Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu giải quyết nhanh các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức

Những thành quả tốt đẹp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương chiều 29/12, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, năm 2022, với phương châm “đoàn kết, kỷ cương, muôn phương thắng lợi”, đến hiện tại, việc tổng kết công tác ngành và tổng kết công tác xây dựng Đảng đủ để khẳng định phương châm hành động ấy đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Người đứng đầu ngành Công Thương đã chỉ ra những thành quả tốt đẹp, ngoạn mục trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ngành trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022 như sau: Tổng cục Thống kê vừa công bố tăng trưởng GDP của đất nước là 8,02%. Trong đó, ngành Công Thương đã đóng góp những phần rất cơ bản như: Tăng trưởng công nghiệp khoảng 9%, thương mại quốc tế tăng khoảng 10,6%, con số tuyệt đối là 732,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, chúng ta tiếp tục xuất siêu năm thứ bảy với số tuyệt đối xuất siêu khoảng 11,2 tỷ đô la. Về thương mại nội địa, tốc độ tăng trưởng 21% và cũng là tốc độ cao hơn rất nhiều trong 10 năm gần đây. Còn thương mại điện tử, chúng ta được xếp là một trong năm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, bình quân là 20,5%.

"Hơn hết, các cân đối lớn được bảo đảm, trong đó có nhiều cân đối mà ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng như cung ứng về năng lượng nói chung, trong đó có xăng dầu, điện hay cung ứng các hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông tin.

Để đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, nề nếp được duy trì từ Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy và các thiết chế Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ,…

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022

“Trong năm, chúng ta đều có những hoạt động đúng theo chức trách, nhiệm vụ của mình, quy chế thường xuyên được điều chỉnh. Đặc biệt năm qua, lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Bộ với tất cả các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Thông qua đó, nhiều vấn đề được các đơn vị phản ánh và thông qua phản ánh, nhiều vấn đề đã được xem xét, giải quyết. Chính vì vậy, đến hôm nay, những vấn đề phức tạp như thời gian trước đã không còn nữa” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Năm qua, môi trường làm việc của cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục được cải thiện, nhất là cảnh quan, phương tiện, điều kiện làm việc. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng được nâng lên.

Đặc biệt, không khí dân chủ trong từng đơn vị, cơ quan tiếp tục được mở rộng. Các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bảo đảm và phát huy. “Các thiết chế từ Ban cán sự, lãnh đạo Bộ cho đến Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và cả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đều tiếp tục được khẳng định và phát huy vai trò” - Bộ trưởng khẳng định.

Dù đạt được các kết quả khả quan, nhưng với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, người đứng đầu ngành Công Thương vẫn nhận thấy còn những hạn chế, yếu kém.

Bộ trưởng nêu ví dụ: Nổi bật nhất là vấn đề tham mưu chính sách, năm qua có nhiều chính sách còn chậm được ban hành hoặc ban hành nhưng chất lượng chưa cao. Việc tổ chức thực thi chính sách hay tổ chức thực thi những Chủ trương, Nghị quyết của cấp có thẩm quyền có lúc, có việc chưa được nghiêm chỉnh.

Bên cạnh đó, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, ý thức chấp hành ở một số đơn vị, cá nhân chưa tốt. Sự đoàn kết, thống nhất trong một vài đơn vị chưa cao, thậm chí còn tiềm ẩn những phức tạp. “Một số đơn vị chưa tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất; chưa hăng hái trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ.

Nói về những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém nêu trên, Tư lệnh ngành Công Thương cho rằng, có cả khách quan và chủ quan. Chủ quan là chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Quy định, các Chương trình, Kế hoạch, Công tác…

Nguyên nhân thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức chưa coi trọng các nguyên tắc lãnh đạo, chưa thể hiện tinh thần nêu gương và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

“Nguyên tắc lãnh đạo chính là Nghị quyết của Ban cán sự đã có thì từng ủy viên Ban cán sự, từng đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phải có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết đó. Tuy nhiên, nguyên tắc lãnh đạo hiện nay có nơi, có lúc và có những cá nhân chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sự phối hợp giữa các đơn vị không cao, không đồng bộ” - Bộ trưởng khẳng định.

Nguyên nhân thứ ba là, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật có lúc, có việc thiếu nghiêm túc và hiệu quả chưa cao.

Tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, năm tới được dự báo là năm sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Đáng chú ý, năm tới, Bộ Công Thương sẽ có nhiều sự thay đổi về công tác cán bộ. Do đó, phương châm hành động trong năm mới được người đứng đầu ngành Công Thương đặt ra là “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”
Phương châm hành động trong năm mới được người đứng đầu ngành Công Thương đặt ra là “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”

Để đạt được nhiệm vụ, phương châm, kết quả đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ, từ lãnh đạo Bộ đến lãnh đạo các đơn vị và đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chủ trương, Quan điểm, các Cơ chế, Chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những Chủ trương, Chính sách liên quan đến công nghiệp và thương mại.

Đồng thời, mỗi đơn vị thuộc Bộ cần tích cực, chủ động phát hiện và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ và tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề mới, cấp thiết, phù hợp để tạo sự bứt phá trong lĩnh vực của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”
Người lao động ngành Công Thương đồng thuận cao với nhiều nội dung của Hội nghị

“Không thụ động triển khai thực hiện những Chủ trương, Chính sách đã có mà trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải tiếp tục phát hiện, tiếp tục đề xuất, kiến nghị để có những Chủ trương, Cơ chế, Chính sách mới phù hợp, khả thi để nhiệm vụ chính trị của ngành, của Bộ được thuận lợi” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ hai, từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ, trong ngành cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của Bộ và của đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chủ động và sáng tạo.

Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đề cao sự phối hợp, kết hợp nhuần nhuyễn trong thực thi nhiệm vụ của các đơn vị, các bộ phận.

“Tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường làm việc đạt các chuẩn mực về dân chủ, về cảnh quan, thuận lợi trong công việc, các phương tiện, điều kiện làm việc được đảm bảo; đặc biệt là bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, mỗi công chức và người lao động” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu.

Thứ ba, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo của Ban cán sự, của tập thể lãnh đạo Bộ, của Ban Thường vụ trong các hoạt động của toàn ngành, toàn cơ quan thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Kết luận, Quyết định; thông qua việc phân công, phân nhiệm; thông qua việc kiểm tra, giám sát; thông qua việc nêu gương để thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, chú trọng củng cố và phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị, trong toàn ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ tư, tập trung rà soát, phát hiện và chủ động xử lý triệt để các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong từng đơn vị. Với tinh thần là khi đã phát hiện ra những vấn đề bức xúc, nổi cộm thì việc ở đâu phải do cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo ở đó/lãnh đạo phụ trách lĩnh vực đó giải quyết chính, tránh đùn đẩy, né trách nhiệm. “Quá trình giải quyết cần phải quán triệt phương châm là lấy cái đúng, sửa cái sai. Đúng ở đây là đúng pháp luật, đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, đúng là vì lợi ích chung nhưng phải hợp tình hình” - Bộ trưởng nêu rõ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới, công tác kiểm tra cùng cấp, phát huy vai trò của thanh tra nhân dân. Đồng thời, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chú trọng phát huy dân chủ trong từng đơn vị, nhất là vai trò giám sát, phản biện của quần chúng, của cán bộ, đảng viên, của công chức, viên chức, của người lao động trong hoạch định, thực thi chính sách và chế độ.

Thứ sáu, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động trong từng đơn vị.

“Để làm được việc này tôi đề nghị chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Từng đơn vị phải đặt ra phương châm tiết kiệm hàng năm” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Nhóm phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Chiều ngày 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn.
Chính phủ yêu cầu rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Chính phủ yêu cầu rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại, xác định đầy đủ Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần EREX (Nhật Bản).
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ án là xác định những sơ hở trong công tác quản lý để tạo cơ chế không thể tham nhũng.
Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục

Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Để cán bộ "không muốn, không dám và không thể tham nhũng", Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đưa ra 3 giải pháp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Chiều ngày 20/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Theo đại biểu Quốc hội, việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn ít, chưa đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân.
Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về vấn đề án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải là do nể nang hay không?
Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, tại phiên họp thứ 21, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Tòa án đã xét xử chủ yếu là phạm các tội về: “Tham ô tài sản”, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Chiều 19/3, Hội báo toàn quốc năm 2023 đã chính thức bế mạc. Báo Công Thương vinh dự giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng.
Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ mong nhận được ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các vụ án về kinh tế, chức vụ đều được ngành Kiểm sát xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh.
Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thay bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Ngày 17/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội: Cần quy định rõ vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ

Chủ tịch Quốc hội: Cần quy định rõ vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng lần này, cần quy định rõ những nội dung như: Fintech, ngân hàng số, cũng như vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ.
Thúc đẩy hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể

Thúc đẩy hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể

Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 sẽ thúc đẩy hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể.
Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Có nên cấp thẻ Căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi?

Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Có nên cấp thẻ Căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi?

Về Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chính phủ đề nghị bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước.
Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng nay (17/3), tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2023: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo đã chính thức khai mạc.
Ngành công nghiệp ô tô phải tăng tỉ lệ nội địa hoá, ứng dụng công nghệ xanh

Ngành công nghiệp ô tô phải tăng tỉ lệ nội địa hoá, ứng dụng công nghệ xanh

Chiều 16/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Tiền Quốc Hào, Giám đốc của Tập đoàn Toyota KV châu Á, kiêm Chủ tịch Công ty Toyota châu Á-Thái Bình Dương.
Đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người, khai trừ đảng 2 trường hợp

Đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người, khai trừ đảng 2 trường hợp

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật.
Sáng mai (17/3), khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Ngày hội lớn của báo chí cả nước

Sáng mai (17/3), khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Ngày hội lớn của báo chí cả nước

Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” sẽ khai mạc vào sáng mai (17/3), tại Bảo tàng Hà Nội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động