Xuất khẩu gạo khởi sắc: Bộ Công Thương khẳng định vai trò điều hành linh hoạt, kịp thời

Kết quả khởi sắc của xuất khẩu gạơ thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của công tác điều hành linh hoạt, kịp thời của các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương.
Xuất khẩu gạo lập kỷ lục chỉ sau 10 tháng năm 2023 Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tăng xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu gạo tăng mạnh

Theo số liệu của liên Bộ, ước tính đến hết tháng 10 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 7,1 triệu tấn gạo với trị giá đạt khoảng 3,97 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 558 USD/tấn, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu gạo khởi sắc: Bộ Công Thương khẳng định vai trò điều hành linh hoạt, kịp thời
Xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo theo khu vực, 9 tháng năm 2023, thị trường khu vực châu Á chiếm 76% tổng lượng gạo xuất khẩu (tăng 31,6%), châu Phi chiếm gần 17% tổng lượng gạo xuất khẩu (tăng 10,8%), châu Mỹ và châu Âu lần lượt chiếm 1,5% và 1,6% tổng lượng gạo xuất khẩu, châu Úc có sự tăng trưởng mạnh (17,5%) so với cùng kỳ chiếm 2,41% tổng lượng gạo xuất khẩu.

9 tháng đầu năm 2023, Philippines vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, đạt gần 2,5 triệu tấn, chiếm 38,1% tổng lượng gạo xuất khẩu, tăng 0,8%; Indonesia đứng thứ hai, đạt 884,3 nghìn tấn, chiếm 13,7% trong tổng lượng xuất khẩu gạo của cả nước (tăng đột biến gần 17 lần về lượng và kim ngạch); Trung Quốc - thị trường tăng trưởng mạnh, đạt gần 860 nghìn tấn, chiếm trên 13,4%, tăng 41,1%; Ghana đạt 503,7 nghìn tấn, chiếm 7,84%, tăng 55%; Bờ Biển Ngà đạt 392 nghìn tấn, chiếm 6,11%, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, cơ cấu chủng loại gạo và chất lượng gạo xuất khẩu tiếp tục đi đúng định hướng Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo đến năm 2030 đã đặt ra với mục tiêu gia tăng giá trị cho hạt gạo.

Chủng loại gạo trắng thường vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt khoảng 55,5% tổng lượng xuất khẩu (tương đương khoảng 3,56 triệu tấn); tiếp đến chủng loại gạo thơm các loại chiếm khoảng 24% tổng lượng xuất khẩu (khoảng 1,5 triệu tấn); chủng loại gạo nếp đứng thứ 3, chiếm khoảng 8,5% tổng lượng xuất khẩu (lượng đạt khoảng 545 nghìn tấn); gạo tấm chiếm 7,6% tổng lượng xuất khẩu (lượng đạt khoảng 487 nghìn tấn).

Kịp thời thông tin, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp

Có thể nói, kết quả xuất khẩu gạo thời gian qua có được một phần lớn là nhờ công tác điều hành của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 610/CĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2023, trước tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp (lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thường - phi basmati của Ấn Độ, Nga rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, hiện tượng biến đổi khí hậu - El Nino), Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương có vùng nguyên liệu sản xuất, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai nhiều giải pháp về công tác điều hành xuất khẩu gạo năm 2023.

Cụ thể, trước động thái bất ngờ của Ấn Độ, Bộ Công Thương đã ngay lập tức có các văn bản đề nghị VFA và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo: i) thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đảm bảo duy trì mức dự trữ lưu thông, cân đối xuất khẩu hiệu quả, góp phần bình ổn thị trường thóc gạo nội địa; ii) chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đề xuất các giải pháp liên quan hoạt động xuất khẩu gạo. Nhờ việc giao quyền chủ động cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã nắm được thời cơ, đạt được kết quả cao trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Không chỉ quan tâm đến thị trường xuất khẩu gạo, theo phản ứng lan truyền từ chính sách Ấn Độ, nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa, một số nước ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo, để kịp thời định hướng công tác thị trường và hoạt động xuất khẩu gạo, ngày 04 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ điều hành xuất khẩu gạo năm 2023.

Với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành, VFA theo dõi sát tình hình sản xuất thóc, gạo, biến động thị trường gạo thế giới để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo.

Bên cạnh đó, theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2023, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị VFA thông tin kế hoạch sản xuất, mùa vụ, cơ cấu chủng loại để địa phương, thương nhân chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch liên kết vùng nguyên liệu sản xuất thóc, gạo hàng phục vụ xuất khẩu.

Trước đó, trong bối cảnh tình hình thương mại gạo thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ngay từ vụ Đông Xuân, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và 30 thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất để đánh giá tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, kế hoạch triển khai sản xuất và bàn giải pháp phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi tại cuộc họp, ngày 14/3/2023, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xuất khẩu gạo năm 2022 và phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023. Đồng thời, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục đi đúng định hướng trong quý II năm 2023, Bộ Công Thương đã kiến nghị với Chính phủ các giải pháp về hoạt động xuất khẩu gạo nhằm thực hiện tốt các mục tiêu điều hành xuất khẩu gạo đến cuối năm 2023.

Tăng cường xúc tiến thương mại gạo

Đặc biệt, triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay, ngày 15/8/2023, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thúc đẩy công tác thông tin, tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu gạo đồng thời đảm bảo duy trì dự trữ lưu thông, bình ổn thị trường nội địa, kịp thời đề xuất các giải pháp và báo cáo Bộ Công Thương.

Về việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và duy trì mức dự trữ lưu thông phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương liên tục có các văn bản đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP nêu trên và thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, báo cáo kịp thời Bộ Công Thương.

Đặc biệt, công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân được Bộ Công Thương rà soát thường xuyên theo trách nhiệm được phân công. Theo đó, sau khi rà soát, thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan và các địa phương có thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo đối với 28 thương nhân không xuất khẩu gạo trong thời gian 18 tháng liên tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, sửa Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo để tạo hành lang pháp lý minh bạch, công bằng cho tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành hàng này.

Phương Lan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xuất khẩu sắt thép sang Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh 419%

Xuất khẩu sắt thép sang Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh 419%

3 thị trường xuất khẩu sắt thép chính của Việt Nam là Italy, Hoa Kỳ và Malaysia. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu sang 3 thị trường này đều tăng trưởng cao 3 con số.
Điểm danh những mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm 2024

Điểm danh những mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm 2024

Hai tháng năm 2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Lào Cai: Xuất nhập khẩu sôi động, lấy lại đà tăng trưởng

Lào Cai: Xuất nhập khẩu sôi động, lấy lại đà tăng trưởng

Ghi nhận tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai), từng hàng xe nối đuôi làm thủ tục xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa.
2 tháng đầu năm Thái Nguyên vẫn xuất siêu 3 tỷ USD

2 tháng đầu năm Thái Nguyên vẫn xuất siêu 3 tỷ USD

Bước sang năm 2024 nhờ thị trường xuất khẩu dần khởi sắc, nhất là mặt hàng điện thoại và linh kiện giúp Thái Nguyên xuất siêu 3 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.
Tháng 1/2024, nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tăng mạnh

Tháng 1/2024, nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tăng mạnh

Trong tháng 01/2024, Việt Nam nhập khẩu sắt thép Trung Quốc với trị giá đạt hơn 1,06 tỷ USD, tăng 27,3% về lượng, tăng 22,3% về kim ngạch so với tháng 12/2023.

Tin cùng chuyên mục

Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần chục tỷ đô chỉ trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần chục tỷ đô chỉ trong 2 tháng đầu năm

Thu về 9,84 tỷ USD, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2024 tăng 50,3% so với cùng kỳ, cùng với đó là nhiều tín hiệu khởi sắc về giá bán và thị trường.
2 tháng xuất khẩu tăng gần 50%, ngành thép đã đã vượt qua cơn “bĩ cực”?

2 tháng xuất khẩu tăng gần 50%, ngành thép đã đã vượt qua cơn “bĩ cực”?

2 tháng đầu năm 2024, thép đứng trong top ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên, tăng tới 45,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tận dụng lợi thế Hiệp định EVFTA, xuất khẩu cá ngừ sang EU tăng phi mã

Tận dụng lợi thế Hiệp định EVFTA, xuất khẩu cá ngừ sang EU tăng phi mã

Việc mở lại hạn ngạch ưu đãi thuế quan theo thoả thuận trong Hiệp định EVFTA đang tạo đà cho đơn hàng xuất khẩu sang thị trường EU trong tháng đầu năm 2024.
Gạo Việt Nam tại Canada mới chiếm 2,9% thị phần, cần đẩy mạnh phát triển thương hiệu

Gạo Việt Nam tại Canada mới chiếm 2,9% thị phần, cần đẩy mạnh phát triển thương hiệu

Hiện gạo Việt Nam tại Canada mới chiếm 2,9% thị phần. Với khoảng 7 triệu người gốc châu Á, dư địa cho gạo Việt Nam tại thị trường Canada vẫn còn rất lớn.
Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel

Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel

Các lô hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Israel có cần cấp Giấy Chứng thư? Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thông tin cụ thể về việc này.
Tồn kho về mức thấp, giá cà phê Robusta dẫn đầu đà tăng

Tồn kho về mức thấp, giá cà phê Robusta dẫn đầu đà tăng

Số liệu xuất khẩu ảm đạm tại Indonesia, cùng tồn kho trên Sở ICE ở mức thấp thúc đẩy đà tăng của giá cà phê. Giá cà phê Robusta dẫn đầu đà tăng với 1,68%.
Tháng 1/2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu mây, tre, cói và thảm lớn nhất của Việt Nam

Tháng 1/2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu mây, tre, cói và thảm lớn nhất của Việt Nam

Xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói và thảm của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt hơn 79,7 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng trước đó và tăng 74,3% so với cùng kỳ.
Đường dài cho xuất khẩu gạo: Bài 1 - Thời cơ lớn!

Đường dài cho xuất khẩu gạo: Bài 1 - Thời cơ lớn!

Việc gia tăng xuất khẩu gạo trong bối cảnh thế giới đang cầu nhiều hơn cung được cho là lợi thế cho gạo Việt không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn.
Tháng 1 năm 2024, Việt Nam nhập khẩu bông từ những thị trường nào?

Tháng 1 năm 2024, Việt Nam nhập khẩu bông từ những thị trường nào?

Nhập khẩu bông trong tháng 1/2024 đạt 146.365 tấn với kim ngạch hơn 289,7 triệu USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng 12/2023.
Xuất khẩu gạo 2024: Những khuyến nghị đáng chú ý từ các Thương vụ

Xuất khẩu gạo 2024: Những khuyến nghị đáng chú ý từ các Thương vụ

Các Thương vụ Việt Nam ở những thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất đã có những khuyến nghị bổ ích để doanh nghiệp tăng đơn hàng, gia tăng sản lượng xuất khẩu.
Hòa Bình xuất 20 tấn sản phẩm măng Kim Bôi sang Hà Lan

Hòa Bình xuất 20 tấn sản phẩm măng Kim Bôi sang Hà Lan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Kim Bôi xuất khẩu 20 tấn sản phẩm măng sang thị trường Hà Lan.
Hoa Kỳ là nhà mua nông lâm thủy sản nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024

Hoa Kỳ là nhà mua nông lâm thủy sản nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024

2 tháng đầu năm 2024, cơ cấu thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản có sự thay đổi khi Hoa Kỳ chiếm tỉ trọng lớn nhất, thị trường Trung Quốc xuống thứ hai.
Đánh thuế 10% với dịch vụ xuất khẩu: Nên hay không nên?

Đánh thuế 10% với dịch vụ xuất khẩu: Nên hay không nên?

Việc phải chịu thuế suất 10% khi xuất khẩu sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ cho nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ quốc tế.
Chưa đầy 2 tháng, xuất khẩu cà phê đã thu về gần 1 tỷ USD

Chưa đầy 2 tháng, xuất khẩu cà phê đã thu về gần 1 tỷ USD

Chưa đầy 2 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã thu về hơn 900 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Thương hiệu gạo Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Thương hiệu gạo Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Dù trong Top các nước đứng đầu về sản lượng xuất khẩu gạo nhưng thương hiệu gạo Việt vẫn rất mờ nhạt tại hầu hết các thị trường trên thế giới.
Đón sóng tăng trưởng, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, Mỹ, EU, tăng mạnh

Đón sóng tăng trưởng, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, Mỹ, EU, tăng mạnh

Xuất khẩu cá tra sang các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, thị trường EU và khối thị trường CPTPP... đều ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 1/2024.
Danh tính mặt hàng Việt Nam đã chi gần 12 tỷ USD nhập khẩu gần 2 tháng qua

Danh tính mặt hàng Việt Nam đã chi gần 12 tỷ USD nhập khẩu gần 2 tháng qua

Tính đến 15/2, Việt Nam đã chi tới 11,34 tỷ USD để nhập khẩu nhóm mặt hàng phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Sản phẩm ống thép của Việt Nam có mặt tại chuỗi bán lẻ của Nhật Bản

Sản phẩm ống thép của Việt Nam có mặt tại chuỗi bán lẻ của Nhật Bản

Chuỗi hệ thống bán lẻ có hơn 1.200 cửa hàng trên khắp Nhật Bản đã nhập khẩu ống thép Hòa Phát để bán tận tay tới người tiêu dùng.
Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê xuất khẩu suy yếu

Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê xuất khẩu suy yếu

Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê giảm. Hiện tượng El Nino thường mang mưa lớn ở Brazil và hạn hán ở Ấn Độ,tác động tiêu cực đến giá cà phê xuất khẩu.
2 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 4,72 tỷ USD

2 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 4,72 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về xuất khẩu với con số xuất siêu 4,72 tỷ USD.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động