Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 07:26
Quảng Nam:

Xây dựng mô hình OCOP vùng dân tộc thiểu số

06:00 | 27/12/2019
Năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, củng cố, phát triển thêm các sản phẩm tham gia OCOP. Đặc biệt là xây dựng nhiều mô hình OCOP tại các vùng miền núi, vùng khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng các sản phẩm đặc sản vùng miền để nâng cao thu nhập cho bà con.

Sẽ có nhiều đặc sản vùng miền

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019. Theo đó, năm 2019, Chương trình OCOP trở thành một Chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Chương trình từng bước phát triển các sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu thị trường; phấn đấu xây dựng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP trở thành thương hiệu có uy tín, chất lượng; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) là động lực quan trọng trong triển khai Chương trình OCOP theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương. Phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hình thành bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của Chương trình. Đặc biệt, Chương trình OCOP năm nay, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, củng cố, phát triển các sản phẩm đã tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018. Phấn đấu trong năm 2019 có trên 80% số sản phẩm đã đăng ký tham gia đạt hạng 3 sao trở lên. Hỗ trợ củng cố, nâng cấp và thành lập mới ít nhất 20 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX) tham gia OCOP. 100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác... đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông, cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chương trình hỗ trợ xây dựng, nâng cấp được 4 - 6 điểm bán hàng OCOP, 2 - 3 Trung tâm OCOP cấp huyện.

xay dung mo hinh ocop vung dan toc thieu so

Xây dựng 3 mô hình OCOP ở vùng đồng bào dân tộc

Theo kế hoạch, năm 2019 Quảng Nam có khoảng 120 sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Trong đó, có 105 sản phẩm mới và 15 sản phẩm năm 2018 nâng cấp. Ngoài ra, với vai trò là tỉnh điểm được Bộ NN&PTNT lựa chọn, trong 2 năm 2019 - 2020, Quảng Nam sẽ xây dựng 3 mô hình OCOP ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Mô hình liên kết chuỗi sản xuất gắn với chế biến từ củ đảng sâm của huyện Tây Giang, mô hình liên kết chuỗi sản xuất gắn với chế biến từ cây quế của 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, mô hình làng du lịch cộng đồng Zara gắn với phát triển sản phẩm thổ cẩm của xã Tà Bhing huyện Nam Giang. Cùng với đó, xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng ở làng cổ Lộc Yên của xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Đồng thời, xây dựng mô hình trung tâm OCOP cấp vùng tại TP. Hội An và một số gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các khách sạn lớn trên địa bàn Hội An.

xay dung mo hinh ocop vung dan toc thieu so
Quảng Nam phấn đấu có trên 80% số sản phẩm đã đăng ký tham gia OCOP đạt hạng 3 sao trở lên
Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 (gọi tắt là Chương trình OCOP). Chương trình triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt hiệu quả cao.

Thu Trang