Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2023 đã thực hiện vai trò tiên phong, định hướng trong hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường.
Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia: Hiệu ứng lan tỏa Bộ Công Thương ban hành Định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2024

Đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại

Năm 2023, theo Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công Thương, hoạt động xúc tiến thương mại với nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã được triển khai với định hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, miền nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Các hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa. Ảnh: Vinexad

Theo đó, năm 2023, Bộ Công Thương đã phê duyệt và hỗ trợ các đơn vị chủ trì thực hiện được 121 đề án (bao gồm 88 đề án nội dung phát triển ngoại thương và 33 đề án phát triển thị trường trong nước) với tổng kinh phí thực hiện là 136 tỷ đồng với các nội dung tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương và phát triển thị trường trong nước theo định hướng đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị trường trọng điểm, các thị trường mới, thị trường tiềm năng; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng, miền như các hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm cấp vùng, tổ chức các chương trình kết nối giữa nhà cung ứng với các nhà xuất khẩu, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch luân phiên tổ chức các đề án cấp vùng cụ thể.

Ngay sau khi chương trình được phê duyệt, Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến thương mại của các Bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động lựa chọn, xây dựng và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp.

Đồng thời, Ban Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã thông báo, phối hợp với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là đối tác của Cục xúc tiến thương mại để hỗ trợ các đơn vị chủ trì triển khai các đề án. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành và đa ngành tại các thị trường trọng điểm, bố trí chương trình làm việc, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, mời các nhà nhập khẩu quốc tế tới tham gia giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức giao thương, kết nối giữa các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp trong nước,…

Theo thống kê sơ bộ kết quả các đề án thuộc Chương trình được triển khai trong năm 2023 đã ghi nhận một số kết quả tích cực, cụ thể: Hỗ trợ hơn 10,000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi trực tiếp (chưa tính các doanh nghiệp được hưởng lợi thông qua việc tiếp cận từ các phương tiện thông tin đại chúng); hàng trăm hợp đồng, biên bản xuất khẩu và hợp tác được ký trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại với tổng giá trị đạt trên 125 triệu USD; doanh số bán hàng trực tiếp tại các hội chợ vùng, phiên chợ đạt gần 150 tỷ đồng, thu hút hơn 200,000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh trên các nền tảng số. Ảnh: Vinexad

Chuỗi hoạt động nổi bật

Một số hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 nổi bật đã được triển khai, như: Đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Cụ thể, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô tại Việt Nam với mục tiêu tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành và đa ngành có quy mô tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, khu vực các nước ASEAN....

Kết nối nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Thông qua đó đã kết nối doanh nghiệp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng đầu vào ổn định phục vụ sản xuất, xuất khẩu cũng như nắm bắt thị hiếu đa dạng của nhiều thị trường, tiếp cận những giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng hàng hóa góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục xúc tiến thương mại đã tham mưu Bộ Công Thương phê duyệt tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023 từ ngày 4/12/2023 - 10/01/2024 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đã đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023.

Bên cạnh đó, thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin các doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng về thị trường, cơ hội xúc tiến thương mại, nhu cầu xuất, nhập khẩu, tận dụng lợi thế của các FTA đã ký kết để có kế hoạch, chiến lược xuất khẩu, tiếp cận thị trường; đồng thời cảnh báo sớm các rào cản thương mại, chính sách bảo hộ tại các thị trường thông qua tổ chức chuỗi chương trình Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài định kỳ hàng tháng bắt đầu từ tháng 1/2023 với các chuyên đề tổng hợp về thị trường toàn cầu, các chuyên đề chuyên sâu theo nhóm thị trường và nhóm ngành hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, công tác tăng cường nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và hệ thống tổ chức xúc tiến thương mại được chú trọng thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hiện sự kiện xúc tiến thương mại cho các đơn vị chủ trì; phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại và Liên minh hợp tác xã tại địa phương tổ chức chuỗi các chương trình đào tạo tập huấn trên nền tảng số (livestream) tại các khu vực sản xuất, các vùng trồng đối với mặt hàng nông sản.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Chương trình đào tạo tập huấn trên nền tảng số (livestream) tại các khu vực sản xuất, các vùng trồng đối với mặt hàng nông sản. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, theo kế hoạch, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt tận dụng tối đa dự địa xuất khẩu thị trường, phát huy hiệu quả do các hiệp định thương mại tự do mang lại, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với như CPTPP, EVFTA, RCEP… Qua đó đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên các thị trường mới, thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa trực tiếp tiếp cận được trong đó ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin thị trường, cơ hội xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, sẽ tăng cường hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng cho sản phẩm, ngành hàng có thế mạnh của vùng tại các thị trường mục tiêu, tăng cường sự phối kết hợp nguồn lực từ các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…; kết hợp có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, du lịch... Hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực xúc tiến thương mại qua đó làm cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp nâng cao năng lực xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu, thích nghi với xu hướng mới của các thị trường nhập khẩu trên toàn cầu như thương mại xanh, tăng trưởng xanh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xúc tiến thương mại quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục gia hạn ban hành kết luận cuối cùng về điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Các nhà nhập khẩu Bắc Âu tìm kiếm sản phẩm nào tại Sourcing 2024?

Các nhà nhập khẩu Bắc Âu tìm kiếm sản phẩm nào tại Sourcing 2024?

Các nhà nhập khẩu Bắc Âu chỉ chấp nhận các sản phẩm từ doanh nghiệp tuân thủ các sáng kiến bền vững; có chứng nhận về môi trường, trách nhiệm xã hội...
3 tháng đầu năm, Italy là thị trường nhập khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam

3 tháng đầu năm, Italy là thị trường nhập khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam

3 tháng đầu năm, Italy vẫn là thị trường nhập khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam, thu về gần 299 triệu USD, tăng về lượng và trị giá so cùng kỳ.
Nhà mua hàng sẵn sàng mở rộng nguồn cung, doanh nghiệp Việt làm gì để nắm bắt cơ hội

Nhà mua hàng sẵn sàng mở rộng nguồn cung, doanh nghiệp Việt làm gì để nắm bắt cơ hội

Để đón bắt cơ hội, có thêm đơn hàng với các nhà mua hàng toàn cầu, doanh nghiệp phải không ngừng “nâng cấp” năng lực cung ứng, sản xuất theo xu hướng xanh.
Thương mại biên giới có quy mô trao đổi hàng hóa đạt hàng chục tỷ USD

Thương mại biên giới có quy mô trao đổi hàng hóa đạt hàng chục tỷ USD

Việc thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ trên toàn tuyến biên giới đất liền đã giúp Việt Nam có quy mô trao đổi hàng hóa đạt hàng chục tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương diễn ra từ ngày 11-15/4 tại khu vực chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Tạo động lực, khơi tiềm năng, mở rộng không gian tăng trưởng xuất khẩu vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tạo động lực, khơi tiềm năng, mở rộng không gian tăng trưởng xuất khẩu vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Trung du và miền núi phía Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh, bền vững nhưng các địa phương chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng.
Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Ủy ban Ngoại thương (SECEX), Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo.
Chile đang có xu hướng tăng nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam

Chile đang có xu hướng tăng nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam

Chile đã nhập khẩu gần 3 triệu USD các sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023.
Tọa đàm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024

Tọa đàm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024

Sáng 12/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức tọa đàm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024.
Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh, Robusta lập kỷ lục lên tới 3.900 USD/tấn

Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh, Robusta lập kỷ lục lên tới 3.900 USD/tấn

Giá Arabica tăng lên mức cao nhất trong 30 tháng trước lo ngại về nguồn cung vụ mới. Giá Robusta thiết lập mức đỉnh mới, có lúc lên tới 3.900 USD/tấn.
Cần Thơ: Nâng cao kiến thức phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Cần Thơ: Nâng cao kiến thức phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thị trường xuất nhập khẩu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rào cản, trong đó có các rào cản về phòng vệ thương mại.
Nguồn cung chỉ còn 300.000 tấn, giá cà phê tiến đến mốc 120.000 đồng/kg

Nguồn cung chỉ còn 300.000 tấn, giá cà phê tiến đến mốc 120.000 đồng/kg

Thông tin về nguồn cung sắp cạn cùng nhu cầu thế giới ở mức cao đã đẩy giá cà phê trong nước hôm nay cán mốc trên 108.000 đồng/kg và có thể còn tăng.
Tổng cục Hải quan yêu cầu “làm chặt” quản lý hàng hóa có chứa các chất được kiểm soát

Tổng cục Hải quan yêu cầu “làm chặt” quản lý hàng hóa có chứa các chất được kiểm soát

Doanh nghiệp phải ghi rõ thông tin về chất được kiểm soát khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT.
Bộ Công Thương sẽ tổ chức tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024"

Bộ Công Thương sẽ tổ chức tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024"

Viet Nam International sourcing 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 8/6/2024. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn phân phối và các đầu mối thu mua quốc tế.
Sơn La: Xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản bền vững

Sơn La: Xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản bền vững

Xây dựng các chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ; tích cực tham gia xúc tiến thương mại… là giải pháp xuất khẩu nông sản Sơn La bền vững.
Giá cà phê tăng gấp 3 lần, nhiều hợp đồng giao kết bị phá vỡ

Giá cà phê tăng gấp 3 lần, nhiều hợp đồng giao kết bị phá vỡ

Giá thu mua cà phê đã tăng gấp gần 3 lần so đầu vụ cà phê trước, đặt các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê vào tình trạng đổ vỡ hợp đồng, mất uy tín.
Sắp diễn ra Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024

Sắp diễn ra Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 từ ngày 15 - 21/4 trên phạm vi cả nước với các hoạt động quảng bá các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, đạt 39.142 tấn, trị giá hơn 208 triệu USD, tăng về lượng và kim ngạch.
Khô hạn đẩy giá cà phê trong nước vượt mốc 105.000 đồng/kg

Khô hạn đẩy giá cà phê trong nước vượt mốc 105.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay trong khoảng 106.200 - 107.100 đồng/kg. Cà phê 2 sàn có phiên cùng tăng trước những lo ngại về vụ mùa cà phê ở Brazil và Việt Nam.
Vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia từ tháng 6/2024

Vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia từ tháng 6/2024

Từ 1/6, người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc, hạn sử dụng của sản phẩm trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia.
Lạng Sơn: Đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu duy trì thông suốt

Lạng Sơn: Đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu duy trì thông suốt

Thêm thời gian thông quan, tăng cường điều tiết phương tiện, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu nỗ lực đảm bảo hàng hóa lưu thông suốt.
Ngành dệt may hướng về chuyển đổi xanh, bắt kịp xu hướng toàn cầu

Ngành dệt may hướng về chuyển đổi xanh, bắt kịp xu hướng toàn cầu

Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp dệt may SaigonTex & SaigonFabric 2024 đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, chú trọng đến các giải pháp chuyển đổi xanh.
Việt Nam trở thành "miền đất lành" cho các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam trở thành "miền đất lành" cho các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc)

Nhiều doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đặt niềm tin vào Việt Nam khi không ngừng mở rộng nhà máy sản xuất trên các lĩnh vực.
Hàng nghìn sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến hội tụ tại Triển lãm Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2024

Hàng nghìn sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến hội tụ tại Triển lãm Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2024

Hàng nghìn sản phẩm mới, thiết bị máy móc tiên tiến, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất hội tụ tại Triển lãm quốc tế Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động