Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 14:48

Bộ Công Thương chính thức bàn giao các doanh nghiệp về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

11:03 | 10/11/2018
Sáng 10/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước (Uỷ ban) đã long trọng tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu 6 Tập đoàn, Tổng công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban.
bo cong thuong chinh thuc ban giao cac doanh nghiep ve uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep

Tham dự có lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát các doanh nghiệp bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ. Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện thực hoá chủ trưởng quan trọng nói trên và triển khai Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chỉ đạo của Chính phủ về việc bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng công ty do các Bộ, ngành làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban, Bộ Công Thương đã khẩn trương, nghiêm túc làm việc với Uỷ ban và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương chuẩn bị các điều kiện để sớm thực hiện bàn giao đúng quy định, tiến độ.

“Bộ Công Thương đã ban hành 02 văn bản số 8609/BCT-TC ngày 23 tháng 10 năm 2018 và số 8954/BCT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2018 nhằm đôn đốc việc bàn giao cũng như phối hợp triển khai hoạt động của Ủy ban được hiệu quả và đúng thời hạn” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông báo và cho biết, Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao sang Ủy ban, gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555 nghìn tỷ đồng tại các doanh nghiệp này (bằng ½ tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban).

Đặc biệt, 6 doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm quyền đại diện chủ sở hữu đều là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước, như: điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất.

Khẳng định việc bàn giao 6 Tập đoàn, Tổng Công ty từ Bộ Công Thương sang Uỷ không có nghĩa là Bộ Công Thương chấm dứt quan hệ quản lý với các đơn vị này mà theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm nói trên, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý có liên quan. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn sau khi bàn giao, Uỷ ban cũng như các Tập đoàn, Tổng Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác quản lý theo chức năng để không chỉ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các đơn vị này mà còn phát triển các Tập đoàn, Tổng Công ty, góp phần quan trọng vào phát triển ngành, lĩnh vực nói riêng, kinh tế đất nước nói chung.

bo cong thuong chinh thuc ban giao cac doanh nghiep ve uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn sau khi bàn giao các doanh nghiệp, Bộ và Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trong thời gian qua, Ủy ban đã tích cực phối hợp với các Bộ, Cơ quan có doanh nghiệp chuyển giao và các doanh nghiệp được chuyển giao triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Đồng thời Ủy ban đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp về các nội dung của hồ sơ chuyển giao, bám sát các quy định của Nghị định 131/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế và các mẫu văn bản kèm theo để thực hiện chuyển giao doanh nghiệp, đảm bảo hồ sơ chuyển giao được hoàn thiện đầy đủ, chặt chẽ, sẵn sàng cho công tác chuyển giao theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã bước đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không để khoảng trống trong quá trình bàn giao doanh nghiệp.

Liên quan đến các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trước thời điểm bàn giao ngày hôm nay, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành.

“Hai cơ quan cũng đã xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt” – ông Nguyễn Hoàng Anh thông tin.

Được biết, nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp, như: Quyết định thành lập doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất...

Hoàng Châu - Nhật Quang