Lấy ý kiến hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018⁄NĐ-CP về phòng vệ thương mại

Lấy ý kiến hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018⁄NĐ-CP về phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương lấy ý kiến hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng

Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng

Bộ Công Thương vừa có văn bản 735/ĐTĐL -GP lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng.
Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng.
Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ hồ sơ Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.
Bộ Công Thương triển khai thực thi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương triển khai thực thi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương ban hành công văn 3359/BCT-KHTC về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển KTXH.
Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BCT ngày 8/5/2024 về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2024.
Lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Công Thương lấy ý kiến 11 Dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

Bộ Công Thương lấy ý kiến 11 Dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

Bộ Công Thương mới đây đã đăng tải toàn văn 11 Dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn để lấy ý kiến đóng góp.
Những thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất có hiệu lực từ 19/5

Những thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất có hiệu lực từ 19/5

Những thủ tục hành chính mới do Bộ Công Thương ban hành, sửa đổi bổ sung và thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất sẽ có hiệu lực từ 19/5.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

Ngày 26/4/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1003/QĐ-BCT về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.
Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024

Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024

Từ tháng 5/2024, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần. Bên cạnh đó, một loạt chính sách liên quan kinh tế khác cũng có hiệu lực trong tháng này.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện…
Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang 17/4/2024

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang 17/4/2024

Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc thông báo về thời gian điều hành giá xăng dầu.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và 2024.
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi)

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký văn bản 2034/BCT-ĐTĐL về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo nóng việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo nóng việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa ký Công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Dự thảo sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các tổ chức, DN đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động