Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 02:50

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

18:23 | 17/12/2020
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) mới đây đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về thành tích nỗ lực triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.
Thương mại điện tử: Chủ động để đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Nền tảng hỗ trợ giao dịch tích hợp thanh toán trực tuyến KeyPay (KeyPay) - triển khai với nhiệm vụ trọng tâm: "Xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, hạ tầng thanh toán đảm bảo hỗ trợ dịch vụ hành chính công" do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng, phát triển đã được khen thưởng.

5442-da-co-155-giao-dich-thu-phat-vi-pham-giao-thong-qua-cong-dvcqg-thanh-cong
Hệ thống KeyPay đã tích hợp thành công với Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Hệ thống này cũng đã và đang hỗ trợ hơn 27 đơn vị thuộc các bộ, ngành triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4.

KeyPay giúp các đơn vị, bộ ngành giải quyết các khó khăn và rào cản trong ứng dụng triển khai thanh toán trực tuyến trong dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 như: quy trình thu phí dịch vụ công phải tuân thủ quy định của Bộ Tài Chính; đồng bộ các giải pháp, quy chuẩn khi thanh toán trực tuyến dịch vụ hành chính công; chia sẻ các kinh nghiệm triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; tổ chức đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm về thanh toán trực tuyến.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, hiện nay, KeyPay đã và đang hỗ trợ hơn 27 đơn vị thuộc các bộ, ngành triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 gồm: Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Sở giao thông vận tải Hà Nội…Nền tảng thanh toán này đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật, xây dựng các bộ quy trình giúp các đơn vị train khai nhanh chóng, bố trí đảm bảo hệ thống hỗ trợ công dân và doanh nghiệp khi gặp khó khăn trong việc thanh toán.

Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay do Bộ Công Thương triển khai từ năm 2014, thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương “Xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, hạ tầng thanh toán đảm bảo hỗ trợ dịch vụ hành chính công”.

Lan Anh