Hiệu quả từ chuyển đổi số tại Tổng công ty Khí Việt Nam

PV

PV

Chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ với chuyển đổi số của Tập đoàn, tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát chuỗi giá trị của toàn ngành.
Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS” Công ty Điện lực Hà Giang: Chuyển đổi số để tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh

Số hoá trong nhiều quy trình hoạt động

Nhận thức vai trò quan trọng của chuyển đối số, một xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn quan tâm đầu tư, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất, quy trình quản trị,… để tiết giảm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng, đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như quá trình hội nhập quốc tế.

Việc thực hiện chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn, để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh thì không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), đồng thời phải sử dụng các công nghệ Điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI)… Cùng với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số về mặt hạ tầng công nghệ, Petrovietnam đẩy mạnh triển khai đồng bộ “Văn hóa số” với nền tảng là: văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng. Là đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam, PV GAS cũng tích cực triển khai chuyển đổi số và ERP để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược của Tập đoàn.

hinh-1-1-.jpg
hinh-2-1-.jpg
PV GAS và đối tác EY khởi động dự án “Tư vấn chiến lược Chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP” cho PV GAS

Từ năm 2015, PV GAS đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) – nhà thầu tư vấn quốc tế với năng lực và kinh nghiệm tư vấn triển khai nhiều dự án phần mềm ERP trong và ngoài nước để thực hiện khảo sát và đánh giá khả thi dự án triển khai phần mềm ERP tại PV GAS. Đến tháng 10/2016, PV GAS kết thúc hợp đồng với EY và trên cơ sở bản báo cáo đánh giá đã hoàn thiện, PV GAS thực hiện tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nền tảng chuẩn bị cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.

Từ năm 2016 đến năm 2021, PV GAS đã thực hiện công tác tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, quy trình tại các Ban/Đơn vị thuộc PV GAS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng các phần mềm theo nhu cầu cụ thể của sản xuất kinh doanh và quản lý nội bộ để cải thiện hiệu quả tức thời, chuẩn hóa dần các nghiệp vụ và thay đổi cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn áp dụng phần mềm ERP.

hinh-3.jpg
Năm 2020, giữa đại dịch Covid bùng phát, PV GAS và Tập đoàn AES ký kết thỏa thuận về “Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” qua hình thức trực tuyến

Trong những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dưới tác động của đại dịch Covid -19, đã và đang tác động làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người. Trong đó, sự xuất hiện những xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để thích ứng, tồn tại. Trong giai đoạn này, chuyển đổi số cũng được PV GAS thúc đẩy mạnh mẽ.

Thời điểm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng nghiêm ngặt, với việc hạn chế đi lại, tiếp xúc, giãn cách xã hội,… cũng là động lực để các doanh nghiệp nói chung và PV GAS nói riêng thúc đẩy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số để phục vụ công tác. PV GAS đã ứng dụng công nghệ thông tin trên hầu hết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh như: làm việc từ xa (work from home); tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử...

hinh-4.jpg
Đào tạo cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại PV GAS

Triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình

Đến nay, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn được ứng dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả, phần nào thay đổi các cách thức vận hành truyền thống. Trong đó, việc triển khai chữ ký số, hóa đơn điện tử được đẩy mạnh tại PV GAS.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc triển khai áp dụng chữ ký điện tử vào quy trình xử lý văn bản tại PV GAS, hệ thống ký số tại PV GAS đã vận hành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2021. Đến 14h37 ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trên hệ thống của PV GAS. Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong xu hướng dịch chuyển số; góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký. Tổng số lượt ký số của cán bộ công nhân viên PV GAS đã ký trên hệ thống là hơn 450 ngàn lượt ký.

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên tại Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030”, PV GAS đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 để triển khai phần mềm ERP trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của PV GAS và tương thích với phần mềm ERP của Petrovietnam; đồng thời triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp với các thách thức vĩ mô như: xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Theo đó, PV GAS đã thành lập Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số, ERP. Hiện Tổng công ty đang triển khai hai gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; Đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty, gắn kết chuyển đối số là một nét trong Văn hóa doanh nghiệp PV GAS.

Đầu tháng 8/2022, PV GAS và liên danh nhà thầu Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam đã khởi động dự án tư vấn chiến lược Chuyển đổi số và tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS. Với việc triển khai đồng thời hai dự án tư vấn, PV GAS mong muốn sẽ lựa chọn được các nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian sắp tới; Đồng thời đảm bảo triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và theo định hướng Smart Factory.

PV GAS cũng liên tục cải tiến hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng và đảm bảo bảo mật, an ninh mạng cùng với sự phát triển khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin ngày càng nhiều.

Trong định hướng chiến lược, PV GAS xác định sẽ thực hiện triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp các thách thức vĩ mô như là xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Một ví dụ ở tháng trước: Vào 14h37 phút, ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trong hệ thống chữ ký số của PV GAS (tương ứng với khoảng 450 ngàn lượt ký). Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong thực hiện chuyển số, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

FPT Long Châu thông tin về kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng

FPT Long Châu thông tin về kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng

Qua báo cáo của các Phòng Y tế tại TPHCM, các cơ sở tiêm chủng Long Châu vẫn duy trì được các điều kiện thực hiện tiêm chủng.
Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm 2024 tăng 13,5%

Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm 2024 tăng 13,5%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện truyền tải thực hiện gần 122 tỷ kWh, tăng 13,5% so cùng kỳ 6 tháng năm 2023 và bằng 52,15% kế hoạch 2024.
Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam ra mắt văn phòng đại diện tại Hải Dương

Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam ra mắt văn phòng đại diện tại Hải Dương

Sáng nay (13/7), Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam – ACTIV đã ra mắt Văn phòng đại diện tại TP. Hải Dương.
Điểm mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Điểm mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Việc sửa đổi Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
PC Quảng Nam đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế

PC Quảng Nam đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã đảm bảo cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp, các hoạt động văn hoá xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy EVNHCMC: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác tham mưu đảm bảo cung ứng điện

Đảng ủy EVNHCMC: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác tham mưu đảm bảo cung ứng điện

6 tháng năm 2024, Đảng ủy EVNHCMC đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác tham mưu để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.
Nâng cao vai trò tiên phong, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh

Nâng cao vai trò tiên phong, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, Đảng ủy Nhiệt điện Phả Lại luôn phát huy vai trò tiên phong, định hướng để sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.
Toyota Việt Nam nộp ngân sách bao nhiêu trong 6 tháng đầu năm?

Toyota Việt Nam nộp ngân sách bao nhiêu trong 6 tháng đầu năm?

Tính đến hết tháng 6/2024, Toyota Việt Nam đóng góp hơn 13 tỷ USD vào ngân sách nhà nước.
Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Hải Phòng

Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Hải Phòng

Sáng nay (12/7), Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam – ACTIV đã khai trương Văn phòng Đại diện tại TP. Hải Phòng.
Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không có cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất thế giới

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không có cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất thế giới

Nhờ nguồn doanh thu kỷ lục và lượng khách du lịch lớn, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không có cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất trong năm nay.
Thương hiệu nội thất tỷ đô Suofeiya đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần tại Việt Nam trong vòng 3 năm

Thương hiệu nội thất tỷ đô Suofeiya đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần tại Việt Nam trong vòng 3 năm

Suofeiya thiết lập cho thị trường nội thất Việt Nam bằng chất lượng và đẳng cấp toàn cầu, mục tiêu sẽ trở thành công ty nội thất tùy chỉnh chiếm 10% thị phần.
VNPT cơ cấu lại theo hướng tiên phong phát triển và ứng dụng các công nghệ cốt lõi

VNPT cơ cấu lại theo hướng tiên phong phát triển và ứng dụng các công nghệ cốt lõi

Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn đến hết năm 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ loay hoay tìm vốn để chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ loay hoay tìm vốn để chuyển đổi xanh

Mong muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh, nhưng nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ cho biết đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn.
6 tháng đầu năm 2024: Tập đoàn TKV nộp ngân sách bao nhiêu?

6 tháng đầu năm 2024: Tập đoàn TKV nộp ngân sách bao nhiêu?

Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã nộp ngân sách 13,35 ngàn tỷ đồng.
Doanh nghiệp dệt may “lấn sân” thị trường thời trang nội

Doanh nghiệp dệt may “lấn sân” thị trường thời trang nội

Liên tục khai trương các cửa hàng thời trang mới với những thương hiệu lớn, doanh nghiệp dệt may đang cùng nhau tăng sự hiện diện của sản phẩm thời trang Việt.
Lần đầu tiên xuất hiện dòng xe chữa cháy cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam

Lần đầu tiên xuất hiện dòng xe chữa cháy cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam

Công ty Vĩnh Phát Motors vừa ra mắt “Xe chữa cháy Pickup S.100”, loại xe chữa cháy cỡ nhỏ được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, với tính linh hoạt cao.
Hoàn Mỹ hợp tác cùng Abbott Việt Nam

Hoàn Mỹ hợp tác cùng Abbott Việt Nam

Hoàn Mỹ hợp tác cùng Abbott Việt Nam nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị các bệnh lý bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường và chấn thương não bộ.
Phát huy tinh thần tiên phong, đưa doanh nghiệp vượt khó

Phát huy tinh thần tiên phong, đưa doanh nghiệp vượt khó

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã và đang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Petrolimex Aviation công bố quyết định bổ nhiệm quyền Trưởng ban Tổng hợp HĐQT công ty

Petrolimex Aviation công bố quyết định bổ nhiệm quyền Trưởng ban Tổng hợp HĐQT công ty

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex - Petrolimex Aviation đã tổ chức triển khai bổ nhiệm quyền Trưởng ban Tổng hợp Hội đồng quản trị công ty.
Central Retail tại Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

Central Retail tại Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam vinh dự được Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao “Quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên".
Petrolimex hỗ trợ các thương nhân nhượng quyền

Petrolimex hỗ trợ các thương nhân nhượng quyền

Petrolimex Sài Gòn thừa ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex tổ chức Chương trình đào tạo hỗ trợ thương nhân nhượng quyền.
EVNCPC: 100% các đơn vị xây dựng mục tiêu, kế hoạch an toàn

EVNCPC: 100% các đơn vị xây dựng mục tiêu, kế hoạch an toàn

Việc xây dựng công tác kế hoạch an toàn là một trong những việc làm quan trọng, cần thiết được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát huy trong thời gian qua.
Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể g&h mới

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể g&h mới

Tập đoàn Amway vừa ra mắt trọn bộ giải pháp với thành phần hoàn toàn từ thực vật, cam kết chăm sóc hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ cho da và không gây hại môi trường.
Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cấp tỉnh?

Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cấp tỉnh?

Năng lực cạnh tranh của địa phương không chỉ dựa vào năng lực điều hành kinh tế, nỗ lực cải cách hành chính mà còn dựa vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
TYGICO: 20 năm khẳng định thương hiệu trên thị trường thép không gỉ Việt Nam

TYGICO: 20 năm khẳng định thương hiệu trên thị trường thép không gỉ Việt Nam

Công ty TNHH Quốc tế TYG (TYGICO) vừa đánh dấu 20 năm trưởng thành và phát triển (8/7/2004–8/7/2024) trong ngành công nghiệp thép không gỉ tại Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động