VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2023-2025.
FAIP: Bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Campuchia

Trả lời Công văn số 122/HĐTV của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2023 – 2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu quan điểm liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
VCCI đề nghị rà soát lại tổng thể Thông tư 202/2012/TT-BTC quy định điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán

Cụ thể, về tính pháp lý của một số điều khoản liên quan đến đăng ký hành nghề kiểm toán, Điều 3 Thông tư 202/2012/TT-BTC quy định điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán. Đây là một dạng của điều kiện kinh doanh. Theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020, thông tư không được phép ban hành điều kiện kinh doanh.

Trên cơ sở đó, VCCI đề nghị rà soát lại tổng thể Thông tư 202/2012/TT-BTC và xác định các quy định có tính chất là điều kiện kinh doanh và đề nghị xây dựng các dạng quy định này ở cấp nghị định trở lên để đảm bảo tính chất pháp lý của quy định.

Liên quan đến thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Theo VCCI, mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán tại Phụ lục số 02/ĐKHN Thông tư 202/2012/TT-BTC yêu cầu phải kê khai nội dung về quá trình làm việc “kê khai liên tục quá trình làm việc kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học cho đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hành nghề trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề bị mất, hỏng”.

Về vấn đề này, VCCI cho rằng, việc yêu cầu người đăng ký lại phải kê khai toàn bộ quá trình làm việc kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học cho đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hành nghề là chưa hợp lý, bởi vì trong lần đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề trước đó, người đăng ký đã phải kê khai quá trình làm việc từ khi tốt nghiệp cho đến khi đăng ký. Nếu tiếp tục giữ yêu cầu kê khai này, người đăng ký phải kê khai trùng lặp thông tin đã kê khai lần trước – cơ quan cấp phép đã có.

Để tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, VCCI đề nghị chỉ cần kê khai quá trình làm việc trong thời gian được cấp phép đến thời điểm đăng ký cấp lại trong Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán.

Về thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Điểm 4 Mục I Dự thảo bãi bỏ thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề” quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 203/2012/TT-BTC. Đề xuất này là hợp lý, thể hiện được tinh thần cải cách.

Tuy nhiên, trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Theo đó, VCCI cho rằng có thể đề xuất bỏ thêm các tài liệu: “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư”, vì đây là thông tin có thể tra cứu trong hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh. Hoặc “Bản sao Điều lệ công ty”, vì đây là tài liệu không thể hiện hình thức của điều kiện nào của điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Liên quan đến thủ tục Đăng ký cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên. Điểm 7 Mục I Dự thảo đề xuất nội dung đơn giản “phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán” với lý do “Nhằm tạo điều kiện, giảm thời gian thực hiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính do việc phân cấp thẩm quyền giải quyết được rút ngắn một bước”.

Việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, sẽ rút ngắn một bước trong giải quyết thủ tục, tuy nhiên, nếu đề xuất này không gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì phương án cắt giảm này sẽ ít hiệu quả đối với các đối tượng thực hiện thủ tục, bởi vì dù Bộ trưởng Bộ Tài chính hay Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán xét duyệt thì hiệp hội, doanh nghiệp cũng phải gửi hồ sơ tại một nơi và phải chờ đợi cùng một thời gian.

Trên cơ sở đó, VCCI đề nghị bổ sung thêm phương án rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính…

Liên quan đến ngành nghề kinh doanh "Dịch vụ thẩm định giá". Theo VCCI, mục IV Dự thảo đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong ngành nghề dịch vụ thẩm định giá. Một số đề xuất theo hướng bỏ hẳn thủ tục hành chính, lý do là “không còn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật” (ví dụ: đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính; đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; …). Luật Giá 2023 sẽ phát sinh hiệu lực 01/7/2024 trong đó có nhiều quy định mới so với hiện hành.

Vì vậy, một số quy định về thủ tục hành chính theo quy định của Luật Giá 2012 sẽ không còn phù hợp, đương nhiên sẽ bị bãi bỏ khi Luật Giá 2023 có hiệu lực. Do đó, vấn đề bãi bỏ hoặc sửa đổi thủ tục hành chính để phù hợp với Luật Giá 2023 không có tính chất là kiến nghị đơn giản hóa quy định kinh doanh, mà có tính chất là rà soát quy định pháp luật để điều chỉnh theo quy định mới.

VCCI đề nghị, bỏ ra khỏi Dự thảo các đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính do không còn quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá.

Nguyễn Hòa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện…
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên quan đến khung giá bán buôn điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên quan đến khung giá bán buôn điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khung giá bán buôn điện.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đã có Thông tư 41/2023/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 43/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương vừa ra Thông tư số 40/2023/TT-BCT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.
Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37 quy định nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương mới đây ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành nhiều Thông tư về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.
Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024.
Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quy định về giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc công trình dầu khí trên biển.
Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo tham vấn Quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió, mới đây có một số ý kiến chưa hiểu rõ…
Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân (AANZ).
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương
Lấy ý kiến góp ý Thông tư sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Lấy ý kiến góp ý Thông tư sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió có gì mới?
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thông tư giá điện gió và mặt trời cho các nhà máy mới

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thông tư giá điện gió và mặt trời cho các nhà máy mới

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới nhất Thông tư Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió để lấy ý kiến.
Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định mới về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng mua bán điện mẫu

Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định mới về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng mua bán điện mẫu

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động