Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/07/2021 11:55

Yên Bái: Ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động

16:32 | 22/06/2021
Tính đến tháng 5/2021, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, chú trọng công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đây là nỗ lực lớn của địa phương trong bối cảnh thị trường lao động cả nước đang chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid -19.

Theo số liệu từ tỉnh Yên Bái, trong tháng 5/2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.974 lao động, trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.013 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 118 người, xuất khẩu lao động 25 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 818 người. Như vậy, lũy kế đến tháng 5/2021 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.437 lao động, đạt 48,4% kế hoạch; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 5.095 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 656 người, xuất khẩu lao động 79 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.607 người.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tháng 5/2021 tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ trợ cấp BHTN cho 312 người lao động với tổng số tiền là 4,1 tỷ đồng, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 388 lao động. Lũy kế đến tháng 5/2021, tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp BHTN cho 1.343 người với tổng sổ tiền trợ cấp thất nghiệp 18,1 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 10 lao động với tổng số tiền 42 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.408 lao động.

Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng lao động có kỹ thuật là động lực để phục hồi kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã được Yên Bái tập trung triển khai và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Trong những năm qua, mục tiêu này góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân tại địa phương.

Yên Bái nỗ lực bứt phá trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
Yên Bái nỗ lực bứt phá trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Theo đó, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp điều kiện thực tế; thực hiện khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đáng chú ý, hàng năm tỉnh Yên Bái đều dành một khoản ngân sách nhất định cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết việc làm, đồng thời tổ chức khảo sát nắm chắc thực trạng lao động, việc làm tại các địa phương và thực trạng sử dụng lao động, nhu cầu nguồn nhân lực theo cơ chế nghề của các doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng lao động.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã khuyến khích được các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, nhằm tạo thêm việc làm mới cho người lao động và xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với cơ cấu ngành nghề lao động. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái trong vai trò cầu nối đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó chú trọng kết nối cung - cầu lao động, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động.

Theo Sở Lao động Thương binh – Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho 176.968 người, trong đó có 138.480 lao động nông thôn (chiếm 78,3%) từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động dạy nghề của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, hoạt động truyền nghề, tự học nghề....

Vì vậy, để hoàn thành và vượt mục tiêu các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh sẽ tăng cường liên kết đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư, tăng cường liên hệ, hỗ trợ đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, cho phép các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh tham gia liên kết ở những ngành nghề tỉnh có nhu cầu cũng như tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống cơ sở đào tạo nghề đồng bộ với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu nhân lực trong nước, quốc tế. Ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, nguồn nhân lực kỹ thuật, quản lý, quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo công tác đào tạo nghề phải gắn liền với giải quyết việc làm.

Trang Anh