Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Bác Hà Văn Tú ở Bản Chong, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là người có uy tín, làm kinh tế giỏi và giúp đồng bào dân tộc thiểu số “đuổi đói nghèo”.
Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu

Theo số liệu của UBND xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, toàn xã có 792 hộ với 3.792 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 26%, cận nghèo còn 43,9%. Thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào ruộng nương, cây luồng, chăn nuôi trâu, bò. Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ xã Thiên Phủ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương không ngừng quan tâm, chăm lo phát triển về mọi mặt đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú cùng cán bộ Phòng Dân tộc huyện Quan Hóa trao đổi với phóng viên Báo Công Thương

Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: Trên địa bàn xã có những người làm kinh tế giỏi, có uy tín trong bản đã giúp đỡ nhiều hộ có hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình, trong số đó có bác Hà Văn Tú ở Bản Chong. Nói rồi ông Thủy đưa chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của bác Hà Văn Tú.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, bác Hà Văn Tú cho biết: “Là một Đảng viên, lại từng là cán bộ ở xã Thiên Phủ nên tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Ở địa phương kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp với các cây trồng chủ lực là lúa, ngô, cây rau màu các loại và trồng rừng. Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của bản Chong, bản thân tôi trong nhiều năm qua đã cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình và bản làng ấm no, hạnh phúc”.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú chăn nuôi lợn nái để lấy giống nuôi lợn thịt và cho xuất chuồng hàng tấn lợn thịt mỗi năm

Bác Hà Văn Tú cho hay: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bản thân bác cùng với gia đình luôn tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội, tăng gia sản xuất, tạo thu nhập cho gia đình và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do địa phương phát động. Cùng với việc chăm lo cuộc sống gia đình bác Hà Văn Tú còn luôn vận động các hộ láng giềng tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, yên ấm hạnh phúc. Ngoài ra, bác cũng tích cực xây dựng tình đoàn kết làng xóm, láng giềng, quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình trong bản khi khó khăn, hoạn nạn.

"Gia đình tôi chăn nuôi lợn giống và lợn thịt, nuôi cá, thu hoạch luồng rừng mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi đã mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt gia đình như: Xe máy, ti vi, tủ lạnh... và xây dựng nhà mới khang trang" - bác Tú phấn khởi cho biết.

Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ chia sẻ thêm: Nhìn lại năm 2021 toàn bản Chong có 26 hộ nghèo, nhiều hộ mới thoát nghèo kinh tế còn khó khăn, thì hiện nay số hộ nghèo đã giảm chỉ còn 19 hộ, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn nay đã vươn lên thoát nghèo, có kinh tế khá giả. Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay bản Chong đã thực hiện vận động đóng góp đối ứng được 37 triệu đồng và 450 ngày công, vận động hiến gần 235m2 đất để thực hiện đổ bê tông đoạn đường trục bản dài gần 2km. Các loại quỹ, khoản đóng góp khác theo quy định đều được thông báo công khai, vận động tới từng hộ dân và nhân dân trong bản Chong tình nguyện đóng góp đạt 100%.

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Bác Hà Văn Tú cùng Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Hà Văn Thủy trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế từ trồng cây cho hiệu quả kinh tế cao

Trong công tác bảo vệ môi trường, bác Hà Văn Tú đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong bản, mỗi hộ phải xây dựng hố rác mi ni để xử lý rác thải sinh hoạt trong gia đình, đến nay 95% các hộ trong bản Chong đều có hố rác mi ni.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bản thân bác Hà Văn Tú cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cụ thể trong quy ước, hương ước bản, nên việc ma chay, cưới xin không còn tổ chức dài ngày; ăn, ở hợp vệ sinh,... xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không sinh con thứ 3, vận động con em đi học đạt trên 99%, vận động con cháu trong nhà, dòng họ, trong thôn tiêm phòng vaccine để phòng ngừa bệnh tật.

Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế giúp đồng bào “đuổi đói nghèo”

Trên nét mặt rạng ngời quyết tâm, bác Hà Văn Tú cho hay: Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; về đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc phát động; tuyên truyền vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc thiểu số, nhất là việc giữ gìn tiếng nói, văn hóa, nghệ thuật, các phong tục, lễ hội tiến bộ... tuyên truyền, vận động người dân trong bản Chong thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bác Hà Văn Tú cho biết: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động văn hóa, thể thao, qua các hội thi, đối thoại tiếp xúc trực tiếp của cán bộ Mặt trận tổ quốc với đồng bào... Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số; thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”, Ngày truyền thống Mặt trận Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 hàng năm và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng trong chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp, đầu tư của nhà nước, tích cực phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, quan tâm tập huấn, phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vốn, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Vận động đồng bào giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; bảo đảm an ninh trật tự xã hội...

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”
Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ thông tin về những thay đổi tích cực của địa phương

Nhờ sự giúp đỡ của bác Hà Văn Tú, người có uy tín, làm kinh tế giỏi nên bản Chong đã dần thay da đổi thịt, hộ nghèo đang giảm dần. Phấn khởi trước kết quả đã đạt được ở bản Chong, ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: "Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 nhiều chương trình đã được triển khai tại địa phương. Đặc biệt là sự tự vươn lên của bà con, nhiều chương trình phát triển kinh tế đã được nhân dân hưởng ứng thực hiện như: Trồng và chăm sóc rừng luồng, kết hợp chăn nuôi lợn, nuôi cá, trồng trọt... Các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo".

Ghi nhận những đóng góp to lớn của bác Hà Văn Tú - người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bản xã Thiên Phủ và bản Chong giai đoạn 2021-2023, mới đây, UBND xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho bác Hà Văn Tú.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hơn 700 nhà lãnh đạo và CEO dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tại Bình Dương

Hơn 700 nhà lãnh đạo và CEO dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tại Bình Dương

Từ ngày 14 - 16/4/2024, sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024

Trong quý I/2024, Việt Nam thu hút được 6,17 tỷ USD vốn FDI, trong đó tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD, bằng một phần tư của cả nước.
Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ

Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường quản lý, giám sát, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ.
Bình Dương: Huyện Phú Giáo bàn giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất công - nông nghiệp

Bình Dương: Huyện Phú Giáo bàn giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất công - nông nghiệp

Ngành chức năng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ tăng cường nhiều giải pháp để gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công - nông nghiệp.
Tổ công tác đặc biệt Hà Nội họp tháo gỡ khó khăn tại 6 dự án

Tổ công tác đặc biệt Hà Nội họp tháo gỡ khó khăn tại 6 dự án

Phiên họp thứ 4 của Tổ công tác đặc biệt Hà Nội đã tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 6 dự án trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Ninh Thuận: Công nghiệp tăng cao, xuất khẩu gặp khó trong quý I/2024

Ninh Thuận: Công nghiệp tăng cao, xuất khẩu gặp khó trong quý I/2024

Trong quý I/2024, các lĩnh vực thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận tăng trưởng khá, hoạt động xuất khẩu găp nhiều khó khăn.
Tuyên Quang: Thu nội địa quý I/2024 tăng hơn 22% so với cùng kỳ

Tuyên Quang: Thu nội địa quý I/2024 tăng hơn 22% so với cùng kỳ

Lũy kế tổng thu nội địa quý I/2024 của tỉnh Tuyên Quang là 655,1 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ của năm 2023.
Lào Cai: Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024

Lào Cai: Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2024.
Quảng Ninh: Tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Quảng Ninh: Tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối, TX. Quảng Yên được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư của Quảng Ninh năm 2024.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phòng, chống IUU.
Bắc Kạn: Nhiều tiềm năng xuất khẩu viên nén gỗ

Bắc Kạn: Nhiều tiềm năng xuất khẩu viên nén gỗ

Viên nén gỗ đang được thị trường ưa chuộng, do đó dù còn khá mới mẻ tại tỉnh Bắc Kạn, song mặt hàng này vẫn được dự báo có giá trị xuất khẩu rất tiềm năng.
Bình Dương: Khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp An Lập

Bình Dương: Khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp An Lập

Cụm công nghiệp An Lập là cụm công nghiệp thứ 8 tại tỉnh Bình Dương được đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp của huyện Dầu Tiếng.
Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2024

Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2024

Theo Sở Công Thương Tuyên Quang, quý I năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 5.447,3 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với năm 2023.
Bắc Giang phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2024

Bắc Giang phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2024 trong đó đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực.
Bài 2: Đảm bảo sản xuất xanh, giảm phát thải

Bài 2: Đảm bảo sản xuất xanh, giảm phát thải

Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh", nhiều doanh nghiệp của Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp nhằm giảm giảm phát thải.
Đắk Lắk: Thu hút 4 dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng

Đắk Lắk: Thu hút 4 dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng

Trong Quý I/2024, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút được 4 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 200 tỷ đồng.
Ngành gỗ Bình Dương: Chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu

Ngành gỗ Bình Dương: Chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu

Để phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, ngành gỗ Bình Dương chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại để duy trì thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới.
Bài 1: Tạo bước chuyển biến mới, mang tính đột phá

Bài 1: Tạo bước chuyển biến mới, mang tính đột phá

Tỷ trọng sản xuất công nghiệp ở Quảng Ninh chiếm gần 52% tổng sản phẩm trên địa bàn,do vậy để đảm bảo sản xuất xanh, nhiều giải pháp được triển khai.
Công ty  Incontech đề xuất đầu tư 2 nhà máy điện gió ở Bình Thuận

Công ty Incontech đề xuất đầu tư 2 nhà máy điện gió ở Bình Thuận

Công ty TNHH Tư vấn Incontech đề xuất UBND tỉnh Bình Thuận cho phép lắp cột đo gió, nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư 2 dự án nhà máy điện gió ven biển.
Kiên Giang: Nhiều dự án lớn đổ về Hà Tiên

Kiên Giang: Nhiều dự án lớn đổ về Hà Tiên

Là một đô thị ven biển, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đang dần tiếp bước TP. Phú Quốc trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng mới của khu vực.
5 tỉnh Tây Nguyên mời gọi đầu tư vào 558 dự án trọng điểm

5 tỉnh Tây Nguyên mời gọi đầu tư vào 558 dự án trọng điểm

Các tỉnh vùng Tây Nguyên mời gọi đầu tư vào các dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất chế biến, khoa học công nghệ, logistics, y tế, du lịch sinh thái…
TP. Hồ Chí Minh: Thiếu đơn hàng vẫn là khó khăn chung cần giải quyết triệt để

TP. Hồ Chí Minh: Thiếu đơn hàng vẫn là khó khăn chung cần giải quyết triệt để

Tình trạng thiếu đơn hàng của doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh vẫn là khó khăn chung và chưa được giải quyết triệt để bởi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
Quảng Ninh: Phát triển kinh tế, khai thác các sản phẩm từ rừng

Quảng Ninh: Phát triển kinh tế, khai thác các sản phẩm từ rừng

Trong quý I/2024, toàn tỉnh Quảng Ninh đã trồng rừng tập trung ước đạt 3.005 ha, trong đó đã trồng được 187 ha lim, giổi, lát.
Bạc Liêu: Doanh nghiệp “hiến kế” đổi mới ngành muối và thuỷ sản

Bạc Liêu: Doanh nghiệp “hiến kế” đổi mới ngành muối và thuỷ sản

Các doanh nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến nhằm đổi mới ngành muối và thuỷ sản tại Bạc Liêu, trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.
Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nhà máy may mặc tại huyện Quảng Xương

Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nhà máy may mặc tại huyện Quảng Xương

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may mặc và may linh phụ kiện giày tại xã Quảng Trạch.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động