Kiểm toán nhà nước: Nhiều vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Theo Kiểm toán nhà nước, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thời gian qua còn nhiều hạn chế, vướng mắc.
Kiểm toán nhà nước Việt Nam sẽ tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 Cần thiết phải kiểm toán công tác quản lý, điều hành xe buýt Còn nhiều bất cập trong kiểm toán đất đai

Thu hồi đất khi chưa đảm bảo các điều kiện

Những năm qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề hoặc lồng ghép về việc quản lý, sử dụng đất đai và định giá đất tại nhiều địa phương, nhiều dự án có sử dụng đất, như: Chuyên đề kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đô thị; kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa; kiểm toán việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; kiểm toán công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương giai đoạn 2017 - 2021.

Qua thực tiễn, Kiểm toán nhà nước khu vực I cho biết, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế, vướng mắc chủ yếu như: Thu hồi đất khi chưa đảm bảo các điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định; xác định nguồn gốc đất của các tổ chức, hộ dân chưa rõ ràng, còn chồng lấn.

Đáng nói, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất còn thấp, chưa sát với giá thị trường; trình tự, thủ tục thu hồi và bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất còn thiếu công khai, minh bạch; một số dự án còn tình trạng trục lợi, xác định sai đối tượng, khối lượng công tác đền bù, hỗ trợ.

“Việc bố trí tái định cư, hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi việc làm chưa đảm bảo yêu cầu... làm cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, chậm được hoàn thành, ảnh hưởng rất lớn tới việc đưa đất đai vào sử dụng theo quy hoạch” - Kiểm toán nhà nước khu vực I nhấn mạnh.

Kiểm toán nhà nước: Nhiều vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Theo Kiểm toán nhà nước, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế

Bên cạnh đó, theo Kiểm toán nhà nước khu vực IV, trong công tác xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, còn tình trạng xác định sai vị trí thửa đất dẫn đến việc xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp cao hơn theo quy định.

Chưa kể, việc xác định thời điểm bồi thường giải phóng mặt bằng để làm căn cứ tính giá đất theo thời điểm bàn giao thực tế không đúng, dẫn đến giảm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước. “Xác định tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ nhiều hơn số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã được Sở Tài chính đã xác nhận” - Kiểm toán nhà nước khu vực IV chỉ rõ.

Nhiều sai phạm về xác định đơn giá bồi thường tài sản

Thêm vào đó, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII cho biết, xác định giá để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn cho thấy 4 bất cập chủ yếu:

Thứ nhất, việc xác định đơn giá bồi thường dựa trên các chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn thực hiện. Tuy nhiên, việc xác định giá trong chứng thư thẩm định giá còn chưa đủ cơ sở pháp lý và không đáng tin cậy để thẩm định theo Tiêu chuẩn Thẩm định Giá Việt Nam số 8 ban hành tại Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015.

Thứ hai, còn những sai phạm về xác định đơn giá bồi thường tài sản. Đơn cử, địa phương xác định giá cây cao su thanh lý theo cách tiếp cận về chi phí là không phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013. (“Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” tức là giá bồi thường, hỗ trợ phải được xác định theo cách tiếp cận từ thị trường theo quy định tại Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính - Tiêu chuẩn Thẩm định Giá số 8. Tuy nhiên, Sở Tài chính không áp dụng phương pháp tiếp cận từ thị trường mà sử dụng cách tiếp cận từ chi phí là chưa phù hợp).

Ngoài ra, địa phương còn bồi thường cho cả phần diện tích cây cao su đã hết thời gian khai thác trong khi vẫn cho phép doanh nghiệp thanh lý cây cao su trong phần diện tích này.

Kiểm toán nhà nước: Nhiều vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Quá trình thực hiện kiểm toán công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã nảy sinh một số vướng mắc

Thứ ba, việc xử lý giá trị thanh lý các tài sản trên đất thu hồi sau khi Nhà nước đền bù vẫn còn vướng mắc. “Các tài sản trên đất (cây cao su) sau khi được Nhà nước đền bù, doanh nghiệp có được thanh lý không hay thuộc về tài sản của Nhà nước? Nếu doanh nghiệp đã thanh lý, giá trị thanh lý có được khấu trừ vào số tiền đền bù của Nhà nước cho doanh nghiệp hay không” - Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đặt câu hỏi.

Thứ tư, quy định trong công tác bồi thường đền bù, thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình còn một số điểm bất cập. Cụ thể, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP chỉ nêu đối tượng là: “Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp...” mà không quy định cụ thể “người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên các thửa đất bị thu hồi.” Điều đó dẫn đến hiện tượng, tại các địa phương, một số người nhận chuyển nhượng đất (hình thức bằng hợp đồng ủy quyền) để đầu cơ kiếm chênh lệch từ bán đất, nhưng vẫn được hưởng các khoản hỗ trợ ổn định đời sống.

Đối với chính sách hỗ trợ thu hồi đất không đủ điều kiện bồi thường, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII nêu rõ: Có địa phương còn ban hành quy định cho phép bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 (Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở) và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình).

Ngoài ra, các trường hợp này cũng có dấu hiệu không được Nhà nước bố trí chỗ ở (bán, cho thuê, cho thuê mua nhà đất theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt) theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Đất đai năm 2013. Nguyên nhân là do xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp trong khi đất nông nghiệp vẫn đủ điều kiện bồi thường về đất có nội hàm khác với trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Đất đai: Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác, được Nhà nước bán, cho thuê, cho mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Người dân làng Nhật Tân chia sẻ bí quyết "hồi sinh" đào sau Tết

Người dân làng Nhật Tân chia sẻ bí quyết "hồi sinh" đào sau Tết

Những ngày này, các nhà vườn tại Nhật Tân bắt đầu thu lại những gốc đào cho thuê để ngắt hoa, tỉa cảnh, hồi sinh chuẩn bị cho một mùa vụ mới.
TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 379 xe gắn máy, giá chỉ 500.000 đồng/chiếc

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 379 xe gắn máy, giá chỉ 500.000 đồng/chiếc

UBND xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) chuẩn bị đấu giá lô 379 xe gắn máy bán phế liệu, với giá khởi điểm chỉ 500.000 đồng/chiếc.
Xổ số Bình Dương ế gần 160.000 vé số, bán thanh lý

Xổ số Bình Dương ế gần 160.000 vé số, bán thanh lý 'giá giấy vụn'

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương ế 157.839 vé xổ số (khoảng 130kg) và phải thanh lý với “giá giấy vụn”, chỉ 2.900 đồng/kg.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 28/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tin cùng chuyên mục

Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin cho biết về nguyên nhân vụ 61 công nhân bị ngộ độc khí tại Khu công nghiệp Đông Mai.
Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác lừa đảo trên mạng

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác lừa đảo trên mạng

Mới đây, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về 5 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Cảnh sát biển.
Phát hiện nguồn dược liệu thay thế kháng sinh trong ếch hương Mẫu Sơn

Phát hiện nguồn dược liệu thay thế kháng sinh trong ếch hương Mẫu Sơn

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (TP. Lạng Sơn) phát hiện loài ếch hương Mẫu Sơn nổi tiếng có thể tạo ra Brevinin có hoạt tính sinh học hiệu quả.
TP. Cần Thơ: Kịp thời dập tắt đám cháy tại một sơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô

TP. Cần Thơ: Kịp thời dập tắt đám cháy tại một sơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô

Đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn xảy ra tại một cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) khiến nhiều người hoảng loạn.
Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận

Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận

25 phường tại 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên dự kiến sẽ được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số.
Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 04 hình thức, trong đó 95% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024.
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim "Mai"

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim "Mai"

Lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất bên trong một suất chiếu phim "Mai" - một bộ phim gắn nhãn 18+ do Trấn Thành làm đạo diễn.
Quảng Ngãi: 2 tàu cá bốc cháy trong đêm

Quảng Ngãi: 2 tàu cá bốc cháy trong đêm

Sáng 28/2, lãnh đạo UBND xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu.
Áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

Áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

Từ ngày 15/5/2024 sẽ áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động.
TP. Cần Thơ: Chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công

TP. Cần Thơ: Chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công

Sáng 28/2, UBND TP. Cần Thơ chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công tại địa chỉ số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều.
Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Theo báo cáo số liệu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tính đến ngày 20/2/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2023.
Những trái cây chứa nhiều kali nên ăn thường xuyên

Những trái cây chứa nhiều kali nên ăn thường xuyên

Những trái cây giàu kali, đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe toàn diện, cả về thể chất và tinh thần.
Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2/2024: Không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13-15 độ, Nam Bộ nắng nóng.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 28/2/2024, ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn kèm sương mù. Trời rét đậm.
Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Việt Nam hướng tới hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế; xây dựng ngành công nghiệp dược trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao.
Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh vụ việc phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trước 11h30 ngày mai (28/2).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động