Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho Đảng luôn được quan tâm, chú trọng.
Xây dựng Đảng bộ mạnh để kinh doanh hiệu quả

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng
Hội nghị gặp mặt các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Đại hội XIII của Đảng đã bầu 20 đồng chí làm Uỷ viên Trung ương dự khuyết khoá XIII. Theo đó có 19 đồng chí tham gia lần đầu, 1 đồng chí tái cử (trong đó có 1 đồng chí là cán bộ nữ, 3 đồng chí là người dân tộc thiểu số; 7 đồng chí công tác tại các cơ quan Trung ương và 13 đồng chí công tác tại địa phương). Độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ khoá XIII là 43,7 tuổi.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, tổ chức đảng đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận lâu dài cho Đảng. Đến thời điểm hiện nay, 100% các đồng chí công tác ở địa phương đã tham gia BTV tỉnh, thành uỷ và 100% các đồng chí công tác ở Trung ương đều là cấp thứ trưởng và tương đương. Sau hơn 1 năm tham gia Trung ương, nhiều đồng chí qua hoạt động thực tiễn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực công tác của mình, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số nhiệm vụ, công việc khó, mới, phức tạp; bước đầu tạo được niềm tin, uy tín đối với cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, các Uỷ viên Trung ương dự khuyết chia sẻ cảm nhận của mình trong thực tiễn công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao để chia sẻ tâm tư, cảm nghĩ và được “truyền lửa”.

Tại đây, các Uỷ viên Trung ương dự khuyết cũng đề xuất việc được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Đồng thời mong muốn Trung ương, cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục tạo điều kiện môi trường công tác, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phân công, bố trí công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng
Các đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết phát biểu

Bên cạnh đó, các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII cũng cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa và rất vinh dự đối với các Uỷ viên dự khuyết khoá XIII khi được chia sẻ tâm tư, cảm nghĩ, những việc mình đã làm và chưa làm được.

Chia sẻ trải nghiệm của chính mình khi từng là 1 trong số 25 Uỷ viên Trung ương dự khuyết khoá X, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, lần đầu tiên tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tại Đại hội X, Tổng Bí thư có chia sẻ đây là Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương nên có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh của Đảng và đất nước. Lúc đó, bản thân đồng chí Võ Văn Thưởng tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, lớn lao của mình và tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực, cố gắng xứng đáng với trọng trách được giao.

Qua ý kiến phát biểu, các Uỷ viên dự khuyết đều thể hiện mong muốn được quan tâm, tạo điều kiện để trưởng thành, tiến bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhận định đây là nguyện vọng chính đáng. “Trung ương luôn mong muốn các Uỷ viên dự khuyết tiến bộ và đó cũng là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, của đất nước”, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, việc bắt đầu thực hiện lại chế độ Uỷ viên dự khuyết từ khoá X đã thể hiện mong muốn đó, nhằm tạo ra được nhiều lớp cán bộ trẻ cho Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn bản thân mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết hôm nay phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện để tiến bộ về mọi mặt. Trong công việc luôn băn khoăn, trăn trở tìm cách giải quyết, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực tự học, tự rèn luyện. Đặc biệt, người cán bộ trẻ phải thẳng thắn, rèn luyện viết lách, nói năng, nghiên cứu đọc cương lĩnh, nghị quyết, tìm hiểu lịch sử đảng, lịch sử dân tộc. Trong ứng xử đồng chí đồng đội có trước có sau, tình nghĩa, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng
Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ kinh nghiệm và gửi gắm niềm tin đối với lớp cán bộ trẻ quan trọng của Đảng

Có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng khi một số cán bộ thời gian gần đây vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặt ra câu hỏi "năng động, sáng tạo có mâu thuẫn với việc chặt chẽ không?" hay "dám nghĩ, dám làm liệu có dễ dẫn tới sai phạm không?".

Giải đáp vấn đề này, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian qua, những vụ sai phạm của cán bộ bị xử lý kỷ luật nhìn dưới góc độ tích cực, đó là bài học quý giá đối với bản thân mỗi người cán bộ, để mình kỹ lưỡng, chỉn chu hơn trong công tác chứ không phải né tránh, không làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề cập đến việc người cán bộ phải “giữ mình” cho đúng. Tuy nhiên, không phải việc giữ mình tròn vo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, mà là phải giữ mình tránh xa thói hư tật xấu, cám dỗ hằng ngày để trở thành người cán bộ chặt chẽ, chỉn chu, kỹ lưỡng hơn.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong các đồng chí cán bộ trẻ khi được Đảng giao nhiệm vụ thì hăng hái đảm nhận, đồng thời không ngừng tiến bộ. “Tiến bộ không phải đo lường bằng chức vụ mà tiến bộ về bản lĩnh, nhận thức, kiến thức, bằng sự vững vàng trong công việc”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá đây là lớp cán bộ trẻ tiệm cận với những công việc cao của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm trong việc theo dõi, hỗ trợ các đồng chí Uỷ viên dự khuyết trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và tham mưu cho Đảng đội ngũ kế cận xứng đáng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, vấn đề của Uỷ viên Trung ương dự khuyết luôn được Đảng hết sức quan tâm, ngay từ Đại hội II. Nhiều đồng chí Uỷ viên dự khuyết qua quá trình phấn đấu đã giữ những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng như các đồng chí: Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng… Đây là những tấm gương để các đồng chí trẻ nỗ lực, phấn đấu.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, tất cả kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước là bài học quý giá với lớp cán bộ trẻ. Bản thân mỗi người cán bộ lớp sau phải cố gắng nỗ lực không vấp phải những gì lớp cán bộ đi trước đã vấp và phải làm tốt hơn những gì lớp cán bộ đi trước đã làm.

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng
Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn lớp cán bộ trẻ không ngừng nỗ lực cố gắng

“Điều quan trọng vẫn nằm ở nhân cách, phẩm chất, đạo đức. Càng trẻ càng phải nghiêm khắc với bản thân mình. Đảng luôn mong muốn có lớp trẻ kế cận đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn những cán bộ dự khuyết hôm nay, trong tương lai sẽ vững vàng trở thành những uỷ viên chính thức và giữ vị trí quan trọng trong Đảng, xứng đáng với niềm tin, sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương giao phó. “Làm sao để đi hết trọn vẹn cuộc đời với Đảng, không thể đi giữa chừng rồi "bật" ra ngoài. Điều đó là phụ công rèn luyện, chăm lo của Đảng. Nhân dân sẽ vui khi Đảng có những người cán bộ tốt. Làm sao để Nhân dân sẽ tin tưởng, ủng hộ đội ngũ cán bộ trẻ mà Đảng sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng”, đồng chí Trương Thị Mai nhắc nhở lớp cán bộ trẻ kế cận của Đảng.

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

www.xaydungdang.org.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đang tập trung nghiên cứu, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương.
Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Ngày mai (4/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Hội nghị Trung ương 5) sẽ khai mạc. Những luận điệu chọc gậy bánh xe lại xuất hiện.
Tập huấn nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Đảng cho phóng viên Báo Công Thương

Tập huấn nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Đảng cho phóng viên Báo Công Thương

Nhằm nâng cao nhận thức cũng như chất lượng, hiệu quả về công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, ngày 31/3, Báo Công Thương đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về Đảng cho các cán bộ, đảng viên, phóng viên trong toà soạn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động