Bộ Công Thương: Sẽ sớm có khung giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Bộ Công Thương hiện đang gấp rút xây dựng khung giá cho các dự án năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp cũng như cơ chế cho các dự án mới.
Hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo và kinh tế xanh “Hoá giải” rào cản pháp lý cho điện gió ngoài khơi Giải pháp nào cho phát triển điện mặt trời mái nhà

Việc xây dựng khung giá cho các dự án năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã và đang được Bộ Công Thương gấp rút triển khai vừa đảm bảo tính kịp thời nhưng cũng phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Đó là khẳng định của ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khi trao đổi với phóng viên của Báo Công Thương.

Bộ Công Thương: Sẽ sớm có khung giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
Ông Phạm Nguyên Hùng - Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương

Thưa ông, hiện giá FIT cho các dự án điện gió và điện mặt trời đã kết thúc, vậy khi nào Bộ Công Thương sẽ ban hành khung giá cho các dự án chuyển tiếp?

Như chúng ta đã biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, đối với điện gió là Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 và được sửa đổi bằng Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 (gọi chung là giá FIT). Tuy nhiên đến nay giá FIT theo các Quyết định này đã không còn áp dụng cho các dự án điện mặt trời vào vận hành sau ngày 31/12/2020 và các dự án điện gió vào vận hành sau ngày 31/10/2021.

Cơ chế giá bán điện cố định FIT là cơ chế khuyến khích của Nhà nước chỉ được áp dụng trong thời gian nhất định để khuyến khích thu hút đầu tư vào những lĩnh vực cần đầu tư, trong đó có điện mặt trời và điện gió. Do đó, việc kéo dài cơ chế giá bán điện cố định FIT đối với các dự án điện năng lượng tái tạo trong thời gian tới là không còn phù hợp.

Ngay sau khi giá FIT cho điện mặt trời, điện gió hết hiệu lực, từ đó đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực phối hợp với các Cục, Vụ trong Bộ nghiên cứu chính sách nhằm phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 17/BC-BCT ngày 27/01/2022 về cơ chế xác định giá bán điện gió, điện mặt trời đối với các dự án chuyển tiếp và có đề xuất, kiến nghị “Giao Bộ Công Thương xây dựng và ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió nêu trên”.

Trên cơ sở cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 55/TB-VPCP ngày 26 tháng 02 năm 2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại mục “2. Về đề xuất giá điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã và đang triển khai đầu tư nhưng không kịp mốc thời gian theo quy định…: Yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương có Tờ trình số 1513/TTr-BCT về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Trên cơ sở cuộc họp ngày 13 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3790/VPCP-CN ngày 20 tháng 6 năm 2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành “yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Theo đó, Bộ Công Thương rà soát quy định pháp luật hiện hành và tại khoản 4 Điều 29 Luật Điện lực (được sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định chính sách giá điện: “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá ... do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”; tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực “Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định phương pháp, trình tự lập và thẩm định khung giá phát điện…” và điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP: “Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm phê duyệt khung giá phát điện.

Như vậy, theo Luật Điện lực thì khung giá điện sẽ do Bộ Công Thương ban hành và đảm bảo tính tự quyết của bên mua điện ở đây là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua đàm phán, hiệp thương… mua điện từ các dự án chuyển tiếp đảm bảo tuân thủ Luật Điện lực.

Có thể khẳng định, liên quan đến vấn đề trên Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt và Bộ Công Thương cũng đã đôn đốc, sát sao để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo từ Chính phủ. Hiện Bộ Công Thương đã chỉ đạo và giao cho các Cục, Vụ liên quan như: Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Pháp chế… nghiên cứu để xây dựng khung giá cho các dự án điện gió và điện mặt trời, trên cơ sở kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho các doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thưa ông, vừa qua Sở Công Thương Gia Lai đã có kiến nghị trong thời gian giá bán điện chưa được ban hành thì cho phép các dự án chuyển tiếp được đấu nối phát điện lên lưới điện quốc gia và ghi nhận sản lượng điện phát được; sau khi giá bán điện được ban hành thì mới tính toán và hoàn trả tiền bán điện cho các chủ đầu tư dự án điện gió, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Việc kiến nghị của nhà đầu tư là cứ cho đấu nối và ghi nhận sản lượng, liên quan đến vấn đề này quyền quyết định thuộc về EVN. EVN quyết định việc công nhận ngày vận hành thương mại và huy động nhà máy điện gió được thực hiện theo quy định tại Quyết định 39, Thông tư 02, các quy định pháp luật hiện hành khác và trên cơ sở hợp đồng mua bán điện đã ký, khả năng truyền tải công suất của hệ thống điện và nhu cầu phụ tải điện, đảm bảo an toàn hệ thống và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Đó là với các dự án chuyển tiếp, vậy với các dự án chưa triển khai thì thời gian tới sẽ thực hiện theo cơ chế nào thưa ông?

Hiện Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nguồn điện (trong đó có các dự án điện gió, điện mặt trời) trên cơ sở Luật đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Điện lực, Luật xây dựng, …

Bộ Công Thương đang nỗ lực hết sức nhằm sớm hoàn thiện các thể chế, chính sách trong lĩnh vực mà Bộ quản lý, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Năng lượng tái tạo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

EVNNPC đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, phòng chống lụt bão

EVNNPC đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, phòng chống lụt bão

Trong tháng 8/2022, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện và phòng chống lụt bão
EVN trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022-2025

EVN trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022-2025

EVN đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022 – 2025 với mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống 6%
Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp, ngành Điện lực Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, để cấp điện an toàn, tin cậy.
Điện lực Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành

Điện lực Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành

Điện lực Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương đang tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh…
Huy động vốn đầu tư cho các dự án điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Huy động vốn đầu tư cho các dự án điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Giai đoạn 2011 - 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thu xếp gần 1 tỷ USD cho đầu tư lưới điện truyền tải/năm, chỉ bằng trên 20% nhu cầu vốn đầu tư.

Tin cùng chuyên mục

Truyền tải điện Thừa Thiên Huế: Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trong mùa nắng nóng

Truyền tải điện Thừa Thiên Huế: Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trong mùa nắng nóng

Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế triển khai các biện pháp để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa nắng nóng.
Giải phóng mặt bằng tại 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai, chính quyền cần vào cuộc

Giải phóng mặt bằng tại 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai, chính quyền cần vào cuộc

Hiện cả 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai đều đang bị chậm tiến độ do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ khó khăn chính quyền cần vào cuộc
Tỉnh Hà Tĩnh: Muôn kiểu trộm cắp điện

Tỉnh Hà Tĩnh: Muôn kiểu trộm cắp điện

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người sử dụng điện tại tỉnh Hà Tĩnh đã dùng các thủ đoạn như cắt xẻ cáp, đấu nối trái phép vào hệ thống lưới điện để... trộm cắp điện.
Thừa Thiên Huế nâng cao nhận thức người dân về an toàn lưới điện cao áp

Thừa Thiên Huế nâng cao nhận thức người dân về an toàn lưới điện cao áp

Thường xuyên tập huấn về an toàn điện, phát tờ rơi về tận thôn, bản đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về an toàn lưới điện cao áp tại Thừa Thiên Huế.
Tháo gỡ khó khăn cho dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn

Tháo gỡ khó khăn cho dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn

Đoàn công tác của VP Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã làm việc với tỉnh Bắc Giang – Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho dự án điện 220KV.
Cảnh báo về website giả mạo thương hiệu EVN

Cảnh báo về website giả mạo thương hiệu EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra cảnh báo về việc trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm vận hành an toàn trong mùa hè.
Ấn tượng với công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ấn tượng với công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La

Đây là đánh giá của Phó Cục trưởng Cục Quản lý an toàn công nghiệp năng lượng (DESM) Bộ Năng lượng và Mỏ (Lào) khi thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã chủ động đẩy nhanh các công trình lưới và nguồn điện.
Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cấp điện ổn định khu công nghiệp Phú Bài

Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cấp điện ổn định khu công nghiệp Phú Bài

Ngành điện Thừa Thiên Huế vừa đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Phú Bài 2 nhằm nâng cao cấp điện ổn định, liên tục tại khu công nghiệp Phú Bài.
Đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối

Đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối

Sáng 1/8, tại Gia Lai, Ban QLDA các công trình điện miền Trung đã phối hợp tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối.
Dự án Truyền tải điện: Chậm tiến độ do khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Dự án Truyền tải điện: Chậm tiến độ do khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Nhiều dự án truyền tải điện hiện vẫn đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Chính thức thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3

Chính thức thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3

Vào lúc 20h ngày 31/7, đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch được đóng điện, thông tuyến toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3.
Đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch sẵn sàng đóng điện

Đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch sẵn sàng đóng điện

Chiều 30/7/2022, tại Hà Tĩnh, diễn ra cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty EVNNPT công trình đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch.
Phấn đấu về đích đúng hẹn đường dây 500kV mạch 3

Phấn đấu về đích đúng hẹn đường dây 500kV mạch 3

Nhằm động viên lực lượng thi công đường dây 500kV mạch 3, ngày 27-28/7, công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đến thăm và tặng quà các đơn vị.
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo tập trung phát triển lưới điện để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.
Tiết kiệm điện là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp

Tiết kiệm điện là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp

Đó là khẳng định của hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có lượng tiêu thụ điện năng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV sẽ khởi công trong Quý II/2023

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV sẽ khởi công trong Quý II/2023

Ban Điều hành dự án đang tích cực chuẩn bị để khởi công Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn IV trong quý II/2023, đảm bảo điện cho miền Nam trong năm tới.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Giữ an toàn hành lang lưới điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Giữ an toàn hành lang lưới điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi tích cực triển khai đảm bảo an toàn hành lang lưới điện để ngăn ngừa các sự cố điện, cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục.
EVN khuyến cáo 5 biện pháp sử dụng an toàn máy phát điện

EVN khuyến cáo 5 biện pháp sử dụng an toàn máy phát điện

Nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có khuyến cáo về việc sử dụng loại thiết bị này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động