Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/10/2020 13:44

Để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau

06:00 | 06/03/2020
Với mục tiêu để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 đã dành riêng 1 dự án thành phần (Dự án 8) với tên gọi “Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Nhằm thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Dự án 8 hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến, chuyển đổi hành vi trong đồng bào DTTS và đội ngũ cán bộ các cấp về bình đẳng giới; tập trung để giải quyết căn bản một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là các vấn đề: Thiếu kiến thức, kỹ năng sống, tình trạng mù chữ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh đẻ thiếu an toàn, bạo lực trên cơ sở giới…

de phu nu dtts khong bi bo lai phia sau
Phụ nữ DTTS đang tích cực tham gia vào nhiều hoạt động của cộng đồng

Để Dự án 8 được cụ thể hóa thành các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, ngay sau khi Quốc hội có Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều hội thảo, hội nghị góp ý với mục đích đảm bảo nguyên tắc lồng ghép giới trong suốt quá trình tổ chức thực hiện chương trình. Đồng thời, mong muốn được bố trí dòng nhân sách giới để đảm bảo thực hiện các tiêu chí bình đẳng giới hiệu quả.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ động đề xuất 4 gói chính sách hỗ trợ có điều kiện đối với phụ nữ DTTS để giải quyết những vấn đề bức thiết đang đặt ra đối với phụ nữ DTTS. Bao gồm: Gói hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc rất ít người giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết (16 DTTS có dân số dưới 10.000 người); gói dịch vụ hỗ trợ thực hiện chương trình làm mẹ an toàn cho phụ nữ vùng DTTS (hỗ trợ thai sản cho phụ nữ DTTS, khám thai định kỳ, gói đẻ sạch, cô đỡ thôn bản); gói hỗ trợ mù chữ, chống tái mù chữ cho phụ nữ từ 35 - 50 tuổi thông qua mô hình sinh kế bền vững; gói hỗ trợ cho phụ nữ DTTS tái hòa nhập sau mua bán người, lấy chồng nước ngoài trở về.

de phu nu dtts khong bi bo lai phia sau
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của nhiều phụ nữ DTTS

Bên cạnh đó, với các dự án thành phần của Chương trình, bà Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Hội đã chuẩn bị nhiều nội dung khuyến nghị lồng ghép giới với mục tiêu đảm bảo yếu tố giới trong các dự án. Trong đó, với kinh nghiệm triển khai các chương trình và mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp, Hội đề nghị được bổ sung Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào một số phần việc cụ thể trong thực hiện các chính sách về dân tộc. Đồng thời, bổ sung một số chỉ tiêu về số lượng phụ nữ được đào tạo, tham gia nâng cao năng lực; có các gói chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khám chữa bệnh… “Phụ nữ và trẻ em gái đã và đang đóng vai trò quan trọng trực tiếp thực hiện nhiều công việc về thực hành văn hóa truyền thống và các hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trong hộ gia đình, cộng đồng. Chính vì vậy, rất cần bổ sung sự tham gia của Hội phụ nữ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong gìn giữ, phát huy, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc” – Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, cũng theo bà Bùi Thị Hòa, để phát huy vai trò giám sát xã hội của các đoàn thể chính trị xã hội, cần bổ sung Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia giám sát việc thực hiện lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia. Có như vậy, chị em mới thực sự được tham gia và có những đóng góp giá trị cho các hoạt động của cộng đồng.

Hoàng Mai