Cơ cấu kinh tế Hải Dương đã chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, dịch vụ

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hải Dương tiếp tục chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Ngành Công Thương Hải Dương: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Hải Dương: Công nghiệp, thương mại đạt mức tăng trưởng cao Hải Dương: Lễ Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

Sản xuất công nghiệp phục hồi và hoạt động ổn định

UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Hải Dương đã thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Hải Dương: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, dịch vụ
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Dẫn chứng năm 2021, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 60,2%; dịch vụ chiếm 30,3%. Năm 2022, các con số này tương ứng là 8,9%; 62%; 29,1%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhưng năm 2022, sản xuất công nghiệp - xây dựng của tỉnh đã được phục hồi và hoạt động ổn định. Trong đó, sản xuất công nghiệp khởi sắc ngay từ đầu năm và giữ đà tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm (tăng 16,05% so với cùng kỳ năm trước).

Ước tổng giá trị sản xuất đạt 330,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 309,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%. Các sản phẩm chủ yếu của tỉnh có mức tăng cao như: Sản xuất xi măng tăng 6,5%, điện sản xuất tăng 6,7%, sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 11,5%, sản xuất và lắp ráp ô tô tăng 131,2%.

Đáng chú ý, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP có sự chuyển dịch tích cực (năm 2021 chiếm 41,3%, năm 2022 ước 41,4%).

Đồng thời, hoạt động dịch vụ phục hồi nhanh, nhiều ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 46,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 87,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng 3,3% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,7% so với bình quân chung năm trước.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nhanh chóng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá. Năm 2022, giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 10.514 triệu USD, tăng 6,6%; hàng hoá nhập khẩu 8.655 triệu USD, tăng 13,8%.

Ngoài ra, thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh. Tỉnh đã đón và phục vụ khoảng 1.231.000 lượt khách du lịch, tăng gần 90 lần so với năm 2021 (trong đó có 50.600 lượt khách quốc tế, tăng 29,8 lần). Doanh thu du lịch ước đạt 573,7 tỷ đồng, tăng 47,8 lần.

Công tác quản lý thị trường, quản lý giá cả được tăng cường, thực hiện tốt công tác bình ổn giá; tích cực kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hàng hóa phong phú, đa dạng, cân đối cung cầu các nhóm hàng thiết yếu được đảm bảo, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa phục vụ nhân dân.

Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tỉnh Hải Dương đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp giúp doanh nghiệp, cá nhân đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; không để doanh nghiệp phải dừng, giãn hoạt động sản xuất.

Hải Dương: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, dịch vụ
Hải Dương đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, nắm bắt chắc hoạt động sản xuất kinh doanh, vướng mắc của doanh nghiệp để chủ động, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm đầu tư hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, sử dụng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các công trình kết cấu hạ tầng đô thị và dự án giao thông kết nối vùng, liên vùng có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số chuyển đổi số và dùng chuyển đổi số hóa làm nền tảng, đòn bẩy thúc đẩy phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh đổi mới trong xúc tiến thương mại, tư vấn và xúc tiến đầu tư; chú trọng đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ. Chủ động phương án tạo mặt bằng sạch, nguồn cung lao động và hạ tầng kết nối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho danh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thu hút các dự án lớn, dự án có công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng, sản phẩm mới. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thông tin, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, nhằm giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và tạo đà phát triển; tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước.

Theo số liệu thống kê, năm 2022, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt 345,5 triệu USD, tăng 8,2% so với năm 2021, trong đó cấp mới 16 dự án với tổng vốn đăng ký 41,4 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 31 lượt dự án với số vốn tăng thêm 299,5 triệu USD.

Quyết định chủ trương đầu tư mới cho 15 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 400 tỷ đồng (bằng 8,8% so với năm 2021); điều chỉnh 65 lượt dự án, tổng vốn tăng thêm 500 tỷ đồng; thông báo chấm dứt hoạt động 3 dự án.

Cũng trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 1.600 doanh nghiệp, tăng 11,4% so với năm 2021, với tổng vốn đăng ký 17,5 nghìn tỷ đồng (giảm 4%); 900 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động (tăng 22%).

Trong năm 2023, tỉnh Hải Dương phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,3% trở lên so với thực hiện năm 2022, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%; phấn đấu giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9% trở lên so với thực hiện năm 2022.

Theo đó, tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ dứt dứt những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nâng cao năng lực và tỷ trọng của các ngành công nghiệp có lợi thế, có giá trị nội địa hóa cao. Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đất đai; chuyển dần từ gia công lắp ráp sang chế tạo sản phẩm đồng bộ.

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công nghiệp xanh và phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng cho nền kinh tế số, xã hội số.

Quỳnh Nga - Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hải Dương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Sẽ ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản để làm đường Vành đai 4

Hà Nội: Sẽ ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản để làm đường Vành đai 4

Hà Nội sẽ ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là đường Vành đai 4.
Hà Nội: Chiếc xe ô tô mất lái lao thẳng xuống hồ Tây, tài xế thoát nạn

Hà Nội: Chiếc xe ô tô mất lái lao thẳng xuống hồ Tây, tài xế thoát nạn

Chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển trên đường Vệ Hồ (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) bất ngờ mất lái sau đó lao thẳng xuống hồ Tây.
Thông tin về ô tô ở Bắc Giang bị dán kín băng vệ sinh là thật

Thông tin về ô tô ở Bắc Giang bị dán kín băng vệ sinh là thật

Do đỗ xe trên phần đường có vạch mắt võng, một ô tô ở Bắc Giang mang nhãn hiệu Hyundai i10 đã bị người nào đó dùng băng vệ sinh phủ kín phần kính xe.
Độc đáo Tết năm mới Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Độc đáo Tết năm mới Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Tết năm mới Chôl Chnăm Thmây là một trong những lễ tết mang đậm màu sắc văn hóa điển hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đồng bào Khmer Nam bộ.
Vì sao tăng trưởng GRDP TP. Hồ Chí Minh ở nhóm thấp nhất cả nước?

Vì sao tăng trưởng GRDP TP. Hồ Chí Minh ở nhóm thấp nhất cả nước?

Quý I/2023, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP. Hồ Chí Minh bất ngờ đạt thấp hơn nhiều so với dự báo, chỉ tăng 0,7% so với năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp ngoài dự báo

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp ngoài dự báo

Trong quý I/2023 tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh ở mức thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu tăng trưởng âm.
Hải Phòng: Thí điểm lắp camera phạt nguội ở 5 nút giao thông

Hải Phòng: Thí điểm lắp camera phạt nguội ở 5 nút giao thông

Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa ra văn bản về việc triển khai thí điểm hạ tầng thiết bị ghi hình phục vụ phạt nguội.
Quảng Bình: Đề nghị công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Bình: Đề nghị công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị cơ quan Thuế công bố danh sách tất cả các đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế lên phương tiện truyền thông đại chúng.
Hà Nội: Triển khai quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội: Triển khai quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với các bên liên quan tổ chức hội nghị bàn giải pháp triển khai công tác quản lý đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040

TP. Hải Phòng được quy hoạch để phát triển, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.
Thừa Thiên Huế: Phát hiện loài tỏi mới ở khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

Thừa Thiên Huế: Phát hiện loài tỏi mới ở khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, các nhà khoa học vừa phát hiện loài tỏi mới trong quá trình đặt bẫy ảnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.
Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có gì đặc biệt?

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có gì đặc biệt?

UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bình Định: Khởi công xây dựng tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Bình Định: Khởi công xây dựng tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Bình Định, ngày 31/3, tỉnh Bình Định đã khởi công Dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới.
Quảng Bình: Thành lập 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công năm 2023

Quảng Bình: Thành lập 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Quảng Ninh: Áp dụng chuẩn nghèo mới cao hơn 1,4 lần chuẩn nghèo quốc gia

Tỉnh Quảng Ninh: Áp dụng chuẩn nghèo mới cao hơn 1,4 lần chuẩn nghèo quốc gia

Theo Nghị quyết mới của tỉnh Quảng Ninh, mức chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn khoảng 1,4 lần so với mức chuẩn nghèo quy định của Chính phủ.
Quảng Ninh: Bắt quả tang đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản

Quảng Ninh: Bắt quả tang đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản

Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Dương An, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện một nam thanh niên đang chở bình khí cười đi bán

Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện một nam thanh niên đang chở bình khí cười đi bán

Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện một nam thanh niên vận chuyển 1 bình nghi là khí N20 và không có hóa đơn chứng từ liên quan.
Thanh Hóa: Luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn vướng mắc với doanh nghiệp

Thanh Hóa: Luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn vướng mắc với doanh nghiệp

“Tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang đối mặt" - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định.
Quảng Bình yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

Quảng Bình yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đề nghị tăng cường tuyên truyền nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm... trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hà Nội họp bàn về quản lý, sử dụng hè phố, chợ và công viên

Hà Nội họp bàn về quản lý, sử dụng hè phố, chợ và công viên

UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá… để thống nhất danh mục các tuyến phố cấm đỗ, để xe dưới lòng đường, hè phố.
Bộ Chính trị điều động ông Đoàn Minh Huấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị điều động ông Đoàn Minh Huấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị điều động ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Quảng Nam: 18 học sinh nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, trà sữa

Quảng Nam: 18 học sinh nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, trà sữa

Sau khi ăn trái cây lắc, uống trà sữa, 18 học sinh lớp 5 ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.
Hà Nội yêu cầu kiểm tra an toàn thực phẩm các trường có bếp ăn bán trú

Hà Nội yêu cầu kiểm tra an toàn thực phẩm các trường có bếp ăn bán trú

Ngày 30/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 891/UBND-KGVX chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Phát triển sản phẩm OCOP gắn với cây dược liệu tại huyện miền núi Quảng Nam

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với cây dược liệu tại huyện miền núi Quảng Nam

Các sản phẩm đạt chất lượng OCOP gắn với cây dược liệu cơ bản đảm bảo các tiêu chí, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt và đáp ứng được nhiều đối tượng người tiêu dùng.
Tỉnh Quảng Ninh: Thông qua Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333

Tỉnh Quảng Ninh: Thông qua Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức ngày 30/3 đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động