Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 12:26

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

06:00 | 01/01/2021
Được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm 2020, Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh” mở ra một chương mới nhiều hy vọng - nơi ấy đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư, được định hướng khích lệ để từng bước hiện thực hóa giấc mơ sung túc, ấm no.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 3 tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều thành tích xuất sắc vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu dự lễ khởi công nhà lớp học Trường mầm non xã Mỹ Tân

Với khoảng 1,9 triệu người DTTS, sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… nên đến nay, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn còn 10 huyện nghèo, hàng trăm xã đặc biệt khó khăn, hàng vạn hộ nghèo. Tuy nhiên, ngay trong chính điều kiện địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất chưa phát triển như vậy, công tác giảm nghèo của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn thường xuyên có những chuyển biến tích cực: 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa bình quân giảm 2,8%/năm; Nghệ An 2,2%/năm; Hà Tĩnh 1,97%/năm. Cả 3 tỉnh đều có các huyện, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135... Tuy nhiên, giống như nhiều vùng DTTS và miền núi trong cả nước, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thường trực, từ việc thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sạch đến giá trị sản xuất thấp, nhiều nét văn hóa truyền thống đang bị mai một…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Hội thảo là sự chủ động phối hợp của Ủy ban các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa để triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đặc biệt với đồng bào dân tộc, công tác dân tộc, sự phát triển của miền núi, biên giới... Để Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện hiệu quả tại 3 tỉnh, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương thực sự quan tâm đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bằng các chương trình, hoạt động đầu tư phù hợp, hiệu quả. Về phía địa phương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phải có chương trình hành động cụ thể, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác dân tộc, miền núi, hướng về cơ sở. Nói đi đôi với làm để đồng bào yêu mến và làm theo.

Đặc biệt, với việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Quốc hội đã có nhiều kỳ vọng vào những đổi thay mạnh mẽ của vùng DTTS và miền núi nói chung, trong đó có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Chính vì vậy, thay mặt các cơ quan chủ trì Hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định và ưu tiên các nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2021 và các năm tiếp theo; sắp xếp theo thứ tự các nhiệm vụ ưu tiên các đề án, dự án, chương trình, chính sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt cần ưu tiên tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện, đồng thời theo sát những nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, việc xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” là giải pháp quan trọng nhất, quyết định việc thực hiện thắng lợi của mục tiêu, chỉ tiêu đã được Quốc hội phê duyệt cuối năm 2019. Để tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã kiến nghị với Quốc hội tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện các chương trình chính sách có liên quan đến chính sách dân tộc; phát huy vai trò giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội đối với các chính sách cho vùng DTTS và miền núi, nhất là đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Phương Tú