Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/09/2021 22:39

Kiểm toán châu Á hướng đến chuyên nghiệp, hợp tác và đổi mới

15:03 | 08/09/2021
Tại chương trình nghị sự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 diễn ra ngày 7/9, Kế hoạch Chiến lược ASOSAI 2022-2027 đã được thông qua với sự tán thành, nhất trí cao của 47 Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên.
Cơ quan kiểm toán cần thay đổi để thích nghi với tác động của dịch bệnh

Kế hoạch này được lập dựa trên tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và ba mục tiêu chiến lược về kiểm toán đã đặt ra trong các kế hoạch trước đó. Theo đó, ASOSAI có sứ mệnh hỗ trợ 47 SAI thành viên đạt được hiệu quả trong hoạt động kiểm toán, đóng góp vào việc quản trị tốt và phát triển bền vững ở quốc gia mỗi nước. Đây là Kế hoạch chiến lược thứ tư của ASOSAI, nhằm thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và dịch vụ kiến thức trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước trong khu vực ASOSAI.

Tầm nhìn đến năm 2027, khi kết thúc giai đoạn kế hoạch chiến lược hiện tại, ASOSAI sẽ chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp các dịch vụ nâng cao năng lực, chia sẻ kiến thức và các dịch vụ khác. Kế hoạch chiến lược xác định các giá trị cốt lõi để phát triển đó là: chuyên nghiệp, hợp tác, hòa nhập, đổi mới, khả năng ứng phó .

Kế hoạch sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến: đại dịch Covid-19, sức khỏe, y tế, biến đổi khí hậu, thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra cũng như các tiến bộ về khoa học và công nghệ. Khả năng ứng phó được bổ sung vào các giá trị cốt lõi của ASOSAI. ASOSAI mong đợi các thành viên có thể nâng cao khả năng phục hồi, phản ứng nhanh chóng và phù hợp trước những thách thức mới; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mỗi SAI, phục vụ hiệu quả trong hệ thống quản trị quốc gia của họ, mang lại giá trị lớn lao hơn cho các quốc gia, các dân tộc.

Kiểm toán châu Á hướng đến chuyên nghiệp, hợp tác và đổi mới
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh bàn giao chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan Chanathap Indamra

Kế hoạch chiến lược đề ra 3 mục tiêu cụ thể đó là: Phát triển năng lực đổi mới và ứng phó; dịch vụ kiến thức chất lượng; tổ chức khu vực chuyên nghiệp và có liên quan. Các mục tiêu chiến lược xuất phát từ các trọng tâm của ASOSAI, có tính đến các ưu tiên mới nhất của INTOSAI và các mối quan tâm chung của các SAI thành viên, hướng tới việc tìm cách mở đường cho sự phát triển của ASOSAI trong giai đoạn 2022-2027.

Để thúc đẩy việc thực hiện 3 mục tiêu chiến lược, Kế hoạch xác định 4 ưu tiên xuyên suốt được lặp lại những ý tưởng đã được đưa ra trong Tuyên bố Bắc Kinh và Tuyên bố Moskva về INTOSAI, Tuyên bố Hà Nội và dự thảo Tuyên bố Bangkok của ASOSAI gồm: hỗ trợ các SAI trong việc thúc đẩy quản trị tốt; Khuyến khích các SAI nỗ lực để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); tận dụng các cơ hội do tiến bộ công nghệ mang lại; ứng phó với các vấn đề mới nổi và các tình huống mới nổi. Điều này phản ánh sáng kiến của ASOSAI trong việc tuân thủ đúng xu hướng kiểm toán và tham gia tích cực vào cộng đồng kiểm toán khu vực công quốc tế, đồng thời tập trung vào các đặc điểm và nhu cầu phát triển của ASOSAI.

Cũng tại Đại hội của ASOSAI lần thứ 15, các nước thành viên đã cùng nhìn lại năm Chủ tịch của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 và việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung cho biết, Tuyên bố Hà Nội đã ra đời với thông điệp “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã trở thành văn kiện quan trọng của ASOSAI về tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nhằm theo đuổi và hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hiệp quốc.

Kiểm toán châu Á hướng đến chuyên nghiệp, hợp tác và đổi mới
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung báo cáo về việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội

“Sau 3 năm triển khai thực hiện, đây là thời điểm chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được của ASOSAI và các SAI thành viên trong việc thực hiện những khuyến nghị về Kiểm toán môi trường (KTMT) và thực hiện SDGs, từ đó chúng ta cùng tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội nói riêng và những mục tiêu chiến lược của ASOSAI trong giai đoạn tiếp theo” - bà Hà Thị Mỹ Dung chia sẻ.

Bà Dung khẳng định, những kết quả nổi bật trong thực hiện Tuyên bố Hà Nội nhiệm kỳ qua của ASOSAI là việc các SAI thành viên đã thực hiện hiệu quả 2 trụ cột chiến lược. Thứ nhất, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Đồng thời, các thành viên đã thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, đánh giá về những tác động của Tuyên bố Hà Nội, bà Hà Thị Mỹ Dung cho rằng: Những thành tựu của các Nhóm công tác ASOSAI cũng như các SAI thành viên đã chứng minh rằng ASOSAI đang trở thành một Nhóm khu vực kiểu mẫu và tổ chức năng động, theo đuổi các giá trị cốt lõi “chuyên nghiệp, hợp tác, hòa nhập, đổi mới, sẵn sàng ứng phó”.

Việc theo đuổi các khuyến nghị trong Tuyên bố Hà Nội của ASOSAI và các SAI thành viên cho thấy sự nghiêm túc và luôn chủ động để ứng phó với những thách thức chung của khu vực trong lĩnh vực kiểm toán công, trong đó có lĩnh vực kế toán môi trường và kiểm toán thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mỗi quốc gia, khu vực châu Á và toàn cầu hiện nay. Các cuộc kiểm toán nói trên đã tạo ra công cuộc kế toán môi trường và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngày càng toàn diện, mạnh mẽ, đưa ra các phát hiện và kiến nghị kiểm toán hết sức giá trị cả về mặt chuyên môn và quản lý chính sách.

Thu Thủy