Còn nhiều bất cập trong kiểm toán đất đai

Theo Kiểm toán nhà nước, qua thực tiễn kiểm toán đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là công tác giao đất và cho thuê.
Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Indonesia chia sẻ kiến thức về kiểm toán điều tra Cần thiết phải kiểm toán công tác quản lý, điều hành xe buýt

Không phù hợp với quy định của pháp luật

Thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất đai đã tạo dựng được nguồn lực to lớn cho xây dựng và phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng bộc lộ không ít sai phạm.

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, tuy nhiên, giai đoạn 2014-2018, sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn diễn ra phổ biến và phức tạp ở hầu hết các nội dung, cấp quản lý, tổ chức cá nhân sử dụng, với mức độ từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng, thậm chí rất nghiêm trọng. Đặc điểm của các sai phạm này là kéo dài, chậm bị xử lý, gây hậu quả rất lớn về kinh tế - xã hội.

Còn nhiều bất cập trong kiểm toán đất đai
Tăng cường kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực đất đai là cần thiết

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh chỉ ra 3 nhóm sai phạm chủ yếu trong vấn đề đất đai, đó là: Không sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai...

Phần lớn các nhóm vi phạm đều do nguyên nhân chủ quan, trong đó có 3 nhóm sai phạm nặng nề nhất đã diễn ra trong quá khứ, hiện tại và sẽ còn diễn ra trong tương lai. Vì thế, việc tăng cường thực hiện kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực đất đai là cần thiết, để phát hiện và hạn chế ở mức thấp nhất hậu quả đáng tiếc.

Những năm qua, Kiểm toán nhà nước đã lồng ghép nội dung kiểm toán quản lý đất đai vào các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương hàng năm; kiểm toán các chuyên đề: Quản lý và sử dụng đất khu đô thị và các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2014-2016; việc thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất công và các cơ sở nhà đất thuộc quản lý của nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kiểm toán việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án.

Thực tiễn kiểm toán công tác quản lý đất đai tại một số địa phương của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII cho thấy, một số địa phương ban hành quyết định giao các khu đất sạch cho doanh nghiệp để thực hiện kinh doanh nhà ở thương mại không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này không phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, việc giao đất sạch không qua đấu giá cũng trái với quy định. Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào quy định các doanh nghiệp đã ứng trước tiền cho Trung tâm phát triển quỹ đất thì được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trừ trường hợp các doanh nghiệp có dự án có sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành hoặc các doanh nghiệp đã trúng thầu qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về vấn đề này, Kiểm toán nhà nước khu vực I cũng nhấn mạnh, cơ chế Nhà nước giao đất thông qua đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, hạ tầng, thương mại theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai chưa được thực hiện đầy đủ và phổ biến.

Theo đó, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh nhà ở thương mại thường không qua đấu giá mà thông qua việc thực hiện hình thức, thủ tục giới thiệu địa điểm, đăng ký đầu tư, thanh toán đối ứng cho dự án BT, mua cổ phần doanh nghiệp, mua gom đất sản xuất kinh doanh rồi xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đấu thầu thực hiện dự án. "Do chưa được quy định cụ thể trong Luật Đất đai, cơ chế này đã và đang mang lại nhiều rủi ro về mặt pháp lý cho cả người có thẩm quyền giao đất và các chủ đầu tư thực hiện dự án", Kiểm toán nhà nước khu vực I chia sẻ.

Ngoài ra, theo Kiểm toán nhà nước khu vực I, giao đất thanh toán cho dự án BT thường xảy ra tình trạng giao đất trước khi hoàn thành dự án BT, giao đất vượt giá trị dự án BT hoàn thành thực tế với diện tích lớn.

Thất thoát ngân sách

Cũng theo Kiểm toán nhà nước khu vực XIII, qua công tác kiểm toán cho thấy việc giao đất không thu tiền sử dụng đất của một số dự án BOT trên địa bàn không đúng quy định. Tại khoản 2 Điều 54; điểm d khoản 1 Điều 56; Khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai 2013, các dự án BOT phải ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Còn tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ không quy định miễn tiền thuê đất cho dự án xã hội hóa lĩnh vực giao thông, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật hiện hành.

Thêm vào đó, còn xảy ra tình trạng các chủ đầu tư được giao đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng đất từ cá nhân, tổ chức khác không đúng quy định của pháp luật, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất trồng lúa khi chưa có văn bản cho phép, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, một số đơn vị sử dụng đất nhưng chưa có quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất; lập bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đầy đủ.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, vấn đề xác định năng lực, điều kiện của nhà đầu tư khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên thực tế cũng còn nhiều bất cập. Nhiều nhà đầu tư tại thời điểm giao đất chưa được thẩm định năng lực phù hợp hay chưa đảm bảo năng lực, đặc biệt là năng lực về vốn chủ sở hữu thực tế huy động cho thực hiện dự án. Có nhà đầu tư thực hiện đồng thời nhiều dự án, dẫn tới vốn đầu tư dàn trải, không đảm bảo. Mức ký quỹ được xác định thấp, nhiều nhà đầu tư không thực hiện việc nộp ký quỹ. Việc này dẫn tới dự án đầu tư kéo dài, chậm đưa đất đai vào sử dụng, huy động vốn trái pháp luật; bán chuyển nhượng dự án, bán chuyển nhượng bất động sản hình thành tương lai khi chưa đủ điều kiện.

Để giải quyết những bất cập nêu trên, Kiểm toán nhà nước khu vực I kiến nghị minh bạch hóa việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tăng cường khả năng tiếp cận đất đai của các chủ thể. Trong đó, quy định cụ thể và thống nhất các trường hợp giao đất, cho thuê phục vụ mục đích kinh doanh không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với việc cho thuê đất, cần ưu tiên áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để đảm bảo nguồn thu ổn định từ đất đai. Đồng thời, cần có quy định về việc xác định giá trị quyền được thuê đất trả tiền hàng năm trong định giá doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đất đai là tài sản công, được giao cho nhiều cá nhân, tổ chức và chịu sự giám sát, quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Đất đai rất phức tạp. Trong khi đó, cơ chế, chính sách về lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Thậm chí nhiều quy định chồng chéo, thiếu đồng nhất. Chính sự thiếu đồng nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán quản lý, sử dụng đất đai, nhiều ý kiến cho rằng, Kiểm toán nhà nước cần đa dạng hóa hình thức tổ chức kiểm toán chuyên đề, phù hợp với đặc điểm của vấn đề và tăng cường áp dụng công nghệ kiểm toán mới, vận dụng các phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc thù của kiểm toán chuyên đề theo hướng kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, chống thất thoát lãng phí đất đai, tài nguyên khoáng sản; đồng thời nghiên cứu mở rộng phạm vi, nội dung kiểm toán thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề chuyên sâu quy mô lớn để có góc nhìn toàn diện, đa chiều nhằm ngăn chặn kịp thời các sai phạm, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 379 xe gắn máy, giá chỉ 500.000 đồng/chiếc

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 379 xe gắn máy, giá chỉ 500.000 đồng/chiếc

UBND xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) chuẩn bị đấu giá lô 379 xe gắn máy bán phế liệu, với giá khởi điểm chỉ 500.000 đồng/chiếc.
Xổ số Bình Dương ế gần 160.000 vé số, bán thanh lý

Xổ số Bình Dương ế gần 160.000 vé số, bán thanh lý 'giá giấy vụn'

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương ế 157.839 vé xổ số (khoảng 130kg) và phải thanh lý với “giá giấy vụn”, chỉ 2.900 đồng/kg.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 28/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin cho biết về nguyên nhân vụ 61 công nhân bị ngộ độc khí tại Khu công nghiệp Đông Mai.

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác lừa đảo trên mạng

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác lừa đảo trên mạng

Mới đây, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về 5 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Cảnh sát biển.
Phát hiện nguồn dược liệu thay thế kháng sinh trong ếch hương Mẫu Sơn

Phát hiện nguồn dược liệu thay thế kháng sinh trong ếch hương Mẫu Sơn

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (TP. Lạng Sơn) phát hiện loài ếch hương Mẫu Sơn nổi tiếng có thể tạo ra Brevinin có hoạt tính sinh học hiệu quả.
TP. Cần Thơ: Kịp thời dập tắt đám cháy tại một sơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô

TP. Cần Thơ: Kịp thời dập tắt đám cháy tại một sơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô

Đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn xảy ra tại một cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) khiến nhiều người hoảng loạn.
Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận

Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận

25 phường tại 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên dự kiến sẽ được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số.
Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 04 hình thức, trong đó 95% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024.
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim "Mai"

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim "Mai"

Lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất bên trong một suất chiếu phim "Mai" - một bộ phim gắn nhãn 18+ do Trấn Thành làm đạo diễn.
Quảng Ngãi: 2 tàu cá bốc cháy trong đêm

Quảng Ngãi: 2 tàu cá bốc cháy trong đêm

Sáng 28/2, lãnh đạo UBND xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu.
Áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

Áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động

Từ ngày 15/5/2024 sẽ áp dụng mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động.
TP. Cần Thơ: Chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công

TP. Cần Thơ: Chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công

Sáng 28/2, UBND TP. Cần Thơ chính thức ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công tại địa chỉ số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều.
Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Theo báo cáo số liệu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tính đến ngày 20/2/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2023.
Những trái cây chứa nhiều kali nên ăn thường xuyên

Những trái cây chứa nhiều kali nên ăn thường xuyên

Những trái cây giàu kali, đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe toàn diện, cả về thể chất và tinh thần.
Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2/2024: Không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13-15 độ, Nam Bộ nắng nóng.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 28/2/2024, ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn kèm sương mù. Trời rét đậm.
Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Việt Nam hướng tới hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế; xây dựng ngành công nghiệp dược trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao.
Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh vụ việc phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trước 11h30 ngày mai (28/2).
Đồng Nai: Cháy nhà giữa trưa, hai người thương vong

Đồng Nai: Cháy nhà giữa trưa, hai người thương vong

Chiều 27/2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động