Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022

Chiều 29/12, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022.
Phó Thủ tướng: Nghiên cứu hỗ trợ cho người lao động phải nghỉ việc, giãn việc dài ngày Công đoàn Công Thương Việt Nam: Chăm lo, bảo vệ người lao động

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, ông Đỗ Văn Côi – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Công Thương.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Đoàn chủ tịch hội nghị

Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương; việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2021 và việc thực hiện quy chế dân chủ của Bộ năm 2022 cho thấy, năm 2022, nền kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn. Song với những nỗ lực lớn, Bộ Công Thương đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2022, ngành đã tiếp tục tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính chủ động của nền kinh tế. Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Bộ Công Thương năm 2022

Theo đó, Chỉ số sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, cao hơn cùng kỳ năm trước (tăng 4,8%), đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành (kế hoạch tăng từ 8,5-9%).

Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì động lực của toàn ngành, tăng trưởng cao nhất trong các nhóm ngành, đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo năm 2022 tăng khoảng 9,5%; đóng góp tới hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732,5 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 10,5%, đạt khoảng 371,85 tỷ USD, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao (kế hoạch tăng 8%).

Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư 11,2 tỷ USD, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.

Hoạt động thương mại trong nước phục hồi tích cực, các chương trình kích cầu tiêu dùng, tháng khuyến mại tập trung được tổ chức đồng loạt ở các địa phương trên cả nước, nhu cầu mua sắm tăng. Công tác kết nối cung cầu được thực hiện tốt, giá cả tương đối ổn định, góp phần đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát; gắn kết tạo nguồn hàng ổn định giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 tăng 19,8%, vượt mục tiêu kế hoạch của ngành (mục tiêu tăng 8%).

Nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức

Song song với việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm kế hoạch, Lãnh đạo Bộ đã không ngừng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang trí công sở, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Bộ. Đã bố trí lại địa điểm làm việc của các đơn vị theo mô hình tổ chức mới của Bộ để các đơn vị làm việc ổn định.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022
Đại diện các đơn vị tham gia hội nghị

“Bộ đã trang bị các điều kiện cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn đều được trang bị một máy tính còn vận hành tốt để làm việc; duy trì mỗi đơn vị có 1 - 3 máy tính để soạn thảo văn bản mật; cố gắng đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, thư điện tử được ổn định và cải tiến để mọi hoạt động và chỉ đạo trong toàn cơ quan được thông suốt và kịp thời. Từng bước thay thế hệ thống bóng đèn cũ của tòa nhà A tại 54 Hai Bà Trưng đảm bảo điều kiện ánh sáng để làm việc” – ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Về đời sống cán bộ, công chức tuy còn nhiều khó khăn, song nhìn chung từng bước được cải thiện. Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống cán bộ công chức, đã duy trì mức trợ cấp thêm cho cán bộ công chức trong những dịp Lễ, Tết…, tổ chức xét nghiệm Covid 19, thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp y tế để kịp thời phát hiện, phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cho cán bộ công chức trong cơ quan Bộ.

Chú trọng công tác tổ chức cán bộ

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, về công tác tổ chức bộ máy, Ban cán sự đảng đã chỉ đạo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dồng thời triển khai xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 96/202/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trong Nghị định mới.

Công tác đánh giá cán bộ được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng, công chức, viên chức và cụ thể hóa tại Công văn số 7016/BCT-TCCB ngày 07/11/2022 hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022.

Đặc biệt, công tác quy hoạch cán bộ được xác định là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 theo Quy định số 50-QĐ-TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay, Ban cán sự Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch tại các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp tục thẩm định rà soát đối với một số đơn vị.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng các quy định của Đảng, Chính phủ và của các Bộ ngành liên quan, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Quy định quy trình công tác cán bộ của Bộ Công Thương trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ. Quy trình công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch và dân chủ.

Về công tác chính sách lao động tiền lương, Hội đồng lương Bộ Công Thương đã họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương sớm trước khi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức đảm bảo chế độ chính sách của người lao động. Năm 2022, thực hiện chế độ nâng lương đối với 324 công chức, viên chức, người lao động, bao gồm: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn do có thành tích và trước hạn để nghỉ hưu. Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý.

Bộ cũng thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự theo quy định. Trong năm 2022, Bộ đã thực hiện tinh giản 54 công chức, viên chức; với tổng kinh phí 8,575 tỷ đồng.

Riêng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong năm 2022, đã có 392 lượt công chức, viên chức được cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn sau: Lớp chuyên viên cao cấp 27 công chức, kiểm soát viên thị trường 72 , kiểm soát viên chính thị trường 139, thanh tra viên cao cấp 14, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương 98, Trung cấp chính trị 29, quốc phòng an ninh 13; Đối với đào tạo dài hạn, đã cử 5 công chức, trong đó 01 người học trình độ Thạc sỹ, 04 người học trình độ Tiến sỹ; Đồng thời cử 70 công chức tham gia các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trong đó hệ tập trung 28 người, hệ không tập trung 37 người, hệ hoàn chỉnh 05 người.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và xử lý kỷ luật, ý thức rõ yêu cầu, tầm quan trọng, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ và khối thương vụ tại nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Về cơ bản cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt các quy định, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Năm 2022, Bộ đã ban hành Quyết định kỷ luật 04 trường hợp là Lãnh đạo Cục QLTT địa phương; với 01 trường hợp hình thức khiển trách, 03 trường hợp hình thức cảnh cáo.

Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ

Căn cứ quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động.

Đảng ủy Bộ định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dảng viên, quần chúng; xây dựng tinh thần đoàn kết. Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ đã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, công chức trong xử lý giải quyết công việc, trao đổi công khai những vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất trong điều kiện có thể. Do đó đã tạo được không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả trong toàn cơ quan vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung, góp phần hạn chế những thắc mắc, đơn thư tố cáo, đảm bảo tình hình hoạt động của cơ quan luôn ổn định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Nhìn chung cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tích cực nghiên cứu và học tập các Nghị quyết của Đảng. Với không khí dân chủ và tinh thần xây dựng Đảng, cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã giới thiệu những cán bộ có phẩm chất và năng lực lãnh đạo để Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ bố trí vào các cương vị lãnh đạo phù hợp. Đồng thời cũng mạnh dạn chỉ ra những cán bộ, đảng viên còn hạn chế và có khuyết điểm để giúp đỡ, nhắc nhở”.

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, quan tâm chỉ đạo kịp thời nên đã được thực hiện tốt và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là Lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt. Theo Quy chế tiếp công dân của Bộ và đăng tải lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, cụ thể:

Bộ trưởng tiếp công dân 01 tháng 01 lần vào Thứ 6 (tuần thứ ba của tháng). Nếu trùng thời gian Bộ trưởng đi công tác, lịch tiếp công dân sẽ được bố trí vào thời gian thích hợp. Trong Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch định kỳ; Thanh tra Bộ Công Thương chủ trì tiếp công dân từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

Trong năm 2022, Bộ Công Thương đã tổ chức 19 cuộc tiếp công dân với 13 vụ việc.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức, qua đó có giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, các chính sách tốt đãi ngộ, trọng dụng người tài, đề ra hướng giải quyết dứt điểm đối với những vấn đề nổi cộm trong Bộ.

Đặc biệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 được tổ chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Công Thương phát động tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác, hầu hết các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, phát huy tốt kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2022.

Đối với các kiến nghị tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, cơ bản đã được các đơn vị chức năng giải quyết.

Nhiều mục tiêu cho năm 2023

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế văn hóa công sở và Quy trình xử lý công việc có nơi, có lúc chưa nghiêm túc nên hiệu lực và hiệu quả của các quy định này chưa cao. Việc chấp hành nội quy cơ quan, kỷ luật lao động của một số công chức chưa nghiêm túc.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ một số đơn vị trong cơ quan Bộ chưa được kiểm tra và giám sát thường xuyên. Ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí của một số cán bộ công chức còn chưa cao. Còn một số đơn vị và cá nhân chưa thực hiện tốt các quy trình ISO đã được ban hành...

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Bộ đề ra trong Chương trình công tác năm 2023, cần tập trung thực hiện tốt một số công tác chủ yếu sau.

Thứ nhất, căn cứ vào nội dung Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từng đơn vị trong cơ quan Bộ phải cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình; tổ chức quán triệt, động viên cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; gắn với yêu cầu thường xuyên đôn đốc, giám sát kết quả công tác của từng cá nhân và tập thể.

Thứ hai, trên cơ sở Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức các đơn vị thuộc diện hợp nhất, sáp nhập đảm bảo đúng quy định và hài hòa.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kết hợp với việc rà soát và bổ sung, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch được phê duyệt.

Thứ năm, thường xuyên quán triệt, động viên cán bộ, công chức trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ, tăng cường văn minh công sở; vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định tại nơi cư trú.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tiết kiệm, chống lãng phí, từng đơn vị, cá nhân phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công. Động viên, khen thưởng kịp thời đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc tiết kiệm, hiệu quả tài sản cộng, đồng thời xử lý những trường hợp do thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí hoặc thiệt hại tài sản công.

Thứ bảy, mỗi đơn vị, cá nhân cần phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương.

Thứ tám, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thời các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo và quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương.

Thứ chín, thực hiện tốt các quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng hoàn thành Kế hoạch năm 2022; góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức.

Thứ mười, tiếp nhận, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình.

Nhóm phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối

Ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần EREX (Nhật Bản).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Chiều ngày 20/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).
Triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Ngày 17/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Indonesia

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Indonesia

Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong ASEAN, trong đó có Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh

Ngày 13/3/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Ngài Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp, làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Bun-thởng Đuông-sa-vẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp, làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Bun-thởng Đuông-sa-vẳn

Ngày 13/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã tiếp và làm việc với đồng chí Bun-thởng Đuông-sa-vẳn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp bà Marisa Largo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp bà Marisa Largo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Sáng ngày 10/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp Bà Marisa Largo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).
Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn

Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn

Tối 9/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn".
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Khẩn trương, bằng mọi cách tháo gỡ "nút thắt" cho Thủy điện Hồi Xuân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Khẩn trương, bằng mọi cách tháo gỡ "nút thắt" cho Thủy điện Hồi Xuân

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án Thủy điện Hồi Xuân.
Cuộc họp lần 2 Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025

Cuộc họp lần 2 Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025

Chiều 9/3 tại Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (DEPP3) đã tiến hành cuộc họp lần thứ 2.
Khởi công Tổ hợp chăn nuôi và Chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo

Khởi công Tổ hợp chăn nuôi và Chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo

Ngày 8/3/2023, Dự án Tổ hợp chăn nuôi và Chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã chính thức được khởi công với tổ số vốn 3000 tỷ đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp, làm việc với Thống đốc Ngân hàng Lào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp, làm việc với Thống đốc Ngân hàng Lào

Sáng 7/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Đồng chí Bun-lửa Sỉn-xay-vo-ra-vông, Thống đốc Ngân hàng Lào.
Bộ Công Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Công Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Sáng ngày 7/3/2023, Công đoàn Bộ Công Thương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2023).
Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Singapore

Sáng 7/3, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Hoa Sing nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tháp tùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm chính thức Tây Ban Nha

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tháp tùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm chính thức Tây Ban Nha

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.
Hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023

Hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023

Ngày 3/3, tại Lạng Sơn, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tham dự toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tham dự toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha

Thứ trưởng Phan Thị Thắng dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Tây Ban Nha nhân dịp tháp tùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm Tây Ban Nha.
Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy

Ngày 1/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp ông Erling Rimestad - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy nhân chuyến thăm Việt Nam.
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 2: Tìm hướng xuất khẩu cho thực phẩm chế biến

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 2: Tìm hướng xuất khẩu cho thực phẩm chế biến

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2/2023 nhiều ý kiến đề xuất thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm chế biến.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương Pháp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương Pháp

Ngày 28/2/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Ngài Olivier Becht - Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, Sức thu hút của nước Pháp và người Pháp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ Úc tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đại sứ Úc tại Việt Nam

Ngày 27/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Úc tại Việt Nam.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Ngày 27/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tới thăm và chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh

Vào 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 23/2/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã điện đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.
Phiên họp thứ hai Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế

Phiên họp thứ hai Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế

Ngày 23/2/2023, Phiên họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Đức về Hợp tác Kinh tế đã được tổ chức tại Berlin (Đức).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động