Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hà Nội: Kết nối nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá Khai mạc Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023 Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: Chủ động thích ứng với “cuộc chơi” mới

Công nghiệp hỗ trợ Thủ đô có dấu hiệu khởi sắc

Ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) - cho biết, sau thời kỳ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 9 tháng năm 2023 vừa qua, các doanh nghiệp trong hiệp hội đã và đang phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, có những sự khởi sắc nhất định.

Các doanh nghiệp trong hiệp hội hầu hết đã vượt qua được khó khăn trong việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và mất đi bạn hàng, nhờ tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại rất quy mô trong nước thông qua sự giúp đỡ của Bộ Công Thương, các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội. Các doanh nghiệp thành viên hiệp hội đã tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng sáng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nói riêng.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh
Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cũng nỗ lực tham gia các hội chợ, triển lãm, giao lưu kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội đã nỗ lực hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc hình thành nên những tổ hợp sản xuất trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đơn cử như tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội do Tập đoàn N&G làm chủ đầu tư đã thu hút đầu tư, hợp tác và kết nối các doanh nghiệp tiêu biểu có năng lực sản xuất thực tế, có các sản phẩm linh kiện để hợp tác với các doanh nghiệp FDI lớn.

Về năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố cũng phải “tự thân”, nâng cao năng lực tốt hơn, sản phẩm sảm xuất ra phải đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà cung cấp cho các doanh nghiệp đặt hàng.

Thời gian vừa qua, HANSIBA cũng đồng hành với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc thành lập những công ty liên doanh tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ để chia sẻ lại kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn trên thế giới, rút ngắn khoảng cách đào tạo, hướng đến việc đạt được các chứng chỉ toàn cầu, qua đó các doanh nghiệp tạo được sức mạnh và năng lực cạnh tranh nhất định để vươn ra thị trường thế giới, xuất khẩu các sản phẩm linh phụ kiện sản xuất tại Hà Nội và Việt Nam.

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Ông Nguyễn Vân cho biết, ngay từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tiếp đó là Bộ Công Thương ban hành Thông tư 54 định hướng để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam thì thành phố Hà Nội đã có ngay những kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và giao cho Sở Công Thương thành phố là cơ quan chủ trì hàng năm.

Hiệp hội cũng lập tức nghiên cứu ngay các kế hoạch hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội ban hành. Từ đó lan tỏa thông tin tới các doanh nghiệp hội viên. Trong kế hoạch đó có những nội dung rất chi tiết về các hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố được thụ hưởng, từ việc hỗ trợ kinh phí tham gia một gian hàng tại hội chợ công nghiệp hỗ trợ hàng năm của thành phố Hà Nội, tham gia các khóa đào tạo do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội tổ chức,…

Minh chứng cho vai trò đi đầu của Hà Nội là trong tổng số 5.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn cả nước thì Hà Nội đã chiếm gần 1.000 doanh nghiệp.

Thành phố cũng tích cực phổ biến các cơ chế chính sách của các cấp, cơ quan Trung ương từ Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 đến các cơ chế chính sách Bộ Công Thương ban hành…

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh
Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội và các cấp chính quyền cũng nỗ lực tổ chức nhiều chuỗi hoạt động tạo cơ hội giao thương, kết nối cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố

Tuy nhiên, ông Nguyễn Vân cũng thừa nhận: "Bên cạnh những mặt được ấy thì chúng ta phải nhìn nhận là có những điểm hạn chế. Cơ chế chính sách còn chưa được phổ biến đến các doanh nghiệp. Nhà nước, Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội cũng đã thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm, nhưng chủ thể doanh nghiệp trong và ngoài hiệp hội cũng còn chưa nắm bắt những ưu đãi mà đương nhiên doanh nghiệp được hưởng. Thời gian qua Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Hà Nội chúng tôi cũng đang tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng với Sở Công Thương thành phố Hà Nội để tổ chức những hội nghị, hội thảo về vấn đề này".

Đề xuất 5 nhóm giải pháp

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội cũng đề xuất với các cấp, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, đặc biệt là Bộ Công Thương 5 nhóm giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Thứ nhất về nguồn vốn tài chính: Cần có những gói cho vay có mức ưu đãi lãi suất tốt để cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thể tiếp cận.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Hiện các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của thành phố cũng đã và đang tham gia những hội chợ trong và ngoài nước để xúc tiến thương mại, bán hàng, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam đã ký kết.

Thứ ba là về nguồn lao động: Nhiều doanh nghiệp cũng đã đưa vào vận hành và khai thác một cách phi lợi nhuận để đón nhận hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trong đó có cả những trường cao đẳng dạy nghề của Bộ Công Thương chủ quản. Từ đó, đào tạo theo đặt hàng để cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp, đối tác và cả chính những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Thứ tư là vấn đề công nghệ: Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng phải có những bước tiếp cận với các doanh nghiệp mà họ đã đi trước, ví dụ như những doanh nghiệp lớn như Samsung, Toyota, Foxconn, Boeing,... đã đầu tư vào các dự án lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước. Cần từng bước tiếp cận họ, sẵn sàng họ chuyển giao công nghệ, họ hợp tác, họ đặt hàng, họ đào tạo, họ hướng dẫn cho công nghệ quản trị sản xuất của họ.

Thứ năm là vấn đề khởi nghiệp lập nghiệp: Muốn phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thì chúng ta cũng phải quan tâm dìu dắt những thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang du học, làm việc, làm thuê ở nước ngoài, trở về quê hương, hình thành nên những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo để hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Có như vậy mới tiếp tục "khơi nguồn" cho ngành này phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lê Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Trong kỳ bình chọn năm 2023 tỉnh Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Cần Thơ: Đến năm 2030 sẽ có 14 khu công nghiệp

Cần Thơ: Đến năm 2030 sẽ có 14 khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Vì sao Bắc Ninh chiếm “ngôi vương” về tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP?

Vì sao Bắc Ninh chiếm “ngôi vương” về tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP?

Có lực lượng hùng hậu doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực kinh tế lõi là nguyên nhân giúp Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GDP, GRDP.
Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?

Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?

Đảm bảo tăng trưởng xanh, các địa phương đang chuyển đổi thu hút đầu tư theo hướng không lọc ngành mà lọc công nghệ và phải sản xuất phải bền vững.
Bình Thuận: Đảm bảo hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia

Bình Thuận: Đảm bảo hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đang đốc thúc những đề án đang triển khai nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch khuyến công quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam

Trung Quốc đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam

Trong 11 tháng năm 2023, Trung Quốc đã đầu tư 3,96 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.
Đà Nẵng: Vượt khó, nhiều doanh nghiệp sản xuất phát tín hiệu về đích vượt kế hoạch năm

Đà Nẵng: Vượt khó, nhiều doanh nghiệp sản xuất phát tín hiệu về đích vượt kế hoạch năm

Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại TP. Đà Nẵng cho biết đã và sẽ về đích vượt kế hoạch của năm 2023. Nhiều đơn vị cũng đã có đơn hàng cho năm 2024.
Kinh tế số đang ở đâu trong GDP, GRDP?

Kinh tế số đang ở đâu trong GDP, GRDP?

Tổng cục Thống kê đã tiến hành đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP nhằm đánh giá đóng góp của lĩnh vực này trong nền kinh tế.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cách đa dạng hóa nguồn cung pin và vật liệu bán dẫn

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cách đa dạng hóa nguồn cung pin và vật liệu bán dẫn

Tập đoàn hóa chất Mitsubishi của Nhật Bản đang tìm kiếm các mối quan hệ đối tác của Australia để sản xuất khoáng sản ở Mozambique và Na Uy...
Infographics | 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng nhẹ

Infographics | 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng nhẹ

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.
PMI tháng 11 xuống dưới ngưỡng trung bình, số lượng đơn hàng mới giảm

PMI tháng 11 xuống dưới ngưỡng trung bình, số lượng đơn hàng mới giảm

PMI ngành sản xuất Việt Nam giảm từ 49,6 trong tháng 10 xuống 47,3 trong tháng 11, dưới 50 điểm trong tháng thứ ba liên tiếp.
Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 4: Cơ hội trở thành “con hổ mới”

Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 4: Cơ hội trở thành “con hổ mới”

Truyền thông thế giới đang phát đi thông điệp, Việt Nam có đủ các yếu tố để trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới...
Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 3: Không có ngã ba đường

Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 3: Không có ngã ba đường

Cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam cần phải thực hiện con đường tăng trưởng dựa trên năng suất, hiệu quả.
Thanh Hóa: Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thanh Hóa: Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có những khởi sắc, tháng 11 ước tăng 15,4% so với tháng trước và tăng 6,87% so với cùng kỳ.
Bài 2: Nghịch lý trong phát triển

Bài 2: Nghịch lý trong phát triển

Sự trì trệ trong phát triển của các trung tâm kinh tế khiến bài toán tái cơ cấu nền kinh tế tăng thêm độ khó.
Bài 1: Cơ hội để “Việt Nam không thể thiếu”

Bài 1: Cơ hội để “Việt Nam không thể thiếu”

Cơ hội lịch sử để Việt Nam trở thành cái tên không thể thiếu trong kỷ nguyên công nghệ, với các từ khóa như công nghiệp bán dẫn, chip… đang được nhận diện.
Đà Nẵng: Vì sao doanh nghiệp còn mơ hồ về kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất?

Đà Nẵng: Vì sao doanh nghiệp còn mơ hồ về kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất?

Kiểm kê khí nhà kính là thước đo đánh giá hiệu quả trong “xanh hóa” sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm này.
Ngành công nghiệp nào đang ứng dụng AI nhiều nhất?

Ngành công nghiệp nào đang ứng dụng AI nhiều nhất?

Những ngành liên quan đến tài chính và ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về mức độ áp dụng công nghệ AI.
Bắc Giang: Duyệt quy hoạch khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh

Bắc Giang: Duyệt quy hoạch khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh

Quy mô nghiên cứu khảo sát khoảng 230ha, diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp khoảng 200ha. Quy mô số lao động khoảng 20 - 26.000 người.
Tháng 11, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3%

Tháng 11, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp Vùng Đông Nam Bộ theo chiều sâu

Tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp Vùng Đông Nam Bộ theo chiều sâu

Để góp phần phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ nhanh và bền vững, ngành Công Thương sẽ ưu tiên một số ngành công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp xanh...
Sắp diễn ra Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Sắp diễn ra Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 7 đến 9/12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023.
igus® hợp tác với Tân Cảng Gantry nâng cao hiệu suất cẩu RTG

igus® hợp tác với Tân Cảng Gantry nâng cao hiệu suất cẩu RTG

igus® vừa đánh dấu bước tiến đột phá với dự án cẩu RTG đầu tiên của Việt Nam với Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry.
Sản xuất công nghiệp tăng tốc tháng cuối năm

Sản xuất công nghiệp tăng tốc tháng cuối năm

Tại thời điểm này, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang tận dụng thời gian vàng trong những tháng cuối năm, tập trung mọi nguồn lực tăng tốc sản xuất.
Đồng Nai: Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đồng Nai: Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quá trình đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những hiệu quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động