Bộ Công Thương họp xin ý kiến Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Sáng 20/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp xin ý kiến với Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam: Cần có mục tiêu cụ thể về logistics xanh Mục tiêu chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam: Cần tiếp cận một cách thận trọng
Chuyển đổi số trong logistics - chìa khóa cho phát triển thương mại điện tử và nền kinh tế

Những mục tiêu cụ thể

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho hay, việc xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2045 (Dự thảo Chiến lược) nhằm phát triển ngành dịch vụ logistics đồng bộ, toàn diện và tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp.

Chiến lược xác định cụ thể mục tiêu về tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics, chi phí logistics, xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới,… để cụ thể hoá quan điểm phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn 2025 – 2035, Dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 5% - 7%. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics hằng năm đạt 12% - 15%. Tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70% - 80%. Chi phí logistics giảm xuống tương đương 12% - 15% GDP. Xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 40 trở lên (do Ngân hàng Thế giới công bố).

Số lượng doanh nghiệp dịch vụ logistics sử dụng các giải pháp chuyển đổi số đạt 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam. Phương tiện vận tải chuyển sang sử dụng năng lượng xanh đạt 50% số phương tiện của doanh nghiệp logistics Việt Nam. 70% người lao động trong ngành dịch vụ logistics được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% có trình độ đại học trở lên.

Giai đoạn đến năm 2045, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 6% - 8%. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics hằng năm đạt 10% - 12%. Tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 80% - 90%. Chi phí logistics giảm xuống tương đương 10% - 12% GDP.

Xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 30 trở lên (do Ngân hàng Thế giới công bố). Số lượng doanh nghiệp dịch vụ logistics sử dụng các giải pháp chuyển đổi số đạt 100% số doanh nghiệp logistics Việt Nam. Phương tiện vận tải chuyển sang sử dụng năng lượng xanh đạt 100% số phương tiện của doanh nghiệp logistics Việt Nam. 90% người lao động trong ngành dịch vụ logistics được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 50% có trình độ đại học trở lên.

6 định hướng chủ yếu phát triển dịch vụ logistics

Cũng theo ông Trần Thanh Hải, trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có xu hướng hồi phục, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, thương mại điện tử phát triển mạnh, hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới mở ra cơ hội cho phát triển dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, suy thoái, lạm phát của các nền kinh tế, thách thức từ hội nhập, yêu cầu ngày càng cao từ phát triển xanh, bền vững, ... tạo ra không ít thách thức đối với phát triển dịch vụ logistics.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại cuộc Họp
Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại cuộc họp

Do vậy, giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn 2045, Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo các định hướng chung như sau:

Một là, tạo đột phá trong việc xây dựng thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ logistics.

Hai là, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại làm cơ sở để phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

Ba là, phát triển thị trường logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng kinh tế, hành lang kinh tế, khu vực và quốc tế bảo đảm tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng và xanh hóa các hoạt động dịch vụ logistics dựa trên nền tảng số.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dịch vụ logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất với thương mại, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối trong nước và quốc tế.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ logistics.

Sáu là, nâng cao vai trò của các hiệp hội và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ logistics, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng hiện đại, phát triển đa dạng các dịch vụ logistics giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển và phân phối hàng hóa của thế giới.

8 giải pháp được đề ra

Để đạt được mục tiêu đề ra, Dự thảo Chiến lược cũng đặt ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Theo đó, tạo đột phá trong việc xây dựng thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ logistics, thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với dịch vụ logistics theo cơ chế thị trường, thích hợp với trình độ phát triển kinh tế đất nước và phù hợp với thông lệ, luật pháp quốc tế.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, chú trọng hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng thương mại và hạ tầng số, đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, từng vùng và cả nước theo từng giai đoạn phát triển làm cơ sở để phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

Phát triển thị trường logistics, thúc đẩy liên kết khu vực và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và chất lượng dịch vụ logistics.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dịch vụ logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất với thương mại, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối trong nước và quốc tế. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao.

Nâng cao vai trò của các hiệp hội logistics trong lĩnh vực dịch vụ logistics, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng hiện đại, phát triển đa dạng các dịch vụ logistics giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển logistics ở cả Trung ương và địa phương; cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường logistics trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời thích ứng với thị trường.

Cần nhấn mạnh tính liên vùng

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, về tổng quan Dự thảo Chiến lược là khá tốt. Gợi mở thêm các vấn đề các đại biểu thảo luận tại buổi họp, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần bản thảo thêm các vấn đề về logistics tích hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, quy hoạch chuyên ngành của địa phương. Từng địa phương liên kết với vùng, từng vùng liên kết quốc gia và quốc gia liên kết quốc tế. Vấn đề này chưa được đề cập rõ nét lắm.

So với quốc tế, hiện nay, thị phần các doanh nghiệp nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, để các doanh nghiệp trong nước có thể chiếm lĩnh thị phần ngành hàng này từ đó nâng cao vị thế của ngành ngành logisctics Việt Nam ngay tại sân nhà.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh vai trò của hiệp hội trong việc kết nối doanh nghiệp; phát triển logistics xanh, bền vững; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics; phát triển nguồn hàng; xây dựng trung tâm logistics tạo được sự liên kết cũng được động lực lan tỏa…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, sự đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp sẽ giúp tạo ra được một sản phẩm tập thể hoàn thiện nhất. Sau đó buổi họp này, Bộ sẽ tổng hợp và tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, đồng thời, sẽ tiếp tục tổng hợp đầy đủ giải trình, tiếp thu và hoàn thiện, chỉnh sửa lại Dự thảo Chiến lược, Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược trên cơ sở các ý kiến tham gia.

Trước đó, ngày 28/12/2023, Bộ Công Thương có Công văn số 9270/BCT-XNK gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các hiệp hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị tham gia ý kiến xây dựng Chiến lược và báo cáo nội dụng đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 12/20/2017. Đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến tham gia hồ sơ Dự thảo Chiến lược của 7 Bộ, 21 địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

Về cơ bản, các ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng, ban hành Dự thảo Chiến lược và các quan điểm, định hướng phát triển ngành dịch vụ logistics tại Báo cáo Đề án Chiến lược, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược.

Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Campuchia đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất của Việt Nam

Campuchia đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất của Việt Nam

Nửa đầu năm 2024, hạt điều Campuchia chiếm 55,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam.
Thông tin mới về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn từ 1/8/2024

Thông tin mới về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn từ 1/8/2024

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về phương thức giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn từ 1/8/2024.
Nửa đầu năm, địa phương nào dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu?

Nửa đầu năm, địa phương nào dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu?

Hết tháng 6, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong các địa phương.
Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu hồ tiêu từ thị trường Brazil?

Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu hồ tiêu từ thị trường Brazil?

Việt Nam đang là khách hàng lớn nhất của ngành hồ tiêu Brazil, chiếm gần 16% tổng lượng tiêu xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.
Cách nào bảo vệ doanh nghiệp dệt may khi đối tác phá sản?

Cách nào bảo vệ doanh nghiệp dệt may khi đối tác phá sản?

Đã có doanh nghiệp dệt may mất một lượng tiền lớn bởi nhãn hàng đối tác phá sản, làm sao để tránh được sự cố tương tự trong bối cảnh thị trường chưa ổn định?

Tin cùng chuyên mục

Điểm tên một mặt hàng nhập khẩu từ Brazil tăng hơn 300% trong 6 tháng

Điểm tên một mặt hàng nhập khẩu từ Brazil tăng hơn 300% trong 6 tháng

6 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 287 triệu USD nhập khẩu một mặt hàng từ Brazil, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất nhập khẩu hàng hoá vượt mốc 400 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hoá vượt mốc 400 tỷ USD

Đến giữa tháng 7/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 403 tỷ USD, xuất siêu 11,88 tỷ USD.
Doanh nghiệp cần làm gì để tránh

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh 'bẫy' lừa đảo thương mại quốc tế?

Các vụ việc lừa đảo thương mại quốc tế hiện không chỉ diễn ra ở các thị trường xa, kém phát triển mà còn ở nhiều nước phát triển, có uy tín trong kinh doanh.
Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiêu thụ chủ chốt sản phẩm hàu Việt

Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiêu thụ chủ chốt sản phẩm hàu Việt

Các sản phẩm hàu của Việt Nam đã xuất khẩu được sang hơn 10 nước trên thế giới, trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiêu thụ chủ chốt.
Việt Nam nhập khẩu hàng hoá gì từ Trung Quốc?

Việt Nam nhập khẩu hàng hoá gì từ Trung Quốc?

Cơ cấu nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc khá đa dạng, từ nông sản đến hàng tiêu dùng, nguyên phụ liệu sản xuất.
2 quý đầu năm, xuất khẩu than mang về cho Việt Nam 59 triệu USD

2 quý đầu năm, xuất khẩu than mang về cho Việt Nam 59 triệu USD

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu than đạt 211.573 tấn, tương đương hơn 59 triệu USD, tăng 2,1% về lượng nhưng giảm 24,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Xuất khẩu hồ tiêu đến giữa tháng 7 thu về 690,7 triệu USD

Xuất khẩu hồ tiêu đến giữa tháng 7 thu về 690,7 triệu USD

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đến giữa tháng 7/2024, xuất khẩu hồ tiêu thu về 690,7 triệu USD. Toàn ngành xuất siêu 616,6 triệu USD.
VCCI: Cần bổ sung số lượng cụ thể trung tâm dịch vụ logistics Việt Nam

VCCI: Cần bổ sung số lượng cụ thể trung tâm dịch vụ logistics Việt Nam

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
Loại ô tô đã qua sử dụng nào được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan tại Hiệp định CPTPP?

Loại ô tô đã qua sử dụng nào được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan tại Hiệp định CPTPP?

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cam kết tại Hiệp định CPTPP.
Không thiếu đất trồng nhưng 2 quý đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,22 tỷ USD nhập khẩu ngũ cốc này

Không thiếu đất trồng nhưng 2 quý đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,22 tỷ USD nhập khẩu ngũ cốc này

6 tháng đầu năm 2024 Việt Nam đã chi 1,22 tỷ USD, nhập khẩu ngô các loại, tăng 30,6% về khối lượng nhưng giảm 1,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Đức là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại thị trường EU

Đức là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại thị trường EU

Đức hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại EU, chiếm 17% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU trong nửa đầu năm 2024.
Lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn trong 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024

Lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn trong 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024

Trong 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tháng 10/2023 - tháng 5/2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng niên vụ hiện tại.
Gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Indonesia

Gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Indonesia

6 tháng đầu năm 2024, gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Indonesia với 444 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu cá tra sang thị trường UAE tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu cá tra sang thị trường UAE tăng trưởng mạnh

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang UAE đạt hơn 2 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ.
Giá cà phê nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng 48,9%

Giá cà phê nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng 48,9%

Trong khi giá cà phê nhập khẩu bình quân của Hàn Quốc từ hầu hết các nguồn cung lớn giảm, nhưng giá nhập khẩu từ Việt Nam tăng 48,9%, lên mức 2.963 USD/tấn.
Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) mua chè nhiều nhất từ Việt Nam

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) mua chè nhiều nhất từ Việt Nam

5 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan (Trung Quốc) từ Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 5,3 nghìn tấn, trị giá 8,7 triệu USD.
Xuất khẩu hàng hóa tăng tốc về đích

Xuất khẩu hàng hóa tăng tốc về đích

Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực đang tăng tốc để về đích.
Mảng màu sáng và tối trong bức tranh thị trường xuất khẩu dệt may

Mảng màu sáng và tối trong bức tranh thị trường xuất khẩu dệt may

Sự phục hồi không đồng đều của các thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã tác động phần nào đến xuất khẩu của ngành.
Gia Lai: Ngành Công Thương triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội

Gia Lai: Ngành Công Thương triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã triển khai tốt các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
Điểm tên 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam có kim ngạch trên 100 triệu USD

Điểm tên 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam có kim ngạch trên 100 triệu USD

6 tháng đầu năm, Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam đạt 383 triệu USD tiếp đến là Italy đạt 276 triệu USD, Nhật Bản đạt 238 triệu USD...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động