Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 11/12/2019 04:37
doi moi noi dung tuyen truyen

Đổi mới nội dung tuyên truyền

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ...
hinh thanh khu cong nghiep sinh thai

Hình thành khu công nghiệp sinh thái

Các khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam hiện có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu, đóng góp vào GDP và tạo việc làm. Tuy nhiên ...
1 2 3