Ngày này năm xưa 25/10: Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày này năm xưa 25/10: Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày này năm xưa 22/10: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1; Quyết định danh mục hàng hóa trọng điểm Ngày này năm xưa 23/10: 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; Khôi phục hệ thống điện quốc gia Ngày này năm xưa 24/10: Ngày Liên hiệp quốc, thành lập Nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn

Chuyên mục Ngày này năm xưa của Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 25/10 trong nước và ngành Công Thương; các sự kiện quốc tế và sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 25/10/1746, ngày sinh của Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Ông là con của Ngô Thì Sĩ. Năm 1775, ông đỗ tiến sĩ. Năm 1788 Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc, ông được trọng dụng, phong làm Tả Thị Lang bộ Lại. Trong giai đoạn phụ tá Quang Trung, tài năng ông phát huy cao độ trên các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, ngoại giao. Các tác phẩm của ông có nhiều giá trị trong kho tàng văn học nước nhà như: "Nhị thập nhất sư toát yếu", "Bút hai tùng đàm"; "Ung vân nhân vịnh"... Ông mất năm 1803, thọ 57 tuổi.

Ngày 25/10/1910, Bà Ấu Triệu tên thật là Lê Thị Đàn, quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau khi cắn ngón tay lấy máu viết lên tường nhà giam lời kêu gọi đồng bào đấu tranh giành độc lập, bà đã dùng tấm khăn lụa thắt cổ tự tử. Sau này, cụ Phan Bội Châu lấy tên Ấu Triệu (bà Triệu trẻ) đặt cho bà Lê Thị Đàn, ngụ ý ca ngợi bà biết noi gương bà Triệu ở Thanh Hoá - người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược nước ta thế kỷ thứ III.

Ngày 25/10/1941, Tổng bộ Việt Minh chính thức công bố "Chương trình Việt Minh" phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Ngày 25/10/1945, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, đánh dấu cho sự phát triển lớn mạnh của lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam.

Sau chiến thắng Biên giới năm 1950, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 07/CT nhằm tăng cường công tác tình báo phục vụ sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong tình hình mới. Ngày 17/5/1951, Chính phủ ra Sắc lệnh số 42/SL thành lập Ban Tình báo chiến lược, lấy bí danh là Nha Liên lạc trực thuộc Phủ thủ tướng. Việc thành lập Nha Liên lạc là bước ngoặt quan trọng của tình báo quốc phòng. Ngay sau khi được thành lập, Nha Liên lạc đã chọn địa bàn xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang làm trụ sở hoạt động, phục vụ tin tức.

Ngày 25/10/1951, Ngày truyền thống của Học viện Chính trị (tiền thân là Trường Chính trị Trung cấp Quận đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào tháng 7/1951. Ngày 25/10/1951, Nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị. Để ghi nhớ công ơn của Đảng và Bác Hồ, được sự đồng ý của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhà trường lấy ngày 25/10 trở thành ngày truyền thống.

Từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam đã tiến hành tại thủ đô Hà Nội. Có 479 đại biểu từ mọi miền đất nước về dự. Đại hội đã quyết định đổi tên Đoàn thanh niên cứu quốc thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam.

Ngày 25/10/1997, Bộ Công nghiệp có quyết định 05/1997/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Gỗ Cầu Đuống vào Công ty Giấy Bãi Bằng.

Ngày 25/10/2004, Bộ Công nghiệp có Quyết định 114/2004/QĐ-BCN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

Ngày 25/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia (tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 4.281 tỷ đồng. Công trình cũng được đánh giá là một trong 3 trung tâm Hội nghị lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15/11/2004 và hoàn thành trong thời gian 22 tháng. Đây là nơi tổ chức các đại hội và hội nghị lớn của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

Ngày 25/10/2006, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) có văn bản 15/CT-BCN về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2006;

Ngày 25/10/2006, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) có văn bản 0502/BTM-DM điều hành hạn ngạch dành cấp visa tự động mặt hàng Áo sơ mi nữ dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo Cat 341/641; văn bản 0501/BTM-DM điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cấp visa tự động của Cat.342/642 và cat. 347/348.

Ngày 25/10/2007, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh: TTXVN

Ngày 25/10/2010, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận là bệnh viện hạng đặc biệt vì những đóng góp trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân và thành tựu nghiên cứu y học.

Ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu tổng quát Nghị quyết là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Ngày 25/10/2018, Thông tư 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Ngày 25/10/2018, Bộ Công Thương có quyết định 4039/QĐ-BCT Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sự kiện quốc tế

Ngày 25/10/1881, Ngày sinh Pablo Picasso. Vào ngày này năm 1881, Pablo Picasso, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20, đã chào đời ở Malaga, Tây Ban Nha. Cha của Picasso là thầy dạy vẽ, và ông đã nuôi dạy con trai mình theo nghiệp nghệ thuật hàn lâm. Picasso đã có triển lãm đầu tiên của mình khi chỉ mới 13 tuổi và sau đó quyết định bỏ học nghệ thuật để có thể tập trung hoàn toàn vào việc thử nghiệm các phong cách nghệ thuật hiện đại.

Ngày 25/10/1971, Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2758, thay thế Trung Hoa Dân quốc bằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia đại diện của Trung Quốc tại tổ chức này.

Ngày 25/10/1971, các đại diện ngoại giao của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu bầu Trung Quốc trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Ngày 25/10/1990, Kazakhstan trở thành nước Cộng hòa. Ngày Cộng hòa Kazakhstan, một dịp có ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho thời điểm then chốt vào năm 1990, khi Kazakhstan tuyên bố chủ quyền độc lập. Đây không chỉ là một tuyên bố chính trị, mà nó còn thể hiện mong muốn được thiết lập một nền tự do và nhà nước văn minh trên mảnh đất cổ kính của Đại Thảo Nguyên, phản ánh khát vọng và bản sắc văn hóa của nhân dân Kazakhstan.

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Cộng hoà Kazakhstan (25/10/1990 - 25/10/2023).
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Cộng hoà Kazakhstan (25/10/1990 - 25/10/2023) - Ảnh: Thanh Tùng

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho biết, trong hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Kazakhstan và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác dựa trên sự tin cậy trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt và sự hiểu biết lẫn nhau. Hợp tác giữa hai nước hiện diễn ra vô cùng năng động, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khi Việt Nam hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Kazakhstan ở châu Á. Trong 8/2023, thương mại song phương giữa hai nước cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ thảo luận một số vấn đề kinh tế và tiếp tục góp ý, bổ sung Dự thảo Hiến pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở số nhà 54 (1957). Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở số nhà 54 (1957). Ảnh tư liệu

Ngày 25/10/1946, tiếp tục loạt bài giới thiệu về “Binh pháp Tôn Tử”, Báo Cứu Quốc đăng bài “Bàn về địa hình”, trong đó Bác phân tích: “Về quân sự đành rằng phải có binh mạnh, tướng giỏi, nhưng không nghiên cứu địa hình một cách tường tận, không thể xuất trận thành công được. Trên mặt trận, biết lợi dụng địa hình, đánh trận không hao tổn công sức mà được thắng lợi dễ dàng... Gặp địa hình nào phải tùy cơ ứng biến để có thể lợi dụng một cách có hiệu quả trong cuộc chiến đấu với quân địch”.

Ngày 25/10/1951, thăm và nói chuyện với Trường Chính trị Trung cấp Quân đội, Bác căn dặn: “Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự. Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Nhật Khôi
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội.
Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp; Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Viêng Chǎn (Lào).
Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân; sáp nhập Công ty Kim khí Đông Anh vào Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày 20/2/1963 khánh thành đường hàng không Việt - Lào nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn, mở ra không gian phát triển mới cho hai nước.
Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang; ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy

Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy

Ngày này năm xưa 28/2/2000, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy.
Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Quy định hàng hóa mua bán qua cửa khẩu phụ biên giới

Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Quy định hàng hóa mua bán qua cửa khẩu phụ biên giới

Ngày 27/2, Bộ Y tế chọn là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.
Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2, Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam; ban hành quy định về an toàn điện.
Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2/2012, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18 (AEM Retreat 18) diễn ra tại Nâypitô, Mianma.
Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BCT, quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.
Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày 18/2/1979, Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cùng các hiệp định quan trọng khác đã được ký kết.
Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP; 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 13/3 là Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam.
Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2/2019: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa ngày 13/2: Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT về Nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về thương mại điện tử, quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa 11/2, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; chủ trương xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2 ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đồng thời là ngày thành lập Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.
Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày 9/2/2018: Bộ Công Thương ban hành Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa ngày 8/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp.
Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường; Bắt đầu trận Làng Vây - Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.
Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2/2005: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động