Báo chí đồng hành cùng ngành Công Thương trong chặng đường đổi mới, vươn tới đỉnh cao

Sự đồng hành, tương tác giữa các cơ quan báo chí với ngành Công Thương ngày càng được củng cố và thúc đẩy, tạo điều kiện cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4 giải pháp trọng tâm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo định hướng tái cơ cấu ngành Công Thương “Quả ngọt” từ Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng năm 2024 9h sáng nay 11/6, đón xem TRỰC TIẾP: GS,TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ với báo chí và ngành Công Thương

Cầu nối ngày càng vững chắc giữa ngành Công Thương và người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời từng đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền tới nhân dân các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/4/1959, Người thêm một lần chỉ rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội... Chính vì thế những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng. Báo chí ta không phải để phục vụ cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”.

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của công tác truyền thông chính sách. Những nội hàm của công tác truyền thông chính sách đã được Người khắc họa ngắn gọn, dễ hiểu nhưng rất đầy đủ với hai đặc trưng nổi bật là tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu.

Là bộ kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực và bao quát đến 70% GDP của đất nước, trong hành trình đổi mới đất nước, đặc biệt là đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới động lực tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập, việc phổ biến, giới thiệu các chính sách phát triển các ngành công nghiệp, phát triển lĩnh vực thương mại, thị trường trong nước và quốc tế và các hướng phát triển năng lượng phù hợp với đổi mới cơ cấu kinh tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam đặt ra những yêu cầu rất cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chí đã thực sự trở thành cầu nối ngày càng vững chắc giữa ngành Công Thương và người dân, doanh nghiệp trong tiến trình đổi mới đất nước, thực sự trở thành yếu tố không thể thiếu trong quá trình đổi mới và phát triển của ngành Công Thương.

Trong suốt chặng đường “tiếp tục đổi mới, hướng tới đỉnh cao” của ngành Công Thương, báo chí đã thực sự có những nỗ lực đáng ghi nhận trong phản ánh kịp thời và giới thiệu các chính sách, hoạt động của ngành tới đông đảo nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc tuyên truyền đó mang ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự thấu hiểu, đồng thuận trong nhận thức và tuân thủ của người dân và doanh nghiệp với các quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Từ đó, nối dài hiệu lực của chính sách, tạo cơ sở mạnh mẽ cho chính sách đi vào cuộc sống cũng như tăng cường tính hoàn thiện, tính phù hợp thực tiễn.

Báo chí đồng hành cùng ngành Công Thương trong chặng đường  đổi mới, vươn tới đỉnh cao
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường dây 500KV mạch 3. Ảnh: Cấn Dũng

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, báo chí đã kịp thời nắm bắt, phản ánh các xu hướng phát triển toàn cầu, giúp ngành Công Thương nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và không ngừng vươn xa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, dễ chịu ảnh hưởng tác động, nhất là các tác động mang tính tâm lý do các biến cố từ môi trường địa kinh tế, địa chính trị của thế giới.

Đặc biệt, báo chí còn là công cụ hữu hiệu trong việc xây dựng cũng như khẳng định hình ảnh và uy tín của ngành Công Thương trên thị trường quốc tế, góp phần khẳng định Việt Nam là đối tác chân thành, tin cậy, có trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần xây dựng và đem lại tính lành mạnh, công bằng cho các “luật chơi” của kinh tế quốc tế phù hợp với các quy tắc của WTO và các định chế thương mại khu vực và toàn cầu khác để các bên cùng thắng, cùng nhau chia sẻ lợi ích.

Chính từ các hoạt động kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, bảo đảm cung cầu thị trường thời gian qua không chỉ là thông tin khô khan đơn thuần mà còn thực sự là “đầu vào”, là “chất liệu” cho các tác phẩm báo chí, tạo điều kiện cho báo chí có điều kiện thâm nhập vào đời sống, thâm nhập vào thực tế của ngành Công Thương để tạo ra các tác phẩm có sức sống cao, sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Ngược lại, các tác phẩm báo chí cũng đặt ra những vấn đề và từ đó đưa ra nhiều kiến nghị về khâu hoạch định, điều hành chính sách và thực hiện trên thực tế. Chính vai trò phản biện của báo chí, bám sát thực tế đầy trách nhiệm của nhà báo đã được lãnh đạo ngành Công Thương và các cấp hoạch định chính sách tiếp thu để có giải pháp phù hợp.

Bộ Công Thương luôn coi trọng công tác truyền thông chính sách

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công tác thông tin, truyền thông đã đóng góp rất tích cực trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện tinh thần này và chấp hành các chỉ đạo nêu trong Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13/5/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg.

Theo kế hoạch này, Bộ Công Thương sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ của bộ, của ngành Công Thương triển khai các nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, đảm bảo công tác truyền thông chính sách được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện chính sách; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động truyền thông chính sách từ cấp ủy, người đứng đầu đến cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; tạo được sự đồng thuận của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các chính sách đã ban hành; đồng thời, tiếp thu ý kiến của nhân dân để hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công việc thực thi chính sách.

Thời gian qua, Bộ Công Thương luôn quan tâm, chỉ đạo để công tác truyền thông thực sự là cầu nối quan trọng, hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, ngành. Công tác truyền thông báo chí của Bộ Công Thương ngày càng đi vào nề nếp, từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện; cơ sở pháp lý về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được hoàn thiện; việc thực hiện chế độ phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin báo chí, thông cáo báo chí ngày càng bài bản.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền của Bộ ngày càng phát triển về quy mô số lượng, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả vai trò là những kênh thông tin đóng vai trò trụ cột, quan trọng trong thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Công Thương. Các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động trong việc truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị; các kênh phối hợp thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành cũng ngày càng được mở rộng; cách thức truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú.

Đặc biệt là những lĩnh vực quan trọng, những lĩnh vực mang tính nhạy cảm cao của thị trường, của nền kinh tế liên quan đến cuộc sống của người dân, thu hút sự quan tâm của dư luận như điện, xăng dầu, năng lượng, hàng hoá tiêu dùng luôn nằm trong các mũi nhọn được chủ động, tăng cường tần suất, mức độ cung cấp chia sẻ thông tin giữa các quan chức năng của Bộ Công Thương với các cơ quan báo chí truyền thông.

Ngoài các kênh truyền thông chính thống như Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại, để chuyển tải thông tin đến người dân cả nước, Bộ Công Thương chú trọng tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn và các ứng dụng mạng xã hội để tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin, tăng cường mối quan hệ, tương tác với các nhà báo của các cơ quan báo chí truyền thông cả nước, đặc biệt là các phóng viên chuyên trách theo dõi Bộ Công Thương.

Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ

Phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ.
Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, ngăn chặn, không để lây lan, bùng phát bệnh bạch hầu

Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, ngăn chặn, không để lây lan, bùng phát bệnh bạch hầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Camuchia với nhiều dấu ấn đậm nét

Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Camuchia với nhiều dấu ấn đậm nét

Chiều 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả Metfone đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả Metfone đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà Công ty liên doanh Metfone đã đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp thúc đẩy hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng chủ trì cuộc họp thúc đẩy hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 13/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai trương đường bay Hà Nội - Phnom Penh

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai trương đường bay Hà Nội - Phnom Penh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, chiều 13/7, tại Phnom Penh Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố khai trương đường bay Hà Nội-Phnom Penh-Hà Nội.
Tập đoàn Sao Mai đề nghị đầu tư nhà máy điện gió tại Trà Vinh

Tập đoàn Sao Mai đề nghị đầu tư nhà máy điện gió tại Trà Vinh

Tập đoàn Sao Mai vừa nộp hồ sơ đề nghị đầu tư dự án năng lượng điện nhà máy điện gió V1-1 và nhà máy điện gió số 3 tại thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia nhất trí tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia nhất trí tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị

Ngày 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển không ngừng

Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển không ngừng

Sáng 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt với Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân

Tiếp tục chương trình chuyến thăm tới Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An.
Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế

Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Chùm ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chùm ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, sáng 13/7, tại Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet.
6 tháng đầu năm, Bình Thuận điều tra hàng trăm vụ án tham nhũng, kinh tế

6 tháng đầu năm, Bình Thuận điều tra hàng trăm vụ án tham nhũng, kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều tra tổng số hơn 1.000 vụ án vi phạm về trật tự xã hội, tham nhũng kinh tế, môi trường và ma tuý.
Phấn đấu, quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Phấn đấu, quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hệ thống giao thông cùng với các biện pháp đồng bộ khác sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Dự án Phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương đã triển khai được 15/26 gói thầu với tiến độ giải ngân tốt.
Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 4911/BCT-VP thông báo ý kiến của Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển.
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nếu như có thêm thuận lợi từ diễn biến kinh tế thế giới thì GDP Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng gần 7% và CPI tăng 4,12%.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.
Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Chiều 12/7, Thủ tướng đi kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau - dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Tại buổi hội kiến với Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho củng cố quan hệ với Campuchia.
Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ rõ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho người dân.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động