Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/08/2020 06:20

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

23:11 | 06/12/2018
Ngày 5/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách năm 2019 của tỉnh; đồng thời thảo luận, thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
hdnd tinh thua thien hue khoa vii thong qua nhieu nghi quyet quan trong
Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Trường Lưu - Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới. Các công trình, dự án trọng điểm đã khởi động và tổ chức thực hiện quyết liệt; nhiều công trình, dự án hoàn thành bước đầu phát huy tác dụng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng đáng kể. Đô thị và nông thôn có nhiều điểm sáng và đang trên đà thực hiện đô thị hóa; đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực…Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn và nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là một số chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng chưa đạt như mong muốn; một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, song mức độ thực thi chưa cao; tính chủ động và sự phối hợp của các ngành chưa thực sự có hiệu quả… Đây là những vấn đề lớn, cần được HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục vừa có tính khả thi, vừa tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội thì mới hoàn thành được các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

hdnd tinh thua thien hue khoa vii thong qua nhieu nghi quyet quan trong
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Đáng chú ý là kỳ họp này sẽ lấy phiếu tín nhiệm của 26 chức danh đang công tác HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó HĐND có 7 người, UBND tỉnh có 19 người. Có 6 người không lấy phiếu tín nhiệm trong đó có ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh (do chưa đủ thời gian giữ chức vụ, theo quy định tính từ ngày được HĐND bầu đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải đủ 9 tháng.

Ông Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, đợt này sẽ được tiến hành qua 9 bước theo đúng quy định. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín theo các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Bên cạnh đó, cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh thông qua 9 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch đầu tư trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Sửa đổi bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hoá Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Nguyễn Tuấn