Cần sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông là một trong những nội dung tại Báo cáo số 104/BC-ĐCT của đoàn công tác theo Quyết định số 435/QĐ-TTg - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030 Quy hoạch tỉnh Đắk Nông được thông qua, công nghiệp là một trong những trụ cột chính

Kinh tế xã hội khu vực có nhiều khởi sắc

Báo cáo số 104/BC-ĐCT về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và các khó khăn vướng mắc của 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng chỉ rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới và Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 về việc phân công Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với 03 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Cần sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông
Theo quy hoạch, công nghiệp là một trong những trụ cột của kinh tế Đắk Nông

Theo báo cáo của đoàn công tác, Tây Nguyên được Trung ương Đảng xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị, quân sự của cả nước; có 47 thành phần dân tộc anh em (trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số gần 30%), sở hữu những giá trị tài nguyên tương đối đồ sộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong những tháng đầu năm 2023, 03 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã có những nỗ lực lớn trong phát triển kinh tế.

Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng lần lượt là 4,21%; 4,64%; 5,63%. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, phát triển rừng gắn với du lịch sinh thái, đã hình thành một số điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sự chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững ngày một rõ nét (như phát triển nông nghiệp xanh, mô hình du lịch canh nông…).

Đặc biệt, trong bối cảnh các ngành kinh tế công nghiệp, xây dựng, thu hút đầu tư trực tiếp FDI gặp khó khăn, ngành dịch vụ, du lịch của 03 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo, thực tiễn làm việc và khảo sát thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cộng tác chia sẻ những những tồn tại, hạn chế và thách thức mà Đảng bộ, chính quyền 03 tỉnh đang phải đối mặt như: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 còn thấp; thu hút đầu tư vào hoạt động nông, lâm nghiệp chưa được như mong muốn; hệ thống kết cấu hạ tầng còn hạn chế; người làm nghề rừng chưa sống được bằng nghề rừng; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính ở nhóm trung bình cả nước...

Đề nghị sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn công tác đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để tạo động lực thu hút đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác cũng đề nghị 03 tỉnh trong công tác xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phải đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, phù hợp với định hướng lớn trong các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành quốc gia.

Đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định của các Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các địa phương liên quan đến việc triển khai lập đồng thời các đồ án quy hoạch, phân cấp phân quyền trong công tác quy hoạch đô thị trong quá trình nghiên cứu, đề nghị sửa Luật Quy hoạch đô thị.

Thêm nữa, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao để phối hợp, hướng dẫn tỉnh Đắk Nông rà soát, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến triển khai dự án đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch, trong diện tích Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản bổ xít, Quy hoạch khoáng sản theo hướng rà soát lại Quy hoạch bô xít, đánh giá lại trữ lượng, đẩy nhanh quá trình khai thác từ 400 năm rút xuống còn 100 năm nhằm tận dụng cơ hội nguồn nguyên liệu đang khan hiếm mà Việt Nam có lợi thế; Ưu tiên cho các phương án có hiệu quả cao hơn, hiệu quả lâu dài về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ du lịch... cần đảm bảo nguyên tắc thu hồi, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, quặng bộ xít theo quy định của pháp luật.

Đối với phần đất phủ (không phải quặng bộ xít trong thân quặng) có thể cấp phép làm vật liệu san lấp. Giai đoạn thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác quặng, khai thác khoáng sản cần nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển vùng, phát triển tỉnh trong từng thời kỳ.

Bảo Ngọc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Lát

Thanh Hóa: Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Lát

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát, mở lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho cho đồng bào dân tộc Mông ở xã Trung Lý.
Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Làng Pốt – Làng nông thôn mới với 100% người dân là đồng bào dân tộc Ba Na đang có cuộc sống ngày một tốt hơn, trong đó, có đóng góp của ngành điện Gia Lai.
Đà Nẵng: Quyết tâm thúc đẩy xã miền núi Hòa Bắc chuyển đổi số

Đà Nẵng: Quyết tâm thúc đẩy xã miền núi Hòa Bắc chuyển đổi số

Người dân xã miền núi Hòa Bắc (Đà Nẵng) được hướng dẫn sử dụng thư điện tử, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, được hỗ trợ cấp miễn phí chữ ký số.
Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bằng kế hoạch cụ thể, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, Bắc Kạn đã và đang triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn.
Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những người dân tộc Bru- Vân Kiều ở Quảng Bình mang họ Hồ vẫn hiến đất, hiến vườn vì lợi ích chung của bản làng.

Tin cùng chuyên mục

Mèo Vạc (Hà Giang) hỗ trợ phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa

Mèo Vạc (Hà Giang) hỗ trợ phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được hỗ trợ kinh phí nhằm mở rộng phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa.
Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 1 số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2021 -2025.
Đổi thay trên An toàn khu Định Hóa

Đổi thay trên An toàn khu Định Hóa

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, cùng nỗ lực của mỗi người dân quê hương cách mạng, An toàn khu Định Hóa đang đổi thay từng ngày.
Huyện Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa

Huyện Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa

Các điều kiện tự nhiên và xã hội của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang khá thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm OCOP.
Đắk Lắk: Công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”

Đắk Lắk: Công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”

UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”.
Lai Châu: Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Lai Châu: Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Cây chè đã trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Sơn La: Điểm sáng từ các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc

Sơn La: Điểm sáng từ các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc

Nhờ nguồn nông sản chất lượng, những năm qua, việc tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc của huyện Vân Hồ - Sơn La đã có nhiều điểm sáng.
Hà Giang: Phát triển bền vững mật ong bạc hà trên cao nguyên đá Đồng Văn

Hà Giang: Phát triển bền vững mật ong bạc hà trên cao nguyên đá Đồng Văn

Nghề nuôi ong khai thác mật hoa cây bạc hà trong tự nhiên đã hình thành từ lâu, đem lại lợi ích lớn cho đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Thủ tướng: Phát huy liên kết “6 nhà” để cộng hưởng sức mạnh, phát triển ngành công nghiệp sâm

Thủ tướng: Phát huy liên kết “6 nhà” để cộng hưởng sức mạnh, phát triển ngành công nghiệp sâm

Khảo sát tại vườn sâm Ngọc Linh (Kon Tum), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy liên kết “6 nhà” để cộng hưởng sức mạnh, phát triển ngành công nghiệp sâm.
Bài 3: Hướng tới chuỗi giá trị toàn diện

Bài 3: Hướng tới chuỗi giá trị toàn diện

Để ngành nghề thủ công mỹ nghệ phát triển cần bắt nguồn từ người dân. Họ phải sống tốt với cây luồng, cây vầu, khi đó mới đảm bảo được vùng nguyên liệu
Bài 2: Những nút thắt lớn và bài toán thiếu nguồn cung nguyên liệu

Bài 2: Những nút thắt lớn và bài toán thiếu nguồn cung nguyên liệu

Những nút thắt lớn trong phát triển lâm sản ngoài gỗ dẫn đến thiếu nguồn cung cho các doanh nghiệp, làng nghề và tác động ngược lại nên sinh kế của người dân.
Bài 1: Vì sao sống ở

Bài 1: Vì sao sống ở 'thủ phủ' luồng mà người dân vẫn không giàu?

Dù có tiềm năng lớn trong phát triển tre, luồng, nhưng cây trồng này vẫn chưa giúp người dân vùng đồng bào dân tộc tại nhiều địa phương trở nên giàu có.
Nâng cao giá trị và bảo vệ thương hiệu cho "quốc bảo" sâm Ngọc Linh

Nâng cao giá trị và bảo vệ thương hiệu cho "quốc bảo" sâm Ngọc Linh

Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Lào Cai: Mở rộng thị trường cho sản phẩm của đồng bào dân tộc

Lào Cai: Mở rộng thị trường cho sản phẩm của đồng bào dân tộc

Tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp để kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và đầu ra cho sản phẩm của bà con vùng dân tộc thiểu số.
Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn: Cần đi tìm "chìa khóa" chung

Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn: Cần đi tìm "chìa khóa" chung

Du lịch nông nghiệp, nông thôn góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả vẫn còn không ít khó khăn.
Hoà Bình: Đa dạng giải pháp xuất khẩu trái cây

Hoà Bình: Đa dạng giải pháp xuất khẩu trái cây

Các loại trái cây có múi như bưởi diễn, bưởi đỏ Hoà Bình đã được xuất khẩu đến nhiều thị trường và mang lại lợi ích lớn cho bà con nông dân.
Yên Bái: Mở rộng đầu ra cho chè Shan tuyết Suối Giàng

Yên Bái: Mở rộng đầu ra cho chè Shan tuyết Suối Giàng

Việc đạt chứng nhận OCOP 4 sao và được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sẽ mở thêm đầu ra cho sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng.
Giải pháp nào để huyện nghèo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

Giải pháp nào để huyện nghèo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

Đến nay vẫn còn 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã nông thôn mới”, chưa có huyện thuộc danh sách các huyện nghèo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả của các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP

Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả của các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP

Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 10 điểm bán bán và giới thiệu sản phẩm OCOP, là nơi quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP hiệu quả.
Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại 3 địa phương: Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động