4 năm “siêu Ủy ban”: Xốc lại 19 “quả đấm thép” của nền kinh tế

Hôm nay (29/9) đánh dấu 4 năm hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó tạo nên sự thay đổi tích cực tại 19 tập đoàn, tổng công ty.
Lập "siêu ủy ban" quản lý vốn nhà nước - ý kiến bên hành lang Quốc hội “Siêu ủy ban” khẳng định thực hiện đúng quy định của pháp luật, quản lý doanh nghiệp

Quyết tâm 'đổi màu' hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Sau 4 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn), Chính phủ đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng về tách bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với một số bộ, tạo điều kiện quan trọng cho các bộ tập trung thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cũng như việc ban hành cơ chế, chính sách pháp luật và thực hiện quản lý Nhà nước bình đẳng, công bằng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một chuyến công tác khảo sát hiện trường.
Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một chuyến công tác khảo sát hiện trường

Cụ thể, sau 4 năm chuyển về Ủy ban, 19 tập đoàn, tổng công ty cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển duy trì liên tục, ổn định. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 và tình hình bất ổn trên thế giới thời gian gần đây làm cho một số ít doanh nghiệp giảm lợi nhuận hoặc phát sinh lỗ (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) nhưng tổng thể vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty vẫn bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động được tăng lên; hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển doanh nghiệp, góp phần vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực; tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước; góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Chia sẻ về những nỗ lực và quyết tâm để đạt được kết quả qua từng năm, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Trước hết, việc thành lập đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng về tách bạch giữa những chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với một số Bộ, tạo điều kiện quan trọng cho các Bộ tập trung thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật. Ủy ban là cơ quan chuyên trách, thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu đối với vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty, hoạt động trong 16 ngành kinh tế, kỹ thuật, được chuyển giao từ 5 Bộ.

Thứ hai, Ủy ban đã tiếp nhận và thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ. Qua 4 năm hoạt động, Ủy ban đã thực hiện ngày càng chuyên nghiệp hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực đối với việc phát triển nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Điển hình là nỗ lực vượt khó của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty trong các năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 là một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp bắt nhịp nhanh cho hoạt động năm 2022 khi nền kinh tế bước vào giai đoạn hồi phục.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022: Tổng doanh thu hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 892,1 ngàn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ; tổng doanh thu 19/19 công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty đạt trên 543,4 ngàn tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm và bằng 128% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 1.766 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm và bằng 4% so với cùng kỳ; tổng nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất của 16/19 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 125,8 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ; tổng nộp ngân sách Nhà nước 19/19 công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty đạt trên 31,8 nghìn tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ.

Thứ ba, bất chấp hàng loạt khó khăn và thách thức, nhiều dự án đầu tư được Ủy ban tích cực phối hợp với các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện, trong đó có 10 dự án lớn, quan trọng, đã chậm tiến độ từ nhiều năm trước, với tổng mức đầu tư lên tới 259 nghìn tỷ đồng: Dự án Thăm dò khai thác dầu khí 4 lô tại Khu tự trị Nhenhexky - Liên bang Nga (khoảng 89.000 tỷ đồng); Dự án Nhà máy điện Yaly mở rộng (tổng mức đầu tư 6.399 tỷ đồng); Dự án Nhà máy điện Hòa Bình mở rộng (tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện Ô Môn IV (tổng mức đầu tư 29.944 tỷ đồng); Dự án đường dây 500 KV Vân Phong, Vĩnh Tân (tổng mức đầu tư 2.856 tỷ đồng); Dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng); Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (tổng mức đầu tư 4.983 nghìn tỷ đồng); Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (tổng mức đầu tư 41.799 tỷ đồng)…

Thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể không nhắc đến trong 4 năm hoạt động vừa qua, đó là vai trò của Ủy ban làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban đã tiếp nhận, thực hiện đầy đủ, tích cực nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và sự vào cuộc của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan, đến nay một số dự án, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể: Trong 5 dự án, doanh nghiệp được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương giao Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sử dụng nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp để chủ động, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai phương án xử lý có 01 dự án (Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1- Hải Phòng của Công ty cổ phần DAP - Vinachem) từ năm 2017 đến nay sản xuất ổn định, hàng năm có lãi và đã hết lỗ lũy kế từ tháng 01/2022; 01 dự án (Dự án sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ - PVN) có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: duy trì vận hành sản xuất khai thác tối đa, hiệu quả 27 dây chuyền sợi DTY, doanh thu bù đắp được chi phí biến đổi và có lợi nhuận trước định phí,…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc và tại các văn bản chỉ đạo liên quan, Ủy ban đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) các vấn đề về phương án xử lý dự án TISCO2 và có văn bản báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ về dự án TISCO2, trong đó có việc xây dựng Phương án xử lý và khôi phục dự án TISCO2 (thẩm quyền, trách nhiệm xây dựng phương án; kế hoạch, nhiệm vụ, lộ trình xây dựng phương án…).

Bên cạnh đó, với nhận thức rằng việc giải quyết dứt điểm các tranh chấp/vướng mắc tại Hợp đồng EPC là cơ sở quan trọng để có thể xây dựng phương án khôi phục Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo VNS, TISCO và trực tiếp tham gia đàm phán với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Khoa học công nghiệp Luyện kim Trung Quốc (MCC) để thảo luận các phương án.

Hiện nay, Ủy ban đang chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục nội bộ của phía Việt Nam, đồng thời Ủy ban đã làm việc trực tiếp với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và có công hàm đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc, hỗ trợ điều phối với các cơ quan chức năng của Trung Quốc trong việc tạo điều kiện cho MCC tổ chức đoàn sang Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả phối hợp với các bộ, ngành liên quan

Thời gian qua, Ủy ban vừa kiện toàn tổ chức, vừa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Số lượng công việc Ủy ban phải giải quyết trong 4 năm là rất lớn. Ủy ban đã tích cực tham gia với các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật.

Trong đó, đáng chú ý là việc phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xử lý các vướng mắc trong hoạt động quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông của một số doanh nghiệp đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Ủy ban; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; làm rõ về lĩnh vực đầu tư, thẩm quyền quyết định dự án đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; phối hợp với Bộ Công Thương trong việc bàn giao nhiệm vụ thường trực Ban Chi đạo xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ ngành công thương; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc Ủy ban và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu…

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định Ủy ban Quản lý vốn và 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh thăm hỏi, động viên các công nhân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh thăm hỏi, động viên các công nhân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ủy ban sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, tổng công ty phục hồi và phát triển; đẩy mạnh giám sát tài chính, giám sát đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

Các tập đoàn, tổng công ty cần nắm bắt cơ hội phục hồi, hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư kịp thời để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh quan trọng; thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Quản lý vốn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát, phát hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý còn bất cập, chưa đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức và hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp.

Cùng với đó, các đơn vị và các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và quyết tâm; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan, địa phương, góp phần vào tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

PC Đắk Lắk: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền an toàn điện

PC Đắk Lắk: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền an toàn điện

PC Đắk Lắk kết hợp đồng bộ các hình thức, đẩy mạnh công nghệ trong công tác tuyên truyền an toàn điện.
Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện

Tại Lễ công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2022, Home Credit đã được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững giải thưởng CSI100 năm 2022.
Diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ tại tòa nhà PV GAS Tower

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ tại tòa nhà PV GAS Tower

Vào ngày 2/12/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam và Ban quản lý tòa nhà PV GAS tổ chức diễn tập phương án CCCNCH tại tòa nhà PV GAS Tower.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức hội thảo “Phân bón chuyên dùng trên cây lúa”

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức hội thảo “Phân bón chuyên dùng trên cây lúa”

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp cùng cửa hàng vật tư nông nghiệp Sáu Thành tổ chức chương trình “Hội thảo phân bón chuyên dùng trên cây lúa”.
PV Power và GE ký Hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

PV Power và GE ký Hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Liên danh nhà thầu GE Global Parts & Products GmbH và GE International Inc. đã ký kết Hợp đồng LTMA.

Tin cùng chuyên mục

Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ngày 2/1, tại Bình Dương đã diễn ra Hội thảo Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.
Tập đoàn Phenikaa được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững

Tập đoàn Phenikaa được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững

Tập đoàn Phenikaa được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững. Đây là lần thứ 5 liên tiếp với Phenikaa có mặt trong các bảng xếp hạng này.
Điện lực miền Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Điện lực miền Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai nhiều hoạt đông nâng cao chất lượng kinh doanh phục vụ khách hàng và an sinh xã hội Tháng tri ân khách hàng năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho AstraZeneca Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho AstraZeneca Việt Nam

AstraZeneca Việt Nam vừa được được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vì những đóng góp xuất sắc cho công tác ngoại giao vaccine của Vi
Dai-ichi Life Việt Nam  nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2022”

Dai-ichi Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2022”

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2022” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.
Điện lực Hòa Vang tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 11/2022

Điện lực Hòa Vang tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 11/2022

Tiếp nối hoạt động tri ân khách hàng năm 2022, Điện lực Hòa Vang đã chỉnh trang hệ thống đo đếm 5700 tại TBA Khu Thanh niên xung phong xã Hòa Phú, Hòa Vang.
PC Đắk Nông: Chuyển đổi số kinh doanh, dịch vụ

PC Đắk Nông: Chuyển đổi số kinh doanh, dịch vụ

Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã cơ bản hoàn thành số hóa trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ. Qua đó đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
PC Đà Nẵng: Nghiệm thu thành công, đưa vào vận hành nhiều TBA 110kV

PC Đà Nẵng: Nghiệm thu thành công, đưa vào vận hành nhiều TBA 110kV

Cuối tháng 11/2022, PC Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị hoàn tất các công đoạn để tiến hành nghiệm thu, đưa vào vận hành nhiều trạm biến áp 110kV.
SBT - Ban lãnh đạo đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu, quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn mới

SBT - Ban lãnh đạo đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu, quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn mới

Hội đồng quản trị SBT đồng loạt đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
Nhiều nông dân mua phân bón Supe Lâm Thao trúng vàng

Nhiều nông dân mua phân bón Supe Lâm Thao trúng vàng

Người nông dân mua phân bón nhớ cả ngày truyền thống của Công ty Supe Lâm Thao là câu chuyện đáng nhớ quanh chương trình mua phân bón Lâm Thao trúng vàng!
Tưng bừng Hội thao LILAMA 2022: Chào mừng 62 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam

Tưng bừng Hội thao LILAMA 2022: Chào mừng 62 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam

Sáng 30/11/2022, Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã khai mạc Hội thao LILAMA 2022 chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Lắp máy Việt Nam.
Tường An tăng 15% sản lượng dầu ăn phục vụ thị trường Tết

Tường An tăng 15% sản lượng dầu ăn phục vụ thị trường Tết

Trở lại với thị trường Tết Quý Mão 2023, Tường An tiếp tục chủ động triển khai sản xuất và đặt kế hoạch sản lượng tăng 15% so với cùng kỳ.
EVNNPC chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

EVNNPC chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 29/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức buổi hội thảo học tập giữa người lao động ngành điện với các chuyên gia tại Hải Phòng.
BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

Ngày 29/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ giao nhận các lô sản phẩm mới nhiên liệu quốc phòng đầu tiên sản xuất tại NMLD Dung Quất.
Amazon Web Services ra mắt ba máy chủ ảo sử dụng chip do Amazon tự thiết kế

Amazon Web Services ra mắt ba máy chủ ảo sử dụng chip do Amazon tự thiết kế

Amazon Web Services, Inc. vừa giới thiệu ba máy chủ ảo mới sử dụng ba loại chip mới do Amazon thiết kế, có hiệu năng tính toán cao cùng chi phí thấp hơn.
Celina Peninsula Resort – “Nàng thơ” trên bán đảo Bảo Ninh

Celina Peninsula Resort – “Nàng thơ” trên bán đảo Bảo Ninh

Với khung cảnh tuyệt đẹp được bao quanh bởi một màu xanh ngát, Celina Peninsula Resort được ví như "nàng thơ" trên bán đảo Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình: Trải nghiệm không gian sống trọn vẹn tại Gold Coast Hotel Resort & Spa

Quảng Bình: Trải nghiệm không gian sống trọn vẹn tại Gold Coast Hotel Resort & Spa

Gold Coast Hotel Resort & Spa (tỉnh Quảng Bình) hướng đến xây dựng điểm đến an toàn, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, dịch vụ cao cấp đáp ứng nhu cầu của du khách
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ

TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ

Trong suốt 26 năm qua, hành trình “gieo” nụ cười trên môi trẻ thơ là một trong ba chân kiềng nhân văn mà TNG Holdings Vietnam vẫn bền bỉ thực hiện.
Tập đoàn Meey Land hợp tác chiến lược với VietinBank AMC

Tập đoàn Meey Land hợp tác chiến lược với VietinBank AMC

Ngày 29/11, Tập đoàn Meey Land và VietinBank AMC đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch và xác định vị trí tài sản.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Văn Chấn - Nguồn sáng nơi núi rừng

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Văn Chấn - Nguồn sáng nơi núi rừng

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Văn Chấn khẳng định vai trò quan trọng trong ngành điện và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động