Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Trọng tâm phát triển các khu kinh tế, ngành công nghiệp có lợi thế

Để phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ cần nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, ngành công nghiệp có lợi thế của vùng như cơ khí chế tạo
Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã diễn ra sáng 12/9, tại Hà Nội. Hội thảo do Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ (Vùng) là 1 trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước; gồm 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Sau hơn 18 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt, nguồn lực đầu tư của Trung ương cùng sự chủ động, nỗ lực cố gắng vươn lên của các địa phương, việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh Vùng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế Vùng tăng trưởng đạt 7,3%/năm trong giai đoạn 2005 - 2020, cao hơn trung bình cả nước; quy mô kinh tế được mở rộng, đạt 1.157 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, chiếm 14,53% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách tăng khá. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao.

Có thể nói, Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống; phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã cơ bản hoàn thành”- ông Trần Tuấn Anh đánh giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Vùng.

Cụ thể, Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ vẫn phát triển dưới mức trung bình cả nước; một số lợi thế về địa kinh tế và kinh tế biển chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Mặc dù chiếm trên chiếm 28% diện tích tự nhiên và chiếm 20,8% dân số cả nước nhưng quy mô kinh tế của vùng có tỷ trọng nhỏ, chiếm 14,53% GDP cả nước; GRDP/người của vùng thấp, chỉ bằng bằng 0,69 lần bình quân của cả nước.

Trưởng ban kinh tế nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn FDI. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vùng còn chậm, chưa có sự đột phá; quy mô công nghiệp của Vùng còn nhỏ và có tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp; tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn còn khá lớn, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; phát triển du lịch chủ yếu theo chiều rộng, thiếu sản phẩm du lịch có chất lượng cao.

Nguồn vốn đầu tư mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu phát triển; hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu, chưa liên thông; đầu tư phát triển các Khu Kinh tế ven biển còn hạn chế; các trung tâm logistics, cảng cạn ICD phát triển chậm; hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp chưa cao; một số dự án lớn, dở dang chậm được xử lý.

Đề xuất ban hành một Nghị quyết mới cho vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW".

Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Trọng tâm phát triển các khu kinh tế, ngành công nghiệp có lợi thế

Nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra là tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới nhằm định hướng phát triển cho vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ trong thời gian tới, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, đòi hỏi mới trong phát triển của Vùng và cả nước. Nghị quyết mới cũng là cơ sở, căn cứ chính trị để Chính phủ, các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách mới, các địa phương định hướng và quy hoạch nhằm khai thác, phát huy ở mức cao nhất tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh, bền vững Vùng, các địa phương trong Vùng thời gian tới; thực hiện nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, sản xuất, lắp ráp ô tô. Phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá.

Đáng chú ý, tham luận của đại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề cập, về công nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của vùng như: Đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền, cơ khí chế tạo, dệt may, da giầy, sản xuất xi măng, chế biến thủy sản, mía đường,...

Từng bước tạo dựng, phát triển ngành điện tử và công nghệ thông tin để hỗ trợ cho các ngành Công nghiệp khác phát triển. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh việc phát triển công nghiệp hóa dầu thành một trong các trụ cột công nghiệp của vùng và cả nước. Tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu kinh tế nhằm thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với định hướng phát triển kinh tế nói chung, phát triển công nghiệp và nhóm ngành, dự án ưu tiên thu hút FDI, các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung cũng đã xác định nhóm các biện pháp trọng tâm trong xúc tiến thu hút FDI vào vùng để thúc đẩy phát triển công nghiệp. "Do vậy, trong thời gian tới, vùng cần tập trung tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện có hiệu quả nội dung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ các nút thắt trong triển khai thực hiện dự án và sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển, triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh trong vùng đẩy mạnh phát triển công nghiệp"- tham luận của đại Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra..

Đề xuất ý kiến tại hội thảo, TS. Trần Du Lịch- Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, cần tập trung vào những thách thức đối với Vùng; trong đó, thách thức lớn nhất là nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lượng chất lượng cao.

Liên kết vùng cần tập trung vào các vấn đề liên kết phát triển giao thông; hệ thống giáo dục, riêng với cơ chế liên kết vùng, cần có Hội đồng tư vấn để phát triển Vùng”- TS. Trần Du Lịch đề xuất.

TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng nêu quan điểm, cần cải thiện mạnh mẽ, nhất quán môi trường kinh doanh,liên tục theo dõi, đánh giá, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ đạo xử lý các vấn đề, tháo bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương góp ý kiến tại hội thảo

Trong kế hoạch 5 năm và hàng năm, phải có chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh; có chương trình khuyến khích, hỗ trợ, nâng đỡ thành lập doanh nghiệp mới để đạt mục tiêu nói trên. Đồng thời, có chương trình chuyên đề về khuyến khích, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chế tác chế tạo và phát triển chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực sản xuất, chế tác chế tạo sẽ kéo theo thành lập mới trong các ngành hạ nguồn và dịch vụ hỗ trợ khác.

Trước đề xuất, góp ý của đại biểu, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, Nghị quyết 39-NQ/TW là chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng, là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương ban hành các cơ chế, chính sách, bổ sung nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội Vùng, các địa phương trong Vùng. Sau hơn 18 năm triển khai Nghị quyết, kinh tế - xã hội Vùng, các địa phương đã có nhiều thay đổi tích cực; đời sống của nhân dân được nâng cao.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, liên kết phát triển vùng là tất yếu khách quan, là một trong những động lực tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cần thay đổi về nhận thức, tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị; cần đi từ đơn giản đến phức tạp với nhiều bên tham gia, trong đó vai trò của Nhà nước là thúc đẩy, hỗ trợ và có thể là 1 đối tượng liên kết; tập trung vào liên kết trong xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch; liên kết về phát triển hệ thống đô thị, các tổ hợp du lịch - dịch vụ, cảng biển; liên kết trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết phát triển du lịch; liên kết trong đầu tư xây dựng các dự án có tác động lan tỏa đến vùng, liên vùng...

Các đại biểu đều thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới cho vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương, định hướng phù hợp bối cảnh, tình hình mới; đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách mới để tạo động lực cho toàn Vùng.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, Ban Chỉ đạo giao Thường trực Tổ biên tập chắt lọc, tổng hợp kết quả Hội thảo để bổ sung, cập nhật vào trong Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39- NQ/TW đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, định hướng phù hợp nhằm phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, cũng tại Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo báo cáo “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW”. Hội nghị để các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham gia ý kiến, thống nhất các nội dung để Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra, dự kiến vào giữa tháng 9/2022.
Thùy Linh- Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ban Kinh tế Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bão Noru: Cục hàng không chỉ đạo khẩn cấp chằng néo, neo đậu tàu bay

Bão Noru: Cục hàng không chỉ đạo khẩn cấp chằng néo, neo đậu tàu bay

Để ứng phó với cơn bão Noru Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị ứng trực, chằng néo, neo đậu tàu bay.
Báo số 4: Siêu bão Noru đang tiến gần các tỉnh miền Trung Việt Nam

Báo số 4: Siêu bão Noru đang tiến gần các tỉnh miền Trung Việt Nam

Bão số 4- Bão Noru đang tiến gần các tỉnh miền Trung, hồi 16 giờ chiều nay (26-9) vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông.
Sắp diễn ra Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022

Sắp diễn ra Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 13-14/10 với các sự kiện chính tại thành phố Hồ Chí Minh.
SK hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt

SK hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt

Vừa qua, SK đã phối hợp với Hội phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ” tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật hàm mặt tại Bệnh viên TW Quân đội 108 Hà Nội.
Đảo Cồn Cỏ sẵn sàng mọi phương án để người dân tránh bão Noru

Đảo Cồn Cỏ sẵn sàng mọi phương án để người dân tránh bão Noru

Bão Noru được nhận định là cơn bão lớn có nguy cơ đổ bộ vào nước ta, tại đảo Cồn Cỏ chính quyền và người dân đã khẩn trương triển khai các phương án tránh bão.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC), cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) và tinh gọn bộ máy là hoạt động được tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh triển khai thời gian qua.
Đà Nẵng: Tránh bão số 4, học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, công nhân nghỉ làm

Đà Nẵng: Tránh bão số 4, học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, công nhân nghỉ làm

Học sinh thành phố Đà Nẵng nghỉ học từ chiều nay (26/9), từ 12h trưa 27/9 dừng họp chợ, cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động nghỉ làm việc.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học năm 2022

Ngày 26/9, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học cho 4.439 tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp năm 2022.
Hoà Bình: Huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá

Hoà Bình: Huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá

Tỉnh Hòa Bình đã đề ra nhiều chính sách nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới.
Tỉnh Hòa Bình: Kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch

Tỉnh Hòa Bình: Kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, cơ hội thị trường rộng mở hơn, tỉnh Hòa Bình đã tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Nam cho học sinh nghỉ học ngày mai (27/9) để tránh bão số 4 (bão Noru)

Quảng Nam cho học sinh nghỉ học ngày mai (27/9) để tránh bão số 4 (bão Noru)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 27/9 để phòng tránh bão Noru (bão số 4).
Bão số 4 – NORU: Tối và đêm 27/9, nhiều nơi có thể ngập lụt

Bão số 4 – NORU: Tối và đêm 27/9, nhiều nơi có thể ngập lụt

Sáng sớm nay (26/9) bão số 4 - NORU đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Philippines) đi vào biển Đông, là cơn bão có cường độ mạnh nhất.
Bão Noru và cách đặt tên các cơn bão

Bão Noru và cách đặt tên các cơn bão

Bão số 4 Noru đang tiến nhanh về các tỉnh miền Trung Việt Nam. Vậy tên bão Noru có nghĩa là gì và tại sao cơn bão có tên?
Khi mắc bệnh đậu mùa khỉ, cần ứng phó như thế nào?

Khi mắc bệnh đậu mùa khỉ, cần ứng phó như thế nào?

Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp tử vong. Biện pháp ứng phó khi mắc bệnh đậu mùa khỉ là gì?
Công điện Thủ tướng Chính phủ: Tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Công điện Thủ tướng Chính phủ: Tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 855/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4.
Vũ Nguyên Sơn thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Vũ Nguyên Sơn thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã thuộc về thí sinh Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó với bão Noru

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó với bão Noru

Chiều 25/9, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp ứng phó với bão gần biển Đông (bão Noru). Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.
Người dân miền Trung hối hả chuẩn bị phòng chống bão số 4 (Noru)

Người dân miền Trung hối hả chuẩn bị phòng chống bão số 4 (Noru)

Để chủ động ứng phó với bão số 4 (Noru), người dân các tỉnh miền Trung đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di tản đến khu vực an toàn.
Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng cơn bão Noru

Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng cơn bão Noru

Ngày 25.9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa có công văn chủ động ứng phó với cơn bão Noru đang vào biển Đông.
Trường Đại học Điện lực: Nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Điện lực: Nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 25.9 tại Hà Nội, EPU đã tổ chức Lễ đón nhậm Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, đại học năm 2022.
Bão số 4 – bão NORU rất mạnh, cảnh báo giông lốc ở nhiều nơi

Bão số 4 – bão NORU rất mạnh, cảnh báo giông lốc ở nhiều nơi

7 giờ ngày 25/9, tâm bão số 4 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippine) 300km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15.
Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 24/9, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội thảo “Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Cơn bão số 4 - bão NORU di chuyển nhanh, các tỉnh miền Trung ứng phó khẩn

Cơn bão số 4 - bão NORU di chuyển nhanh, các tỉnh miền Trung ứng phó khẩn

16 giờ hôm nay, tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippine) 500km về phía Đông; di chuyển nhanh hướng về miền Trung.
Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái tại Yên Bái: Người dân chen chúc nhận vé tham dự

Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái tại Yên Bái: Người dân chen chúc nhận vé tham dự

Từ sáng sớm ngày 24/9/2022 rất đông du khách và đồng bào xếp hàng nhận vé miễn phí tham dự sự kiện Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái tại Sân vận động Nghĩa Lộ.
Cập nhật tin mới nhất về cơn bão số 4 gần biển Đông  – bão NORU

Cập nhật tin mới nhất về cơn bão số 4 gần biển Đông – bão NORU

Tâm bão số 4 hiện ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippine) 660km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động