Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực

Tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, đại diện cho Sở Công Thương các tỉnh.
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào chiều nay 22/9, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung và Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Phạm Bá Oai, đã có nhiều ý kiến tham luận, phóng viên Báo Công Thương xin trích lược vài ý kiến tại Hội nghị.

Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương Trần Văn Hảo cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (GRDP) ước tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 6 cả nước và thứ 2 Vùng Đồng bằng sông Hồng (6 tháng đầu năm 2021 tăng 4,7%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.783,7 tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 8.450,3 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm (tăng 11%) và có 12 trên 16 khoản thu đạt trên 50% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng ước đạt 22.687 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực
Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương Trần Văn Hảo tham luận tại Hội nghị

Trong đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước 16.166 tỷ đồng (chiếm 71,3%), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài 6.521 tỷ đồng, tăng 14,9%. Tổng vốn đầu tư công đã giải ngân là 1.565,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28% so với tổng kế hoạch vốn thanh toán năm 2022. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 29,2%, vốn ngân sách trung ương nguồn trong nước đạt 23,3%, vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương đạt 24% và vốn bội chi ngân sách địa phương (vay lại ODA) đạt 30,9%.

Thu hút đầu tư trong nước đạt 363 tỷ đồng (bằng 11% so với cùng kỳ năm trước); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 167,2 triệu USD (bằng 64,9%). Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới 868 doanh nghiệp (tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước), với tổng vốn điều lệ đăng ký 6.998 tỷ đồng (tăng 2,6%); Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 12.731 tỷ đồng, bằng 59,7% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2021 tăng 7,6%).

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương cũng kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương tham gia ý kiến với Bộ Tài chính có chính sách cụ thể hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất hàng năm làm trụ sở đối với các Trung tâm Khuyến công các tỉnh thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (Theo Công văn số:13704/BTC-QLCS ngày 01/12/2021 của Bộ Tài Chính V/v thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính).

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số: 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/04/2011 của Bộ Công Thương và Bộ Nội Vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương để đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay, trong đó quan tâm hơn đến chức năng hỗ trợ duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống…

Hội nghị cũng được nghe bài tham luận của ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. Ông Kiên cho biết: Những năm qua với nhiều giải pháp đặt ra, hoạt động khuyến công ở tỉnh Ninh Bình đã được triển khai đồng bộ với hệ thống văn bản quản lý về hoạt động khuyến công tương đối hoàn thiện. Công tác phối kết hợp trong tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đã động viên và huy động được nhiều nguồn lực tham gia, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhất là trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực
Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình tham luận tại Hội nghị

Tuy nhiên những năm gần đây và những tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, số ca nhiễm tại cộng đồng tăng nhanh, phát sinh nhiều ổ dịch; bên cạnh đó tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, nhất là căng thẳng chính trị giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa Nga và U-crai-na đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất bị gián đoạn, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, đặc biệt là giá xăng, dầu... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Song với sự chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, do đó ngành công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số công nghiệp chỉ số IIP năm 2021 toàn tỉnh Ninh Bình tăng 5,83%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 100.105,3 tỷ đồng, vượt 3,8% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với năm 2020; 9 tháng đầu năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh ước tính tăng 2,1% so với cùng kỳ; Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 73.128 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 67% kế hoạch năm.

Hoạt động khuyến công được triển khai đồng bộ, tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho lao động tại địa phương. Định hướng hoạt động khuyến công có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu. Xây dựng các đề án điểm, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công về công tác khuyến công, kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến công trong thời gian tới chúng ta cần chú trọng đến một số giải pháp sau: Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh cho phù hợp với các văn bản pháp luật của Nhà nước; Bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, nhu cầu đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để lựa chọn hỗ trợ kịp thời; Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến công theo hướng tăng cường công tác quản lý nhưng cũng giảm bớt thủ tục hành chính cho các cơ sở được lựa chọn tham gia hoạt động khuyến công; Đấy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.

Tại Hội nghị ông Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc sở Công Thương Hòa Bình cho hay: Trong 9 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở CNNT cũng đã cố gắng, nỗ lực khắc phục, duy trì hoạt động sản xuất.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực
Ông Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc sở Công Thương Hòa Bình tham luận tại Hội nghị

Các đề án được giao trong 9 tháng đầu năm 2022 đã triển khai đúng theo yêu cầu của Hợp đồng, dự kiến nghiệm thu hoàn thành trong tháng 9 năm 2022. Kinh phí khuyến công hỗ trợ cũng là nguồn động viên kịp thời để cơ sở CNNT tiếp tục phát triển sản xuất. Nhìn chung hoạt động khuyến công trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trên cơ sở cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện được thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Số lượng các đề án, dự án hàng năm có tăng lên và đã mang lại lợi ích cho việc khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Thông qua hoạt động khuyến công một số địa phương đã khôi phục nghề truyền thống và mở thêm ngành nghề mới góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều lao động nông thôn. Chính vì vậy, mức độ ảnh hưởng, sức lan tỏa của hoạt động khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày càng nâng cao.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất 2022

Hà Nội: Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất 2022

Ngày 1/10, diễn ra lễ khai mạc Chương trình Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất năm 2022”.
Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19

Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19

Công tác khuyến công ở các tỉnh đã huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần ổn định phát triển kinh tế.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ công tác khuyến công

Thanh Hóa: Hiệu quả từ công tác khuyến công

Công tác khuyến công của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, chỉ số công nghiệp tăng trưởng cao. Vai trò công tác khuyến công ngày càng khẳng định
Ninh Bình: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công

Ninh Bình: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công

Hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Bình được triển khai đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống cho lao động

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Nâng chất cho hoạt động khuyến công

Quảng Trị: Nâng chất cho hoạt động khuyến công

Trước những khó khăn trong triển khai công tác khuyến công, nhất là vấn đề về nguồn vốn, Sở Công Thương Quảng Trị xây dựng và triển khai nhiều giải pháp.
Cục Công Thương địa phương: Triển khai hiệu quả các đề án

Cục Công Thương địa phương: Triển khai hiệu quả các đề án

Từ đầu năm tới nay, công tác khuyến công gặp nhiều khó khăn, Cục Công Thương địa phương-Bộ Công Thương đã phối hợp cùng địa phương tháo gỡ, triển khai các đề án
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 4 -Để hệ thống chính sách, pháp luật thực sự là đòn bẩy

Phát triển cụm công nghiệp: Bài 4 -Để hệ thống chính sách, pháp luật thực sự là đòn bẩy

Cục Công Thương địa phương với vai trò đầu mối quản lý cụm công nghiệp đang đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương xây dựng văn bản để đồng bộ các quy định.
Tỉnh Hoà Bình nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khuyến công

Tỉnh Hoà Bình nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khuyến công

Những tháng còn lại của năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình rốt ráo triển khai hoạt động, hoàn thành kế hoạch năm.
Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc để nghị quyết đi vào cuộc sống

Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc để nghị quyết đi vào cuộc sống

Chính sách ưu đãi hấp dẫn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn trong văn bản quy phạm pháp luật về cụm công nghiệp là mong mỏi để nghị quyết đi vào cuộc sống
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng mẫu mã, chủng loại

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng mẫu mã, chủng loại

10 năm qua, Sở Công Thương Khánh Hòa đã đa dạng hình thức hỗ trợ sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Gắn kết khuyến công với quảng bá thương hiệu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Gắn kết khuyến công với quảng bá thương hiệu

Theo các chuyên gia, gắn kết khuyến công với xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn là sự hỗ trợ, góp phần “trợ lực” cho cơ sở phát triển mạnh mẽ.
Khuyến công Đồng Tháp: Hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm

Khuyến công Đồng Tháp: Hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm

Hoạt động khuyến công Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 1 - Khi “lượng” ngược chiều với “chất”

Phát triển cụm công nghiệp: Bài 1 - Khi “lượng” ngược chiều với “chất”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nhiều chủ trương quan trọng về phát triển cụm công nghiệp.
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngành Công Thương

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngành Công Thương

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định khu vực miền Trung - Tây Nguyên có vị trí và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Công Thương cả nước.
Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2022

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2022

Ngày 18/8, tại TP. Phan Rang -Tháp Chàm đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2022.
124 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022

124 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022

124 sản phẩm, bộ sản phẩm của 120 cơ sở được Cục Công Thương địa phương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022.
Khuyến công tiếp sức cho cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi sau đại dịch

Khuyến công tiếp sức cho cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi sau đại dịch

Hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiếp sức mạnh mẽ cho cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi sau đại dịch Covid-19
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Đổi thay cả chất và lượng

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Đổi thay cả chất và lượng

Sau 10 năm, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thay đổi cả chất và lượng, có chỗ đứng trên thị trường.
Khuyến công Sơn La: Giải ngân nguồn vốn kịp thời

Khuyến công Sơn La: Giải ngân nguồn vốn kịp thời

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh triển khai các đề án khuyến công nhằm giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng.
Đà Nẵng: Tháo gỡ khó khăn sau dịch cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Đà Nẵng: Tháo gỡ khó khăn sau dịch cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Những vấn đề khó khăn của các cơ sở công nghiệp nông thôn được chính đại diện các cơ sở, chuyên gia thảo luận, tìm kiếm giải pháp phục hồi, phát triển.
Đưa sản phẩm sơn mài - khảm trai đến gần hơn người tiêu dùng

Đưa sản phẩm sơn mài - khảm trai đến gần hơn người tiêu dùng

Trên 150 tác phẩm/sản phẩm sơn mài - khảm trai tiêu biểu tham gia triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành sơn mài - khảm trai năm 2022.
Khuyến công Hòa Bình: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn

Khuyến công Hòa Bình: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn

Khuyến công Hòa Bình đã nhận diện những khó khăn và tồn tại trong triển khai công tác khuyến công nửa đầu năm 2022 và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Nỗ lực hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia

6 tháng đầu năm, ngân sách trung ương phân bổ chậm đã ảnh hưởng tới triển khai hoạt động khuyến công quốc gia và chính sách hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động