Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế ở Bắc Ninh:

Bài 3: Vững bước trên con đường mới

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền cùng những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bắc Ninh đang tự tin đi trên con đường đổi mới.
Bắc Ninh mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng của Thuỵ Sĩ Bài 1: Chuyển hóa nghị quyết thành hành động Bài 2: Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư

Bước đi thần tốc

Thực hiện Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Bắc Ninh đặt mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7-8%/năm; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 7-8%/năm, dịch vụ tăng 8,3-9,1%/năm, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 1-1,2%/năm (thuế sản phẩm tăng 7-7,5%).

Bài 3: Vững bước trên con đường mới
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Bắc Ninh

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74%; dịch vụ 19,5%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 2,3%; tỷ trọng kinh tế số chiếm ít nhất 20% GDP toàn tỉnh (thuế sản phẩm chiếm 4,2%). Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 8.180 - 8.600 USD (giá hiện hành); thu nhập bình quân đầu người đạt 130-136 triệu đồng (giá hiện hành); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt từ 8,5-9%/năm.

Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD; nhập khẩu đạt 33,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP giai đoạn 2021-2025 đạt 36 - 38%; hệ số sử dụng vốn (ICOR) đạt từ 5,8 - 6. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 31.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 đạt 26.915 tỷ đồng. 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 2 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Riêng trong năm 2023, một số chỉ tiêu chủ yếu Bắc Ninh cần nỗ lực thực hiện, như: Tổng sản phẩm tăng 6,5 - 7% so với ước thực hiện năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người 69,5 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD; trong đó xuất khẩu 50.870 triệu USD, nhập khẩu 42.392 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 60 nghìn tỷ đồng. Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1,2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 31.360 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 23.820 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.810 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 1%.

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá, mục tiêu này không phải quá lớn với một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh như Bắc Ninh. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn có những tác động lớn thì để hoàn thành mục tiêu đặt ra đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trong đó không thể thiếu vai trò lãnh đạo của tỉnh ủy …

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đặt ra

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh cũng dự báo kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: Có 7/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; 5/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 5/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bài 3: Vững bước trên con đường mới
Bắc Ninh đặt mục tiêu: Tổng sản phẩm năm 2023 tăng 6,5 - 7% so với ước thực hiện năm 2022

Theo đó, nhiệm vụ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đặt ra trong những tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ chi tiết theo thời gian, công việc gắn với đánh giá, bình xét hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; trong đó, đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp được chỉ ra tại những Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị, Chương trình hành động của UBND tỉnh những tháng cuối năm; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Một số giải pháp được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đặt ra cần thực hiện tốt trong những tháng cuối năm, đó là: Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước...; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trước và sau hoàn thuế, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy định của các Luật thuế, Luật Quản lý Thuế và pháp luật có liên quan, tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Tập trung xử lý các vướng mắc để kịp thời triển khai ngay đấu giá các dự án đất, các dự án đất dân cư dịch vụ, đất dự án BT... tạo nguồn thu cho ngân sách.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng nguồn kinh phí theo dự toán. Thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định…

Đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án kết cấu hạ tầng, các công trình, dự án trọng điểm: Dự án Đường Vành đai 4, Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội...

Đề xuất phương án điều chuyển vốn theo nguyên tắc, tiêu chí theo chỉ đạo tại văn bản số 3248/UBND-KTTH ngày 04/11/2022; trường hợp các dự án giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, kiên quyết có giải pháp điều chuyển vốn trước ngày 15/11/2023 theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và quyết toán dự án đã hoàn thành; xử lý dứt điểm các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành hoặc không có khả năng triển khai tiếp để quyết toán dự án.

Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt và 05 tổ chuyên gia giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các nguồn vốn có lãi suất thấp thông qua chính sách, nghị định của Chính phủ; hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tận dụng các chính sách ưu tiên về thuế đang được Nhà nước hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Bài 3: Vững bước trên con đường mới
Đẩy mạnh cải cách hành chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hỗ trợ các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong công tác đầu tư, xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN Hanaka, VSIP, Thuận Thành I; đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN Hanaka hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Thực hiện phương án xử lý đối với các khu liền kề, khu phát triển và Cụm CN Tân Hồng – Hoàn Sơn: Tiếp tục đôn đốc Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, Tổng công ty Viglacera - CTCP hoàn thiện các thủ tục có liên quan…

Gần 3 thập kỷ - khoảng thời gian không dài nhưng Bắc Ninh đã hoàn toàn “lột xác’’ của một địa phương có diện tích nhỏ nhưng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Vì vậy, trong giai đoạn khó khăn cùng cả nước này, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chắc chắn Bắc Ninh sẽ vượt qua khó khăn.

Những tháng còn lại của năm 2023, Đảng bộ, chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân Bắc Ninh sẽ nỗ lực, chủ động tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 "Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Thanh Tâm - Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Bắc Ninh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Khi có nhiều đảng viên trẻ với tư tưởng chính trị vững vàng sẽ góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thêm phần vững chắc.
Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế công tác đấu tranh.
Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đừng nhìn giáo dục một cách phiến diện

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đừng nhìn giáo dục một cách phiến diện

Không chỉ ở Việt Nam mà tại tất cả các quốc gia trên thế giới, giáo dục là một trong những lĩnh vực mà người dân đặc biệt quan tâm.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư vừa ra mắt bạn đọc.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt, trong đó có tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Từ 12-14/11, Đảng bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Phú Yên cho 140 đảng viên.
Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.
Vai trò của Đảng uỷ EVN trong chuyển đổi số

Vai trò của Đảng uỷ EVN trong chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, năm 2021, Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc thực hiện chuyển đổi số.
Đặt tính liêm chính của cán bộ trong chống tham nhũng lên hàng đầu

Đặt tính liêm chính của cán bộ trong chống tham nhũng lên hàng đầu

Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đánh giá cao về Quy định số 132-QĐ/TW, cho rằng đây là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.
Đảng bộ Khối các Cơ quan TW đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các Cơ quan TW đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Đảng bộ Khối thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức,...
"Bức tường lửa" ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

"Bức tường lửa" ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 131-QĐ/TW sẽ là "bức tường lửa" để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa mình,... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Ngày 2/11/2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023.
Đà Nẵng: Khẩn trương, quyết liệt khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy của cán bộ, công chức

Đà Nẵng: Khẩn trương, quyết liệt khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy của cán bộ, công chức

Kip thời nhận diện, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ là vô cùng cấp thiết đối với TP. Đà Nẵng hiện nay.
Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực,phòng,chống tham nhũng,tiêu cực trong công tác kiểm tra,giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán
Kỳ cuối: Đảng viên “4 dám” trên không gian mạng

Kỳ cuối: Đảng viên “4 dám” trên không gian mạng

Việc đảng viên phải 4 dám “dám nghĩ đúng; dám viết trúng; dám đấu tranh và dám hành động vì lợi ích chung” trên không gian mạng là vô cùng quan trọng.
Kỳ 2: Cần lắm những “Bí thư chi bộ mạng” trên không gian mạng

Kỳ 2: Cần lắm những “Bí thư chi bộ mạng” trên không gian mạng

Thâm nhập Chi bộ Đảng khu 14, Đảng bộ xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, tôi được Bí thư Chi bộ Bùi Mạnh Cường giới thiệu về đảng viên Phạm Đức Hưởng.
Kỳ 1: Quản lý đảng viên trên không gian mạng

Kỳ 1: Quản lý đảng viên trên không gian mạng

Hiện chưa có con số thống kê chính xác về số lượng đảng viên tham gia và sử dụng mạng xã hội. Trong số hơn 5 triệu đảng viên, phần lớn đều tham gia, sử dụng MXH
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động