Không gian kinh tế số rộng mở trong ngành công nghiệp, thương mại điện tử

Theo Bộ TT&TT, một số ngành, lĩnh vực Việt Nam có lợi thế và nhiều không gian phát triển kinh tế số như: Nông nghiệp, thương mại điện tử, sản xuất công nghiệp…
Kỳ vọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam Kinh tế số: Kỳ vọng đạt 45 tỷ USD vào năm 2025 Kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025: Thách thức không nhỏ!

Phấn đấu có tối thiểu 1 doanh nghiệp công nghệ số/2.000 dân

Đánh giá về những khởi sắc của kinh tế số, ông Trần Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2024 là năm “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.

Không gian kinh tế số rộng mở trong ngành công nghiệp, thương mại điện tử
Khoảng 45.500 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động

Nêu cụ thể những kết quả đạt được trong các trụ cột về phát triển kinh tế số, ông Trần Quang Hưng cho hay, về công nghiệp công nghệ số, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2023 đạt khoảng 138,5 tỷ USD. Trong đó, doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2023 đạt khoảng 127 tỷ USD.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động ước đạt khoảng 45.500 doanh nghiệp. Năm 2023, Việt Nam có hơn 1,5 nghìn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tăng hơn 7% so với năm 2022. Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2022.

Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2022, Việt Nam được xếp hạng 55 toàn cầu, trong khi Singapore xếp thứ 2, Malaysia 29, Thái Lan 31. Chỉ số này được tổng hợp từ 39 tiêu chí trong 3 nhóm cơ bản: Chính sách của Chính phủ; lĩnh vực công nghệ và hạ tầng dữ liệu.

Về phát triển nhân lực số, ông Hưng thông tin, lực lượng lao động ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam khá đông đảo, với trên 1,5 triệu lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp; 168 trường đại học và 520 trường nghề có đào tạo về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Ngành ICT cũng là ngành kỹ thuật có số chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất, thu hút được nhiều sinh viên tuyển sinh nhất, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh xấp xỉ 100 nghìn (có những trường tuyển sinh năm 2023 trên 10.000 sinh viên).

Mục tiêu năm 2024, doanh thu công nghiệp ICT 140 tỷ USD; doanh nghiệp công nghệ số đạt 48.000 doanh nghiệp (tương đương 1 doanh nghiệp công nghệ số/ 2.000 dân).

Để đạt mục tiêu, giải pháp được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đó là nghiên cứu và sửa đổi Nghị định 154 về Khu công nghệ thông tin tập trung để tạo điều kiện phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung, đặc biệt tại các địa phương có nguồn nhân lực công nghệ thông tin tốt, hạ tầng năng lượng xanh, tái tạo và có điều kiện giao thông, du lịch thuận tiện.

Nghiên cứu xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số để công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp nền tảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thúc đẩy đào tạo các nhóm ngành mới (vi mạch, AI, dữ liệu) phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển trên thế giới.

Các Bộ, ngành, địa phương, tăng cường đặt hàng cho các doanh nghiệp công nghệ số từ nguồn ngân sách nhà nước để giải quyết các bài toán về chuyển đổi số của mình. Triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo có tối thiểu 1 doanh nghiệp công nghệ số/2.000 dân. Thu hút các nguồn lực xã hội hóa trong nước và quốc tế để tiếp tục phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung, tạo ra một môi trường cộng hưởng sáng tạo, phát triển cộng đồng.

Về phía các doanh nghiệp, đầu tư nguồn lực (nhân lực, tài lực và trí lực) để nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tích cực phát triển các công cụ và giải pháp và triển khai tích hợp AI trong các sản phẩm và dịch vụ của mình. Tham gia các dự án chuyển đổi số, số hóa kinh tế ngành, lĩnh vực để tạo ra nhiều sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất, chất lượng của các ngành, lĩnh vực.

Số hóa các ngành kinh tế

Theo ông Trần Quang Hưng, một số ngành, lĩnh vực Việt Nam có lợi thế và nhiều không gian phát triển kinh tế số như: Nông nghiệp; thương mại điện tử; giao thông vận tải và logistics; sản xuất công nghiệp; văn hóa và du lịch; dệt may… Hoạt động này đang được các ngành đẩy mạnh với một số kết quả nổi bật.

Không gian kinh tế số rộng mở trong ngành công nghiệp, thương mại điện tử
Nhiều doanh nghiệp dệt may đã triển khai chuyển đổi số quy trình sản xuất

Chẳng hạn, ngành nông nghiệp đã xây dựng và đang triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông nghiệp như: Trồng trọt, cấp mã số vùng trồng, mạng lưới kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, triển khai nền tảng “Mạng nhà nông” trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và triển khai nền tảng giám sát hoạt động sản xuất lúa (RiceMo) trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thí điểm xây dựng bản đồ kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Trong ngành thương mại, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 là 20%. Tỷ trọng thương mại điện tử/tổng bán lẻ hàng hóa khoảng 8%. Đồng thời, tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định về quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng để thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong ngành công nghiệp, ông Hưng cũng nêu dẫn chứng cụ thể trong ngành dệt may, đến năm 2023 đã triển khai chuyển đổi số quy trình sản xuất được hơn 100 doanh nghiệp, ngoài ra trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, nền tảng số Make in Việt Nam giúp kết nối hơn 1.000 đơn hàng cho các doanh nghiệp chuyển đổi số. Kết hợp với chuyển đổi xanh tạo nên sự phát triển bền vững cho toàn ngành.

Ngoài ra, trong ngành du lịch, các nền tảng số trong lĩnh vực du lịch đã được xây dựng kế hoạch triển khai như: Nền tảng bảo tàng số và Nền tảng Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch.

Ở ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải thúc đẩy triển khai chuyển đổi số cảng biển và kết nối các cảng biển nhằm nâng cao năng lực, rút ngắn thời gian phục vụ, đã bước đầu triển khai được 25/145 cảng biển trên phạm vi toàn quốc (từ khi bắt đầu thúc đẩy năm 2021 mới có 4 cảng đến nay đã chiếm thị phần lớn nhất).

Mục tiêu năm 2025, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển các mô hình kinh tế số dựa trên dữ liệu để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ xây dựng các bộ dữ liệu cũng như chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu ngành, kho dữ liệu số và cổng dữ liệu mở. Đặt hàng xây dựng các ứng dụng số dựa trên bộ dữ liệu và các kịch bản khai thác, sử dụng dữ liệu. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn một địa phương để xây dựng mô hình mẫu trong một số ngành, lĩnh vực.

Về phía doanh nghiệp làm chủ công nghệ 5G, công nghệ lõi AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM); phát triển các ứng dụng số vào giải quyết các bài toán trong các ngành, lĩnh vực...

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kinh tế số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai dù còn khó khăn nhưng vẫn trên đà tăng trưởng…
Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Phần lớn cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đầu tư hạ tầng bằng nguồn ngân sách, tỉnh đề xuất tăng hỗ trợ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

Với vai trò trụ cột của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp đòi hỏi những lực đẩy mới mạnh mẽ, toàn diện hơn để hồi phục trong năm 2024.
Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Dù đơn hàng dồi dào hơn nhưng doanh nghiệp dệt may trong nước lại khó tiếp cận vốn vay cho nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

UBND tỉnh Nam Định đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Ngành thép đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, sự thúc đẩy đầu tư công.
Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp ô tô với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến tới xuất khẩu.
Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Việc các tập đoàn đa quốc gia hàng từ điện tử, bán dẫn... đầu tư vào Việt Nam là tín hiệu đáng mừng, đồng thời là cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Mới đây, phía Ukraine đã công khai bức ảnh chụp từ máy bay không người lái trinh sát tầm xa về pháo tự hành 2S43 Malva của quân đội Nga ở hướng Kharkov.
Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã nhận diện những yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại.
Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 1/5 nhưng ngành Công Thương Đăk Nông còn lúng túng trong triển khai thực hiện.
HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su (HanoiPlas 2024) quy tụ hơn 200 doanh nghiệp diễn ra từ 5-8/6.
PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ

PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ

Ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 50.3 trong tháng 5, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.
Khơi thông chính sách cho công nghiệp hỗ trợ

Khơi thông chính sách cho công nghiệp hỗ trợ

Là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, nhưng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang gặp khó và chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng để phát triển tương xứng.
Khánh Hòa: Đề xuất tháo điểm nghẽn cho phát triển cụm công nghiệp

Khánh Hòa: Đề xuất tháo điểm nghẽn cho phát triển cụm công nghiệp

Mặc dù có chuyển biến tích cực song Khánh Hòa vẫn gặp khó trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Vậy địa phương đã đề xuất những gì để tháo gỡ?
Ngành công nghiệp tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ngành công nghiệp tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Kiểm tra tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Cục Công Thương địa phương tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Công Thương Đắk Nông về tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Doanh nghiệp dệt may tính toán “chốt” đơn hàng quý cuối của năm

Doanh nghiệp dệt may tính toán “chốt” đơn hàng quý cuối của năm

Dù các nhãn hàng vẫn đang thận trọng theo dõi thị trường nhưng doanh nghiệp dệt may được khuyến cáo tính toán đàm phán đơn hàng cho quý IV/2024.
Xuất khẩu điện thoại, linh kiện: Cần chú trọng tới sản phẩm cốt lõi, tạo sức đột phá

Xuất khẩu điện thoại, linh kiện: Cần chú trọng tới sản phẩm cốt lõi, tạo sức đột phá

Mảng điện thoại, linh kiện tiếp tục thể hiện là điểm sáng nhất trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải không cao: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải không cao: Trách nhiệm thuộc về ai?

Số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải hiện chiếm 30,6% số cụm đang hoạt động, đây tuy là con số thấp nhưng đã cải thiện đáng kể so với những năm trước.
Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp đạt chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp

Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp đạt chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp

Sau khi sụt giảm 5,75% vào tháng 2/2024, chỉ số IIP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp với mức tăng lần lượt 0,37%; 12,71% và 11,06%.
TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 3 năm

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 3 năm

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng 5,3% so với cùng ky, tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Ngành dệt may, da giày: Phát triển thị trường mới nhưng không “nới cũ”

Ngành dệt may, da giày: Phát triển thị trường mới nhưng không “nới cũ”

Đa dạng thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững là những giải pháp quan trọng Bộ Công Thương đã và đang hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,9% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,9% so với cùng kỳ

Sản xuất công nghiệp tháng 5 tiếp tục xu hướng tăng trưởng, theo đó IIP tháng 5 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ.
Quảng Bình: 52 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng Bình: 52 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn 52 sản phẩm đạt tiêu chí.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động