Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Thỏa ước lao động tập thể: Tạo niềm tin cho người lao động Công đoàn VEAM: Nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn và ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các thỏa ước lao động tập thể.

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, đến nay, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cập nhật 406 bản thỏa ước lao động tập thể (gồm 203 thỏa ước của doanh nghiệp nhà nước, 173 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vào thư viện Thỏa ước lao động tập thể. Có 86,27% doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động; 87,94% đơn vị có quy chế dân chủ.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn
Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động

Các công đoàn cơ sở của khối doanh nghiệp tích cực xây dựng kế hoạch đối thoại, thành lập tổ, ban đối thoại và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt trên 70%; trong đó các cuộc đối thoại từ phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh đạt khoảng 75%, có gần 10% là đối thoại đột xuất. Hầu hết các đơn vị áp dụng hình thức đối thoại gián tiếp, chủ yếu từ người lao động gửi đến người sử dụng lao động.

Điển hình là Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, với phương châm hướng về cơ sở và chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, từ năm 2014, Công đoàn và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã triển khai và ký thỏa ước lao động tập thể cấp Tổng Công ty cho 3 giai đoạn: 2015 - 2018, 2018 - 2022, 2021 - 2024.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn
Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được ký 3 lần cho 3 giai đoạn (2015 - 2018, 2018 - 2022, 2021 - 2024)

Trước khi hết hạn thỏa ước lao động tập thể (thời hạn 3 năm), công đoàn sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thỏa ước lao động cấp Tổng Công ty và thỏa ước lao động tập thể các doanh nghiệp thành viên; thành lập ban soạn thảo, xây dựng nội dung thỏa ước lao động tập thể mới trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể hiện hành và các điều kiện cụ thể về kinh tế - xã hội, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hệ thống Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty thành lập tổ thương lượng; trong đó Chủ tịch Công đoàn là tổ trưởng và các thành viên đại diện là chủ tịch công đoàn các đơn vị cơ sở. Tổ chức công đoàn hoàn thiện dự thảo nội dung thương lượng, tổng hợp căn cứ pháp lý các nội dung cần thương lượng; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện thỏa ước lao động của các doanh nghiệp thành viên; tập hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của người lao động; chuẩn bị thông tin, xây dựng phương án đàm phán, thương lượng; tiến hành đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động về các nội dung đã được người lao động yêu cầu, trên cơ sở bảo đảm đạt được cao nhất nguyện vọng, lợi ích của tập thể lao động.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn
Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn
Bữa ăn ca cho người lao động cũng nằm trong thỏa ước lao động tập thể của nhiều đơn vị

Để bản thỏa ước có lợi hơn cho người lao động, công đoàn lựa chọn các nội dung thương lượng tập thể thiết thực, sát với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương, định mức lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca, bảo đảm việc làm đối với người lao động; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động; chế độ bảo hiểm; bữa ăn giữa ca và việc tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động; chế độ học tập và các chế độ phúc lợi khác; đời sống văn hóa tinh thần của người lao động.

Sau khi lấy ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong hệ thống bằng văn bản, công đoàn chủ động đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể với người sử lao động bằng văn bản đảm bảo theo quy định. Việc thương lượng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng thành phần, quy trình, nội dung. Sau khi thương lượng với người sử dụng lao động, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động, người sử dụng lao động trong các đơn vị thành viên về nội dung đã thỏa thuận.

Được biết, thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được ký 3 lần cho 3 giai đoạn (2015 - 2018, 2018 - 2022, 2021 - 2024). Sau khi thỏa ước lao động tập thể cấp Tổng Công ty được ban hành, các công đoàn cơ sở cập nhật, bổ sung nội dung của thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện từng đơn vị.

Đồng thời Tổng Công ty và các đơn vị thành viên thường xuyên trao đổi, cập nhật, bổ sung nội dung liên quan đến thỏa ước lao động tập thể thông qua đối thoại tại nơi làm việc, sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của công ty theo sự thay đổi của pháp luật hiện hành, như: Xây dựng thang bảng lương mới, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động…

Theo đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, với trên 12.000 đoàn viên, công nhân lao động trải rộng ở 3 miền tại 10 tỉnh, thành trong cả nước, cùng văn hóa, điều kiện, môi trường sống, tiền lương, thu nhập khác nhau, đa dạng hình thức sở hữu và nhiều đối tác nước ngoài tham gia đầu tư, sản xuất trực tiếp chỉ đạo, điều hành sử dụng lao động… việc tổ chức thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể cấp Tổng Công ty là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, do đặc thù có nhiều đơn vị thành viên, chủ sử dụng lao động là người nước ngoài thuộc nhiều quốc gia khác nhau nên việc lựa chọn nội dung, nhóm nội dung để thương lượng rất quan trọng. Vì vậy, Công đoàn Tổng Công ty lựa chọn nội dung, nhóm nội dung có lợi cho người lao động ở mức hài hòa giữa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời tuyên truyền để công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động hiểu những khó khăn vướng mắc, cùng cảm thông, chia sẻ.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn
Thỏa ước lao động tập thể giúp cân bằng lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động

Có thể thấy, thỏa ước lao động tập thể giúp cân bằng lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Nhất là tại khu vực doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài nhà nước, khi vai trò của tổ chức công đoàn chưa được phát huy, người lao động có những biểu hiện đình công, biểu tình mang tính tự phát do việc thỏa thuận với người sử dụng lao động chưa có tiếng nói của tổ chức công đoàn, điều đó tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thị trường lao động.

Thời gian tới, việc thực hiện các thỏa ước lao động càng có ý nghĩa quan trọng hơn, vì vậy, Công đoàn Công Thương Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2028, toàn ngành ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Người lao động

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 5 Công đoàn Hiệp hội ô tô châu Á

Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 5 Công đoàn Hiệp hội ô tô châu Á

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa tham dự Hội nghị lần thứ 5 của Công đoàn Hiệp hội ô tô khu vực châu Á.
Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 25/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to tập trung đêm và sáng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.
Hóa dầu Long Sơn nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

Hóa dầu Long Sơn nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

Hóa dầu Long Sơn vừa được lựa chọn là đơn vị thiết kế mô hình phân loại rác tại nguồn thí điểm tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng Đổi mới sáng tạo phía Nam thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức đi vào hoạt động tại Bình Dương.
Lại xuất hiện ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Lại xuất hiện ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Thêm một bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” (Whitmore) là nam giới, 60 tuổi (ở Chí Linh, Hải Dương) có tiền sử đái tháo đường nặng.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 các trường chuyên và tích hợp

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 các trường chuyên và tích hợp

Hôm nay, ngày 24/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu cố tình gian lận thi cử

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu cố tình gian lận thi cử

Thứ trưởng Bộ Giáo dục nhấn mạnh, thí sinh cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc cố tình vi phạm và bị phát hiện gian lận trong thi cử.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình cũ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình cũ

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
Bao nhiêu người sẽ được tăng lương hưu từ 1/7?

Bao nhiêu người sẽ được tăng lương hưu từ 1/7?

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7/2024 sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Phạm vi áp dụng rất rộng lớn tới hơn 3,3 triệu người.
Thanh Hóa: Lại tái diễn tình trạng con lãnh đạo “đi lạc” vào trường dân tộc nội trú

Thanh Hóa: Lại tái diễn tình trạng con lãnh đạo “đi lạc” vào trường dân tộc nội trú

Hàng loạt con của lãnh đạo, cán bộ huyện Mường Lát (Thanh Hóa) được tuyển sinh trái quy định vào lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát.
Cần những điều kiện nào để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Cần những điều kiện nào để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu kéo tàu cá ngư dân gặp nạn

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu kéo tàu cá ngư dân gặp nạn

Ngày 23/6, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cứu kéo thành công tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 1725 TS ra khỏi nơi mắc cạn.
Giảm thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc còn 15 ngày

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc còn 15 ngày

Đề xuất giảm thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc còn 15 ngày; thời gian cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc mới còn 9 tháng...
Đuôi bò "siêu thực phẩm" có lợi ích gì với sức khỏe?

Đuôi bò "siêu thực phẩm" có lợi ích gì với sức khỏe?

Đuôi bò có mùi đặc trưng nên không phải ai cũng biết ăn, tuy nhiên đây lại là phần thịt mang lại nhiều lợi ích bởi nó cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
Vì sao Tổng cục Hải quan phát công văn hỏa tốc về tinh giản biên chế?

Vì sao Tổng cục Hải quan phát công văn hỏa tốc về tinh giản biên chế?

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc tinh giản biên chế.
Cháy chùa Thiền Lâm trong đêm, lửa đỏ rực cả vùng trời

Cháy chùa Thiền Lâm trong đêm, lửa đỏ rực cả vùng trời

Nhiều người có mặt trong chùa và người dân hỗ trợ dập lửa nhưng vẫn không có tác dụng...
Bắc Ninh: Cháy lớn tại xưởng giấy, 5 xe cứu hỏa tức tốc đến dập lửa

Bắc Ninh: Cháy lớn tại xưởng giấy, 5 xe cứu hỏa tức tốc đến dập lửa

Ngọn lửa bùng lên đỏ rực tại một xưởng giấy ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Cảnh sát đã điều 5 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.
Cảnh báo tình trạng thả diều gây mất an toàn lưới điện

Cảnh báo tình trạng thả diều gây mất an toàn lưới điện

Thả diều gần đường dây điện, công trình điện tiềm ẩn hiểm hoạ khó lường như bị phóng điện, chập cháy điện... thậm chí có thể gây chết người.
Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6 tại Hà Nội, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực hiện EPR: Chính sách và thực tiễn”.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/6/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông lớn, đề phòng lũ, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/6/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông lớn, đề phòng lũ, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/6/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ mưa rất to. Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa đến mưa to.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/6/2024: Mưa dông, gió mạnh sóng lớn trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/6/2024: Mưa dông, gió mạnh sóng lớn trên biển

Thời tiết biển hôm nay 24/6/2024, trạm đảo Huyền Trân có gió giật cấp 9. Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Nam Biển Đông... đang có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/6/2024: Hà Nội có mưa, từ chiều tối mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/6/2024: Hà Nội có mưa, từ chiều tối mưa rất to và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/6/2024, Hà Nội nhiều mây ngày có mưa rào và dông; từ chiều tối mưa dông rất to.
Nhìn lại những phát ngôn "để đời" của Shark Tam trước lúc bị khởi tố

Nhìn lại những phát ngôn "để đời" của Shark Tam trước lúc bị khởi tố

Trước khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Tam (Shark Tam) từng được biết đến thông qua qua chương trình Shark Tank, khủng hoảng kinh doanh và những phát ngôn "để đời".
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhận Giấy chứng nhận kiểm định 5 chương trình đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhận Giấy chứng nhận kiểm định 5 chương trình đào tạo

Việc có thêm Giấy chứng nhận kiểm định cho 5 chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã có 16/16 chương trình đào tạo đủ điều kiện.
Cân nhắc quy định người thực hiện thủ tục hành chính phải khai đầy đủ thông tin khi nộp hồ sơ giấy

Cân nhắc quy định người thực hiện thủ tục hành chính phải khai đầy đủ thông tin khi nộp hồ sơ giấy

Dự thảo Nghị định cải cách thủ tục hành thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp yêu cầu người thực hiện kê khai đầy đủ thông tin khi nộp hồ sơ giấy.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động