Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định tại Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu Đến năm 2030, Việt Nam cần gần 12 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt Xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu- yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định nguồn cung

Khẩn trương lấy ý kiến cho dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 8/9

Ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt 20 ngày, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và đăng tải công khai toàn bộ hồ sơ Quy hoạch trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia theo quy định.

Báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Bùi Huy Sơn – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) - cho biết, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được xây dựng căn cứ quy định tại Điều 45 Luật Quy hoạch.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các kế hoạch thực hiện quy hoạch của các lĩnh vực khác, có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tuân thủ các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan; thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện Quy hoạch; Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong triển khai thực hiện các dự án theo từng thời kỳ, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Đại diện các bộ ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cho ý kiến

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành liên quan và các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến phản ánh, trao đổi về tình hình hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, kinh doanh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch trong thời gian tới.

Cần sự chung tay của địa phương, doanh nghiệp...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch, trong đó có Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh có nhiều dị biệt như năm 2022 vừa qua, khi việc cung ứng xăng dầu có thời điểm có sự đứt gẫy cục bộ càng cho thấy vai trò của công tác xây dựng và triển khai quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt là rất quan trọng.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã rất nỗ lực, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng và hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4/4 quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Việc các quy hoạch này được phê duyệt là một dấu mốc quan trọng; tuy nhiên, để hoàn thiện và triển khai đưa các Kế hoạch thực hiện quy hoạch vào thực tiễn cuộc sống, thì vai trò các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp là rất quan trọng.

Do đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong muốn các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng góp ý về dự thảo Kế hoạch, giúp Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các ý kiến đóng góp, trao đổi của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu và sớm gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bằng văn bản để Bộ Công Thương có cơ sở hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia cần sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định quy hoạch chỉ được triển khai hiệu quả khi có sự chung tay của các địa phương, doanh nghiệp...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, để đảm bảo Quy hoạch được tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất, rất cần sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là các địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Hiệp hội, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư công, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước về các dự án hạ tầng xăng, dầu, khí đốt.

Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì các công trình hạ tầng xăng, dầu, khí đốt; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các kế hoạch sử dụng đất, khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác đánh giá tác động môi trường.

Bộ Tài chính bố trí ngân sách, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia về xăng dầu, hoàn thiện chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bảo quản hàng dự trữ quốc gia về xăng dầu.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, khai thác hiệu quả hạ tầng dữ trữ xăng, dầu, khí đốt. Còn Ngân hàng nhà nước hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận vốn với điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án hạ tầng dự trữ, phân phối xăng, dầu, khí đốt theo Quy hoạch.

Đối với các địa phương cần phải khẩn trương tiến hành rà soát và cập nhật các chủ trương, định hướng đề ra trong các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông. Xây dựng phương án phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh để tích hợp trong quy hoạch tỉnh/kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; đồng thời, chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương (như quy hoạch về đất đai, xây dựng), làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Ưu tiên bố trí không gian quỹ đất phù hợp cho định hướng đã quy hoạch; tích cực thu hút, khuyến khích và tổ chức lựa chọn các chủ đầu tư đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật và quản lý để thực hiện các dự án hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn theo quy hoạch, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư (gồm cả doanh nghiệp nhà nước hay ngoài nhà nước) triển khai các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ phù hợp với Quy hoạch được phê duyệt.

Đối với các doanh nghiệp và hiệp hội, Bộ trưởng đề nghị phải làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khả thi và tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng các kế hoạch, quy định, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, vừa tăng cường sự quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, cần chủ động, nỗ lực nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ có liên quan như Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế… khẩn trương đôn đốc, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, lên tiến độ cụ thể cho các dự án trọng điểm để có căn cứ trong chỉ đạo điều hành và đôn đốc, giám sát thực hiện; tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách hiện hành để kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành) những cơ chế chính sách đủ mạnh, khả thi để thu hút đầu tư cũng như ban hành các cơ chế quy định vận hành và chế tài xử lý khi các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phương Lan - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

JBIC mong muốn tham gia các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

JBIC mong muốn tham gia các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Chiều 3/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã tiếp xã giao Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Ngân hàng JBIC.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với phái đoàn EU và Đại sứ quán Anh về JETP

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với phái đoàn EU và Đại sứ quán Anh về JETP

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu và ĐSQ Anh tại Việt Nam về triển khai JETP.
Kết nối giao thương, mở rộng thị trường xuất khẩu tại Colombia và Chile

Kết nối giao thương, mở rộng thị trường xuất khẩu tại Colombia và Chile

Lần đầu tiên, đoàn doanh nghiệp Việt Nam quy mô tham dự các hoạt động kết nối giao thương với doanh nghiệp, nhà phân phối của Colombia và Chile.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp Thủ hiến bang Niedersachsen (Đức)

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp Thủ hiến bang Niedersachsen (Đức)

Chiều 2/10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Niedersachsen – Cộng hòa Liên bang Đức tại Trụ sở Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng khuyến nghị 6 giải pháp cho 5 thành phố phát triển công nghiệp, thương mại

Thứ trưởng Phan Thị Thắng khuyến nghị 6 giải pháp cho 5 thành phố phát triển công nghiệp, thương mại

Tại Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI năm 2023, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã khuyến nghị 6 nội dung phát triển ngành.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức, Chủ tịch Hội nhịp cầu châu Á Andreas Scheuer.
Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh Colombia là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
Tuần hàng Việt Nam tại Pháp: Cơ hội mới cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu

Tuần hàng Việt Nam tại Pháp: Cơ hội mới cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu

Tuần hàng Việt Nam vừa được tổ chức tại hệ thống siêu thị System U với 1.500 cơ sở trên nước Pháp, là cơ hội mới tiếp cận thị trường châu Âu cho doanh nghiệp.
Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Brazil: Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại song phương

Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Brazil: Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại song phương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự nhiều hoạt động quan trọng với Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại Brazil.
Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế, thương mại

Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế, thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự nhiều hoạt động quan trọng với Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Gina Raimondo

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Gina Raimondo

Chiều ngày 19/9, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).
Tăng cường phối hợp về công tác đảng giữa Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối

Tăng cường phối hợp về công tác đảng giữa Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối

Đây là nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Khai mạc Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023 lần thứ 2

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Khai mạc Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023 lần thứ 2

Sáng 20/9, Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023 đã khai mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự Lễ khai mạc.
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu: Bộ Công Thương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu: Bộ Công Thương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Bộ Công Thương đã triển khai quyết liệt các biện pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn về thị trường, bao gồm cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước.
Tạo xung lực mới trong hợp tác giữa Việt Nam với Mozambique và Nam Phi

Tạo xung lực mới trong hợp tác giữa Việt Nam với Mozambique và Nam Phi

Hiện thực hóa các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mozambique và Nam Phi phát triển lên tầm cao mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Hoa Kỳ dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Hoa Kỳ dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Hoa Kỳ dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Nam Phi

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Nam Phi

Hai nước có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Nam Phi có tính bổ sung cho nhau.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc liên tiếp đạt kỷ lục mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc liên tiếp đạt kỷ lục mới

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực và liên tiếp đạt kỷ lục mới, Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Bộ Công Thương: Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai

Bộ Công Thương: Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai và kiểm tra hiện trường Công ty Thủy điện Trị An.
TP. Hồ Chí Minh kết nối doanh nghiệp tới các thị trường trọng điểm và tiềm năng

TP. Hồ Chí Minh kết nối doanh nghiệp tới các thị trường trọng điểm và tiềm năng

TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung tổ chức thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu hướng tới các thị trường trọng điểm và các thị trường mới, tiềm năng.
Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ: Tăng cường kết nối về công nghiệp và năng lượng

Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ: Tăng cường kết nối về công nghiệp và năng lượng

Chiều 13/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.
Viet Nam International Sourcing: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Viet Nam International Sourcing: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Diễn đàn xuất khẩu 2023 cung các sự kiện, hội thảo nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tham dự Triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Đà Nẵng 2023

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tham dự Triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Đà Nẵng 2023

Hơn 120 doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dự lễ khai mạc Hội chợ.
Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có tân Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có tân Phó Chánh Văn phòng

Ngày 11/9/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng.
Bộ Công Thương chủ động, tích cực trong phát triển nhiên liệu sinh học

Bộ Công Thương chủ động, tích cực trong phát triển nhiên liệu sinh học

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động