Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Tại "Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050", các đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.
Đắk Nông: Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nhằm nhận diện rõ hơn và đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được thực hiện bởi Liên danh tư vấn (gồm: Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam, Viện quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam).

Đắk Nông hoạch định tầm nhìn dài hạn để phát triển kinh tế - xã hội
UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức "Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặt ra yêu cầu: Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nhận diện rõ hơn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đặc biệt là đề xuất các phương án phát triển, đề xuất ngành, lĩnh vực phát triển phù hợp trên từng vùng, từng khu vực và giai đoạn phát triển và đề xuất không gian phát triển cho giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tỉnh Đắk Nông phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế của tỉnh và góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên và cả nước, đạt được mục tiêu “trở thành tinh trung bình khả vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên và đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Nhận định và tầm quan trọng của Quy hoạch, tỉnh Đắk Nông đã mời tư vấn phản biện là Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông và 02 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới: Công ty TNHH Roland Berger (Đức) ; Công ty tư vấn Mckinsey & Company (Hoa Kỳ).

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sát thực tiễn và dự báo xu hướng phát triển trong và ngoài nước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, đơn vị tư vấn đề xuất mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên.

Theo đó, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia; là trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Nguyên. Phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo giá trị gia tăng cao, gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nông thôn và hạ tầng xã hội được đầu tư hệ thống và đồng bộ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, người dân có mức sống, thu nhập khá trong vùng Tây Nguyên. Đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ môi trường và cảnh quan bền vững. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Dự thảo Quy hoạch định hướng phát triển Đắk Nông”.

Ba trụ cột phát triển kinh tế của Đắk Nông trong giai đoạn tới được đề xuất gồm Tổ hợp công bôxít - nhôm - luyện kim và công nghiệp năng lượng sạch; Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường và Du lịch.

Đơn vị tư vấn đề xuất lộ trình phát triển, mục tiêu cần đạt ở 3 mốc thời gian quan trọng: 2025; 2030 và tầm nhìn đến 2050 với các kịch bản, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

Đắk Nông hoạch định tầm nhìn dài hạn để phát triển kinh tế - xã hội
Ba trụ cột kinh tế của tỉnh Đắk Nông được xác định là Công nghiệp; Nông nghiệp công nghệ cao và Du lịch nghỉ dưỡng.

Trong thời gian diễn ra Hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng Quy hoạch, các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận, phản biện, đánh giá về các nội dung quan điểm phát triển, mục tiêu, kịch bản phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Qua đó đề xuất ý tưởng đột phá và chiến lược cho tỉnh Đắk Nông, đồng thời đưa ra phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phương án vùng liên huyện, vùng huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá tác động môi trường chiến lược khi thực hiện Quy hoạch.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định tầm nhìn dài hạn để phát triển tỉnh Đắk Nông. Quy hoạch tỉnh là sản phẩm của tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể, khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển năng động, bền vững. Đây không phải là trách nhiệm riêng của cơ quan được giao nhiệm vụ lập quy hoạch, mà còn có sự tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học.

Chính vì vậy, hiện nay tỉnh đang đi đúng lộ trình đã đề ra. Trong quá trình tổ chức, thực hiện, tỉnh Đắk Nông luôn lắng nghe, thấu hiểu, cảm nhận được tất cả những lời góp ý của những nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo của tỉnh, các Bộ ban ngành Trung ương, đặc biệt là sự góp ý của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty cho Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông nhận thấy được rằng, hội thảo lần này có nhiều ý kiến rất hay, sát với thực tế. Tỉnh Đắk Nông tin rằng, hội thảo lần này sẽ thu được kết quả rất tốt cho kế hoạch phát triển của địa phương.

“Qua Hội thảo lần này, quy hoạch sắp tới đây sẽ được hoàn chỉnh. Đặc biệt là quy hoạch lần này vẫn tập trung cho 3 trụ cột kinh tế của tỉnh là: Công nghiệp; Nông nghiệp công nghệ cao và Du lịch nghỉ dưỡng. Để phát triển kinh tế tập trung quy hoạch này, tỉnh Đắk Nông vẫn bám sát 3 trụ cột kinh tế trên, tuy nhiên để đẩy mạnh nhanh trong thời gian sớm nhất, tôi tin rằng lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực du lịch sẽ là động lực và lĩnh vực công nghiệp trong tương lai gần có thể chưa thu được kết quả nhanh nhất nhưng mà sẽ là trụ cột trong tương lai”, ông Mười cho biết.

Có những chia sẻ về lộ trình phát triển của tỉnh Đắk Nông, TS. Nguyễn Trọng Uyên, Nguyên Viện phó Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng, một trong những điểm cần quan tâm của quy hoạch tỉnh Đắk Nông lần này đó là phải phát huy được những đặc thù, những khác biệt và khắc phục những cái tương đồng giữa vùng, miền và các tỉnh lân cận.

“Chính vì thế, đối với tỉnh Đắk Nông, qua quá trình phân tích, chúng tôi đã tập trung vào những đặc thù như tiềm năng về khai thác bô-xít với trữ lượng lớn nhất cả nước, tiềm năng về du lịch như hang động núi lửa, hồ Tà Đùng hay những đặc thù về vị trí khi là cửa ngõ phía Nam của vùng Tây Nguyên, nó có thể kết nối thuận lợi với duyên hải miền Trung hay Đông Nam Bộ, nói rộng hơn là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đó là những nét đặc thù riêng mà tỉnh Đắk Nông cần phải phát huy. Còn những đặc thù chung về sản phẩm nông sản, các loại cây công nghiệp thì tỉnh Đắk Nông cần tạo ra được liên kết vùng cùng nhau phát triển, hạn chế cạnh tranh lẫn nhau”, ông Uyên gợi ý.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ ngày 7/10 đến 9/10, sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022.
Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Giai đoan 2021-2025 , tỉnh Ninh Bình xác định xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn.
Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Thế mạnh của Trùng Khánh (Cao Bằng) là kinh cửa khẩu, trên địa bàn hiện có cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Pò Peo đang góp phần phát triển kinh tế vùng biên.
Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Do hạn chế khi chưa được chế biến sâu để tăng giá trị, nên nguồn lợi thu lại được từ khai thác khoáng sản lâu nay không tương xứng với giá trị thực.

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Thực hiện đề án chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp.
Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đánh giá cao tiềm năng và kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan cũng như cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh.
Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Nhiều người dân ven biển Tân Thành bất bình về bản điều chỉnh quy hoạch mới (hiện đang lấy ý kiến) ở cụm công viên ven biển phường Cẩm An, thành phố Hội An.
Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Hòa Bình tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021
Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Cách Thành phố Hà Giang 20km, huyện Vị Xuyên là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Hà Giang, rất thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp.
Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất.
Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thường trực Thành ủy đề nghị xem xét chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Liên Ninh.
Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống gắn với Hội chợ Triển lãm OCOP tỉnh Long An năm 2022 đã diễn ra ngày 17/9 với gần 200 gian hàng tham gia.
Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra toàn diện việc khai thác khoáng sản của công ty TNHH Lý Tuấn.
Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Những năm gần đây, sản phẩm quýt Bắc Kạn ngày càng được ưa chuộng, trở thành sản phẩm hàng hóa nông sản đặc trưng, giúp người dân giảm nghèo, làm giàu bền vững.
Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây dược liệu, tỉnh Hà Giang đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu.
Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt những thách thức, khó khăn về kết nối hạ tầng, logistics… do đó thành phố cần một chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài dài hạn.
Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Hàng trăm tấn bí xanh ở huyện miền núi Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đến kỳ thu hoạch nhưng đang bí đầu ra. Chính quyền cùng bà con nông dân đang nỗ lực kêu gọi hỗ trợ.
Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới với chiều dài 4,3km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%

Thành phố Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung hoàn thành các công trình bảo đảm về thủ tục pháp lý,Hà Nội phấn đấu hết năm 2022 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%.
UBND tỉnh Sơn La tiết lộ lý do muốn xây thêm sân bay Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La tiết lộ lý do muốn xây thêm sân bay Mộc Châu

Ngoài việc đề xuất "hồi sinh" sân bay Nà Sản 3.028 tỷ đồng, tỉnh Sơn La tiếp tục muốn xây thêm sân bay Mộc Châu 6.500 tỷ đồng.
Thừa Thiên Huế: Lần đầu tiên cảng Chân Mây đón tàu container quốc tế

Thừa Thiên Huế: Lần đầu tiên cảng Chân Mây đón tàu container quốc tế

Chiều ngày 9/9, tàu container đầu tiên cập cảng cảng Chân Mây, đánh dấu một bước phát triển mới về xuất nhập nhập hàng hoá tại cảng biển Thừa Thiên Huế.
Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022

Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022

Chuỗi sự kiện Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022 kết hợp triển lãm, liên hoan du lịch ẩm thực làng nghề dự kiến vào tháng 10/2022.
Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản

Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản

Tại Tokyo, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Nhật Bản.
Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện và chủ đầu tư triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động