Hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông dòng vốn đầu tư công

Theo ông Phan Đức Hiếu, để khơi thông dòng vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, giải pháp căn cơ, lâu dài là sửa đổi, hoàn thiện thể chế.
Giải ngân vốn đầu tư công thấp và những "nỗi sợ” được gọi tên Cuối năm dồn dập giải ngân vốn đầu tư công Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Từ góc nhìn của cơ quan Quốc hội, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã trao đổi với Báo Công Thương một số quan điểm về vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông dòng vốn đầu tư công cũng như nâng cao chất lượng dự án đầu tư công.

Thời gian qua các cơ quan của Quốc hội đã đi sâu vào thẩm tra các lĩnh vực có nhiều rủi ro, được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm nhằm hoàn thiện thể chế và kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm trong quản lý tài chính, kinh tế, trong đó có các dự án đầu tư công. Từ thực tế các cơ quan báo cáo lên quốc hội, ông có thể cho biết những nguyên nhân chính để dẫn đến hiện trạng giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua không đạt kết quả như mong muốn?

Qua các báo cáo của Chính phủ, của Kiểm toán nhà nước và từ kinh nghiệm tôi tham gia một số đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế của Quốc hội đối với tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia, tôi cho rằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng bởi một số khó khăn, có thể khái quát thành 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, là vấn đề chính sách. Hiện nay trong cơ chế chính sách thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn một số quy định chưa rõ ràng, chưa có định mức giải ngân, dẫn đến khó thực thi. Hoặc một số cơ chế chính sách ở mặt bằng chung không sai nhưng khi áp vào một số dự án cụ thể lại chưa phù hợp.

Hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông dòng vốn đầu tư công
Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực, Ủy ban kinh tế của Quốc hội

Thứ hai, là vấn đề tổ chức thực thi. Nếu khâu chuẩn bị dự án không được thực hiện thận trọng, việc các dự án phải điều chỉnh nội dung, tiến độ sẽ kéo theo sự thay đổi, phát sinh thủ tục, phân bổ vốn và nhiều yếu tố khác liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Do đó, theo tôi, mấu chốt của khâu thực thi là chất lượng của việc chuẩn bị dự án đầu tư.

Thứ ba, là vấn đề thị trường. Các dự án có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực nhà đầu tư… Ví dụ, một nhà đầu tư có thể có năng lực tốt với một dự án cụ thể, nhưng khi một lúc triển khai nhiều dự án, phải phân bổ thời gian, nguồn lực, rõ ràng nhà đầu tư đó sẽ có thể bị ảnh hưởng và không đảm bảo được hiệu quả tốt nhất và việc thay thế nhà đầu tư không phải phương án có thể triển khai dễ dàng và nhanh chóng.

Thưa ông, vừa qua một trong những cơ quan của Quốc hội là Kiểm toán nhà nước đã công bố các kết luận kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư công. Trong các kết luận kiểm toán, ngoài việc kiến nghị xử lý hành chính, Kiểm toán nhà nước còn có nhiều kiến nghị đối với các bộ ngành địa phương và các ban quản lý dự án để kịp thời khắc phục các thiếu sót còn tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý dự án; đồng thời kiến nghị xem xét, sửa đổi kịp thời các quy định chính sách không còn phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án để tăng tốc đầu tư công. Quan điểm của ông về vấn đề này và nội dung cần sớm sửa đổi để tháo gỡ điểm nghẽn hiện nay?

Trước hết, theo quan điểm của tôi, thể chế rất quan trọng và có tác động lan tỏa. Nếu quy định pháp luật rõ ràng, khả thi, mọi người, mọi cơ quan đọc đều hiểu thì chúng ta có thể thực hiện được ngay, đồng thời gạt bỏ được tâm lý lo lắng, né tránh trách nhiệm, vì chúng ta thực hiện một cách minh bạch, thống nhất.

Các báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và các nội dung rà soát của Quốc hội cũng chỉ ra trong thể chế, chính sách có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất do cách hiểu khác nhau. Quy định chưa rõ ràng, nhất là vấn đề về phân cấp, phân quyền và một số vấn đề phát sinh như dự án đi qua nhiều địa phương, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất… Những vấn đề đó đều đã được nhận diện.

Tuy nhiên, đến lúc này chúng ta phải nhìn nhận vấn đề và phân tách một cách cụ thể, rõ ràng. Phải xác định vấn đề nào là do luật, vấn đề nào là do tổ chức thực thi. Nếu chúng ta xác định sai vấn đề, chúng ta sửa luật thì không giải quyết được vấn đề.

5134-trang-4
Hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông dòng vốn đầu tư công

Vướng mắc của luật pháp thì phải xác định rõ vấn đề liên quan đến thẩm quyền, khả năng phản ứng chính sách. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của bộ thì bộ phải chủ động, tích cực giải quyết. Tương tự, vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội thì Chính phủ, Quốc hội sẽ quyết định. Chúng ta phải xác định rõ ràng điều đó thì mới có thể tháo gỡ một cách thấu đáo và hiệu quả.

Đồng thời, khi xác định sự vướng mắc, chồng chéo giữa các luật thì phải chỉ rõ luật nào phải sửa, luật nào không cần sửa, hay phải sửa đồng bộ.

Tại nghị quyết của kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội cũng đề cập đến nội dung gỡ khó trong thể chế, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý hết các kết quả rà soát để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thành lập một tổ công tác, hai bên sẽ cùng phối hợp và phải chỉ rất rõ vướng mắc ở đâu, vướng mắc như thế nào…

Theo ông, khi nhận diện khái quát được những nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, chúng ta cần những giải pháp dài hạn gì để khơi thông dòng vốn đầu tư công, để lĩnh vực này thực sự là lực đẩy quan trọng tăng trưởng kinh tế?

Thứ nhất, về dài hạn, tôi cho rằng khâu chuẩn bị đầu tư là rất quan trọng. Tôi rất mong muốn trong tương lai, từ năm sau trở đi, tất cả các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nên tập trung nâng cao chất lượng của khâu chuẩn bị đầu tư. Nếu chúng ta làm chắc, làm chất lượng thì sẽ hạn chế được rất nhiều chi phí trung gian ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư.

Thứ hai, tôi vẫn nhấn mạnh rằng thể chế rất quan trọng. Thể chế ở đây không chỉ là Luật đầu tư công mà còn có Luật ngân sách nhà nước và các luật khác liên quan. Bởi việc triển khai dự án đầu tư liên quan đến rất nhiều quy định, luật lệ, bao gồm các luật chuyên ngành có liên quan.

Để cải thiện việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như nâng cao chất lượng dự án đầu tư công, nên bám sát nghị quyết kỳ họp thứ 6 mà Quốc hội vừa thông qua: Chính phủ cũng như các cơ quan, bộ, ngành phải nhanh chóng rà soát, phát hiện vấn đề và nhanh chóng giải quyết trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng thể chế về đầu tư công cần có một số thay đổi về mặt tư duy. Đầu tiên là tư duy theo nguyên tắc phù hợp. Với những dự án khác nhau thì quy trình, thủ tục và sự phân cấp, phân quyền phải khác nhau, không nên đánh đồng những dự án có quy mô, tính chất khác nhau. Bởi đánh đồng là vô hình trung làm lãng phí chi phí giao dịch không đáng có.

Cùng với đó, phải thay đổi cách quản lý theo kết quả đầu ra, tức là quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, thay vì quản lý theo quy trình, thủ tục, theo định mức chi phí kỹ thuật.

Cuối cùng, cách đánh giá, nhìn nhận về đầu tư công phải mang tính dài hạn hơn. Có những nội dung chúng ta định hướng theo từng năm, nhưng có những dự án chúng ta cần tư duy dài hạn hơn để đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Lan (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: đầu tư công

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Nút thắt Thông tư 02 đã phần nào được nới lỏng khi Ngân hàng Nhà nước có quan điểm sẽ gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng và cả nền kinh tế.
Thị trường giảm điểm cuối phiên, VN-Index đứt chuỗi tăng liên tiếp

Thị trường giảm điểm cuối phiên, VN-Index đứt chuỗi tăng liên tiếp

Sau hai phiên tăng điểm ấn tượng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã phần nào hạ nhiệt, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,02 điểm, xuống 1.230,04 điểm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024, lãi suất tiết kiệm 21/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu đạt 1.921 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm trước.
Kinh tế Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong trung hạn

Kinh tế Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong trung hạn

Ông Paulo Medas, Trưởng phái đoàn phụ trách Việt Nam tại IMF nhận định, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ cao hơn kết quả của năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Tại Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, lãnh đạo các ngân hàng nêu nhiều ý kiến về tình trạng tín dụng tăng trưởng chậm và việc khai lãi suất cho vay.
Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Dù áp lực điều chỉnh đã mạnh dần, nhưng với dòng tiền sôi động, thị trường có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, VN-Index tăng 5,09 điểm, (+0,42%), lên 1.230 điểm.
Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Becamex IJC vừa chốt thời gian triển khai chào bán gần 126 triệu cổ phiếu IJC với giá phát hành thấp hơn 33% so với giá thị trường.
UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

641.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (NUE) do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 4/3 tới.
Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cập nhật thông tin về tiến độ giải ngân của một loạt các gói tín dụng ưu đãi như: nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất, lâm thủy sản.
Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), khối tài sản của nhiều gia đình tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm.
Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Hòa trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân và ngày Vía Thần tài, nhà đầu tư chứng khoán đẩy mạnh giải ngân, giúp thanh khoản và điểm số “bùng nổ”.
Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Trái ngược với hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại các cửa tiệm vàng, cổ phiếu PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lại giảm mạnh ngày vía Thần Tài.
Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ  tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam công bố chính thức áp dụng quy trình xác thực thông tin và giám sát phát hành hợp đồng M-Pro cho mọi khách hàng tham gia bảo hiểm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024, lãi suất tiết kiệm 19/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Đà tăng của thị trường sắp tới có thể gặp khó khăn bởi thường có rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm. Vì thế, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến nguồn cung.
Tập đoàn Hoành Sơn được nghiên cứu làm đường nối qua Lào tới Thái Lan

Tập đoàn Hoành Sơn được nghiên cứu làm đường nối qua Lào tới Thái Lan

Tập đoàn Hoành Sơn là một trong ba công ty thuộc liên danh được tỉnh Quảng Trị cho phép nghiên cứu làm đường nối cảng biển Việt Nam qua Lào tới Thái Lan.
Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, đề xuất thí điểm xây dựng sàn vàng, cùng với xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng.
Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Sau phiên khai Xuân thành công ngày hôm qua, thị trường chứng khoán nối tiếp đà tăng trong phiên hôm nay nhờ dòng tiền luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu.
Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hàng loạt ngân hàng mạnh tay “lì xì” cho khách hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng để hút tiền gửi của người dân.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm hôm qua, giá vàng các loại lại điều chỉnh tăng mạnh, hiện vàng SJC đang bán ra 79 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 999.9 bán ra 66,03 triệu đồng/lượng
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024, lãi suất tiết kiệm 16/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đang chững lại, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư Hàn Quốc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động