Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 07/06/2020 04:19
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Vai trò của Đảng ghi đậm dấu ấn trong thành công chung của ngành Công Thương

13:16 | 08/02/2016
Năm 2015, ngành Công Thương đã có những đóng góp rất to lớn vào kết quả phát triển chung của nền kinh tế đất nước với những con số và điểm sáng hết sức tự hào. Nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh- Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương- đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương về vai trò chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương đối với các mặt hoạt động của ngành.

Ngay từ đầu năm 2015, Bộ Công Thương đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ. Xin Thứ trưởng cho biết Đảng ủy Bộ Công Thương đã thực hiện những biện pháp gì để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Chính phủ, Quốc hội đặt ra cho ngành Công Thương?

Năm 2015, ngành Công Thương đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Sản xuất công nghiệp tăng 9,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng của các năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1%; nhập siêu được kiểm soát ở mức thấp (bằng 2% kim ngạch xuất khẩu so tới chỉ tiêu Quốc hội cho phép ở mức 5%); cả nước có tới 23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 9,5% so với năm 2014 (loại trừ yếu tố giá thì tăng 8,8%). Hội nhập kinh tế quốc tế thu được kết quả lớn nhất từ trước tới nay...

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 65/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/ĐUB về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công Quyết định số 65/QĐ-BCT. Theo đó, yêu cầu Đảng bộ, chi bộ các cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương, chủ động triển khai chương trình hành động của Bộ, tập trung vào những nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

- Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ.

- Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

- Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để đưa chương trình hành động của Bộ vào nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng trong năm. Đảng ủy Bộ Công Thương coi đây là một trong những nội dung quan trọng nhất đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc năm 2015.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời phỏng vấn báo chí nhân Hội thảo “Tăng trưởng bền vững xuất khẩu sản phẩm công nghiệp” do Cục Xuất nhập khẩu và Báo Công Thương tổ chức ngày 5/11/2015 tại Hà Nội

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công Thương trong công tác đàm phán tham gia các định chế thương mại quốc tế như các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thứ trưởng có thể đánh giá về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương đối với mảng công tác hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế?

Năm 2015, mặc dù có nhiều biến động, khó khăn và thách thức cả trong và ngoài nước, nhưng Đảng ủy Bộ Công Thương đã phối hợp tốt với Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Công Thương, các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với thực tế của Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc. Trong đó, theo đánh giá của tôi, một trong những điểm nổi bật là Đảng bộ Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế sâu và chủ động hơn.

Năm 2015, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc; kết thúc đàm phán FTA với Liên minh châu Âu, kết thúc đàm phán Hiệp định TPP. Với kết quả này, Việt Nam đã có FTA với 55 nền kinh tế trên thế giới, 7/7 quốc gia trong nhóm G7, 17/20 quốc gia trong nhóm G20, là những quốc gia, nền kinh tế lớn của thế giới đều là đối tác của chúng ta trong các khung khổ hội nhập mới (các FTA). Mức độ tích cực hội nhập của nước ta được đánh giá vào hàng đứng đầu các nước trong khu vực.

Ở đây, tôi xin nói rõ thêm, nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và thành viên của Đoàn đàm phán Chính phủ, đoàn đàm phán các định chế thương mại của Việt Nam bảo đảm cho sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về hội nhập kinh tế quốc tế luôn được xuyên suốt, kịp thời. Bên cạnh công tác đàm phán, Đảng ủy Bộ Công Thương đã đóng góp vai trò rất quan trọng vào công tác phối hợp thực hiện của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Cụ thể là:

- Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác hội nhập kinh tế quốc tế để có đủ năng lực và bản lĩnh bảo vệ lợi ích quốc gia.

- Tiếp tục làm tốt vai trò tổ chức và dẫn dắt tiến trình đàm phán và ký kết các hiệp định hội nhập kinh tế quốc tế song phương, khu vực và đa phương.

- Công tác chế định hóa các định chế thương mại và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế vào hệ thống luật pháp của Việt Nam tiếp tục được thực hiện bài bản, khẩn trương nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn khi những định chế mà chúng ta đã ký kết đi vào thực thi.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về tình hình hội nhập và có những hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận dụng tối đa các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng tâm đắc nhất điều gì trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương năm qua?

Một trong những công tác trọng tâm của Đảng ủy Bộ Công Thương là chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của Bộ kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 4251/KH-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015. Nhiều đơn vị trong ngành đã đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sáng tạo, phù hợp tính chất, đặc điểm công tác của từng đơn vị, địa phương; nhiều tổ chức, cá nhân được Đảng và Nhà nước tôn vinh, khen thưởng đã tạo được nguồn động lực mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực.

Tôi cho rằng, kết quả chung của ngành Công Thương trong năm 2015 đã phản ánh đầy đủ những nỗ lực, nhiệt huyết từ lãnh đạo cao nhất cho đến mỗi người lao động của ngành trên nhiều lĩnh vực công tác, nhưng trong đó, vai trò của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ vị trí hàng đầu cho sự thành công.

Vì vậy, trong chương trình công tác năm 2016, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và coi đây là một nội dung quan trọng và cần được Đảng bộ Bộ Công Thương và các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Kết quả chung của ngành Công Thương trong năm 2015 đã phản ánh đầy đủ những nỗ lực, nhiệt huyết từ lãnh đạo cao nhất cho đến mỗi người lao động của ngành trên nhiều lĩnh vực công tác, nhưng trong đó, vai trò của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ vị trí hàng đầu cho sự thành công.

 

Hải Anh (Thực hiện)