Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư của các dự án điện khí nếu để chậm tiến độ nhiều lần.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các địa phương, chủ đầu tư về dự án điện khí Địa phương, chủ đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương, quyết liệt hoàn thành các dự án điện khí

Chiều 24/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các địa phương, chủ đầu tư và Ủy ban Quản lý‎ vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng LNG nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đầu tư của Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, sau cuộc họp ngày 12/4/2024, Bộ Công Thương đã có Thông báo Kết luận cuộc họp số 94/TB-BCT. Tuy nhiên, qua thông tin báo cáo của một số địa phương cũng như quá trình theo dõi của các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương, tình hình thực hiện các dự án điện khí chưa có nhiều thay đổi ngoại trừ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với đầy đủ các thành phần đại diện cho Lãnh đạo các tỉnh/thành phố, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, PVN và chủ đầu tư các dự án để nghe báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn, các kết quả đã đạt được so với cuộc họp trước đó" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo tiến độ các dự án. Việc đảm bảo tiến độ các dự án là việc làm cần thiết, quan trọng để triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, mục tiêu dài hơn là để bảo đảm an ninh năng lượng điện từ đây đến năm 2030 và xa hơn là đến năm 2050.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các địa phương, chủ đầu tư và Ủy ban Quản lý‎ vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng LNG

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao các ‎ý kiến trao đổi, thảo luận của các tỉnh, thành phố có dự án điện khí cũng như các chủ đầu tư và của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh, các dự án điện khí bao gồm cả khí tự nhiên trong nước và khí hóa lỏng LNG có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tổng sơ đồ điện VIII đến năm 2030 và đặc biệt quan trọng đối với vấn đề an ninh năng lượng quốc gia, nhất là với phía Bắc.

"Đây là nguồn điện nền và cũng là nguồn điện có phát thải thấp. Vì vậy, nếu để chậm tiến độ của các dự án này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh năng lượng quốc gia" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chú trọng chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm. Bộ Công Thương đã thường xuyên có các buổi làm việc với các địa phương, Bộ, ngành, các nhà đầu tư liên quan để đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, qua báo cáo của các tỉnh, thành phố và các chủ đầu tư thì tình hình thực hiện các dự án điện khí chưa có nhiều thay đổi ngoại trừ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Nếu tình trạng này còn tiếp tục tái diễn, vấn đề an ninh năng lượng quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch điện VIII và hướng tới mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với các tỉnh chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư (3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Thuận), thì phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần tại Thông báo 94 của Bộ Công Thương. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phải gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trình phê duyệt FS và triển khai các bước tiếp theo để trước năm 2029 các dự án điện khí tại 3 tỉnh, thành phố này phải được phát điện thương mại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan điểm, căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư của các dự án điện khí nếu để chậm tiến độ nhiều lần

Đối với các tỉnh, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư có các dự án đang triển khai xây dựng (bao gồm cả Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân... Từ đó chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, báo cáo với Bộ Công Thương để hỗ trợ giải quyết trước ngày 25/6/2024.

Đồng thời, chỉ đạo, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể của từng dự án với mục tiêu đưa các dự án phát điện thương mại trước năm 2029. "Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ nhiều lần" - Bộ trưởng nêu rõ quan điểm.

Đối với các chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương và thật nghiêm túc cùng với nỗ lực cao để triển khai thực hiện dự án điện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và với Bộ Công Thương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.

“Các chủ đầu tư sẽ được ủng hộ, giúp đỡ một cách nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất với điều kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Thứ hai, trước 30/6/2024 các chủ đầu tư phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền, với Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và chính quyền các tỉnh, thành phố bản cam kết về tiến độ thực hiện dự án với mục tiêu chung cao nhất đó là phát điện thương mại trước 2029.

Thứ ba, định kỳ hàng tháng phải báo cáo tình hình, kết quả và tiến độ thực hiện dự án về Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, về tỉnh, thành phố trước ngày 20 mỗi tháng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phục vụ các cuộc giao ban hàng tháng.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương và quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là chủ đầu tư các dự án.

Đối với EVN, khẩn trương hướng dẫn và ký kết hợp đồng về mua bán điện, hợp đồng đấu nối với các chủ đầu tư; triển khai ngay việc đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án truyền tải để giải tỏa công suất cho các nhà máy nhiệt điện khí theo Quy hoạch điện VIII đối với các dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các dự án đã chọn chủ đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đối với PVN, khẩn trương ký các hợp đồng cung cấp khí cho các dự án theo quy định; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với chủ đầu tư các dự án về tổng kho, kho và đường ống dẫn khí… đã có trong Quy hoạch được duyệt.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ, đề nghị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Bộ trưởng - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại Thông báo Kết luận cuộc họp số 94/TB-BCT ngày 12/4/2024. Nhất là việc khẩn trương hướng dẫn, giúp đỡ và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện khí của các địa phương và các nhà đầu tư; Cục Điều tiết điện lực khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định về khuyến khích phát triển các dự án điện khí và Nghị định về mua bán điện trực tiếp.

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Cục Điện lực và bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo phải tổng hợp tình hình qua báo cáo và qua các đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại các dự án để phục vụ cho các cuộc giao ban và làm báo cáo gửi Chính phủ, gửi về Ban chỉ đạo định kỳ hàng tháng.

Nhóm Phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi làm việc với ông Suren Baghdasaryan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam.
Bộ Công Thương gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ

Bộ Công Thương gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trong ngành Công Thương.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng các thế hệ những người làm công tác báo chí, truyền thông ngành.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Phòng Thương mại Anh quốc tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Phòng Thương mại Anh quốc tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi làm việc với Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và Chủ tịch Phòng Thương mại Anh quốc tại Việt Nam (BritCham).
Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2024

Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2024

Ngày 19/6/2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư 24/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho tất cả các cơ quan, đơn vị của Bộ.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Danh mục văn bản quy phạm pháp phục vụ triển khai Đề án 06

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Danh mục văn bản quy phạm pháp phục vụ triển khai Đề án 06

Bộ Công Thương vừa Ban hành Quyết định về Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung phục vụ triển khai Đề án 06/2024.
Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Trong 2 ngày 17-18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hưng Yên.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Slovenia

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Slovenia

Sáng ngày 18/6/2024, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp bà Renata Cvelbar Bek, Đại sứ, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác thi công dựng cột, kéo dây 1 số vị trí đường dây 500 kV mạch 3.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Phiên họp lần V Hội đồng Thương mại tự do hai nước Việt Nam - Chile

Phiên họp lần V Hội đồng Thương mại tự do hai nước Việt Nam - Chile

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng phụ trách Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Chile vừa họp Phiên họp lần V Hội đồng Thương mại tự do hai nước Việt Nam-Chile
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương vừa Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam - ông Jaya Ratnam.
Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC

Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC

Sáng 12/6, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của các doanh nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo nước Cộng hòa Dominicana

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo nước Cộng hòa Dominicana

Ngày 11/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana.
Bộ Công Thương khảo sát, tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương

Bộ Công Thương khảo sát, tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương

Bộ Công Thương tổ chức đoàn khảo sát tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương, nhằm xây dựng báo cáo logistics Việt Nam 2024.
Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Quốc hội về việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP

Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Quốc hội về việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP

Sáng 8/6, tại Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo trước Quốc hội về văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh.
Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị IPEF

Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị IPEF

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng IPEF tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã liên tục có các hoạt động tiếp xúc và làm việc song phương với các đối tác.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: IPEF là động lực để các nước thúc đẩy quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: IPEF là động lực để các nước thúc đẩy quan hệ hợp tác

Tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, khuôn khổ IPEF sẽ đặt nền móng vững chắc cho hoạt động hợp tác của các nước thành viên.
Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch IPEF

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch IPEF

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu tại buổi ăn trưa kết hợp làm việc trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch bên lề Hội nghị Bộ trưởng IPEF.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024 và các hoạt động bên lề

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024 và các hoạt động bên lề

Tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng (IPEF), Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch và các hoạt động bên lề.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024

Ngày 6/6, tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng (IPEF), Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch và các hoạt động bên lề.
Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần 3

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần 3

Chiều 6/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động