Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu

Chiều 8/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia: Đảm bảo sức chứa từ 75-80 ngày Toàn văn Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình; lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Thái Bình, Ninh Bình...

Hội nghị còn có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam... Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp.

Bộ Công Thương tích cực triển khai Quy hoạch

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu
Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Cùng với Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, toàn bộ hệ thống quy hoạch về kết cấu hạ tầng quốc gia trong lĩnh vực năng lượng theo Luật Quy hoạch đã được hoàn thiện. Đây cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; đồng thời, hoạch định những chủ trương, chính sách lớn để huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, trong đó có hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt hiện đại, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ, Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

"Ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt 20 ngày, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ Quy hoạch trên cổng thông tin của Bộ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia theo quy định. Như vậy, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch này" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ.

Hiện nay, dự thảo Kế hoạch thực hiện quy hoạch đang được lấy ý kiến, dự kiến đến 16/9 là thời hạn các cơ quan liên quan gửi ý kiến để Bộ Công Thương tổng hợp, xây dựng, trình Chính phủ xem xét quyết định. Do đó, Bộ Công Thương triển khai Hội nghị nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch một cách hiệu quả và kịp thời.

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia là 1 quy hoạch ngành, quốc gia có tính bao trùm, liên quan đến rất nhiều ngành lĩnh vực, địa phương... Do đó, tất cả các ngành đều cần quy hoạch càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Năng lượng cần đi trước một bước bởi năng lượng là bánh mì của nền kinh tế nên nếu như không triển khai quy hoạch sớm thì sẽ khó khăn cho các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ tiếp theo".

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; đồng thời, hoạch định những chủ trương, chính sách lớn để huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, trong đó có hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt hiện đại, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là cơ sở để các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng nói chung, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt nói riêng trên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương một cách bền vững.

Đảm bảo tính đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn và khả năng cân đối nguồn lực

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính – Bộ Công Thương cho biết, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được xây dựng căn cứ quy định tại Điều 45 Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu
Ông Bùi Huy Sơn trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Theo đó, dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các kế hoạch thực hiện quy hoạch của các lĩnh vực khác, có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tuân thủ các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan; thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện Quy hoạch; Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong triển khai thực hiện các dự án theo từng thời kỳ, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực quốc gia.

Mục tiêu của dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đôt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng lộ trình từ nay đến 2030 để thực hiện quy hoạch, thực hiện đầu tư các dự án nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch phù hợp với điều kiện của các Bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Định hướng cho các bộ, ban ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các kế hoạch thực hiện quy hoạch của các lĩnh vực khác, có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo khả năng cân đối các nguồn lực.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tuân thủ các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan; thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong triển khai thực hiện các dự án theo từng thời kỳ, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực quốc gia.

Phương Lan- Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) và một số doanh nghiệp EU.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 2/12, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 "Logistics và chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long".
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng”.
Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Ngày 26/11 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Viện Nghiên cứu ngành Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Việt Nam - Bỉ có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước không cạnh tranh nhau trực tiếp.
Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023 với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu xanh”.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga do Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha dẫn đầu.
Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Sáng 22/11, Vietnam Foodexpo 2023 đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện này.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Việt Nam - Rumani có tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực truyền thống hay ở lĩnh vực mới như chuyển đổi số... vẫn rộng mở.
Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế.
Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Sáng 21/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng đến các nhà giáo, cán bộ, người lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 18/11 tại Hà Nội, trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 125 năm truyền thống.
Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài

Ngày 17/11, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp nước ngoài.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tương xứng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tương xứng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ về hợp tác kinh tế song phương, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
APEC 2023: Việt Nam tiếp tục đóng góp duy trì phát triển hệ thống thương mại đa phương

APEC 2023: Việt Nam tiếp tục đóng góp duy trì phát triển hệ thống thương mại đa phương

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 34 (AMM 34) được tổ chức tại TP. San Francisco, Hoa Kỳ trong hai ngày 14 và 15/11/2023.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế và CPTPP của Nhật Bản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế và CPTPP của Nhật Bản

Ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Shindo Yoshitaka, Bộ trưởng phụ trách Phục hồi kinh tế và CPTPP của Nhật Bản.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jose Fernandez

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jose Fernandez

Ngày 15/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jose Fernandez, phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Xúc tiến xuất khẩu, thương mại quốc tế và Phát triển kinh tế Canada

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Xúc tiến xuất khẩu, thương mại quốc tế và Phát triển kinh tế Canada

Chiều 14/11/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Xúc tiến xuất khẩu, thương mại quốc tế và Phát triển kinh tế Canada Marry Ng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Walmart

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Walmart

Chiều 14/11/2023, tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp bà Andrea Allbright, Phó Chủ tịch điều hành, phụ trách bộ phận thu mua Tập đoàn Walmart.
Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

Sáng ngày 15/11 tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam đã chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối để phát triển”.
Hiệp định CPTPP thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương Việt Nam - Peru

Hiệp định CPTPP thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương Việt Nam - Peru

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, dư địa cho tăng trưởng thương mại Việt Nam - Peru là rất lớn thông qua việc tận dụng tốt những ưu đãi của CPTPP.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với bà Mauela V. Ferro - Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động