Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Công Thương: Tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Góp ý Luật Dầu khí (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội quan tâm đến chính sách ưu đãi thu hút đầu tư hoạt động dầu khí; minh bạch vai trò Petrovietnam trong Luật.
Tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Tại Hội thảo lấy ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức sáng 2/8 tại thành phố Đà Nẵng, các Đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp hoàn thiện dự thảo luật.

Sửa đổi Luật Dầu khí là cần thiết và cấp thiết để thúc đẩy thu hút đầu tư

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) chặt chẽ, minh bạch
Các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng việc sửa đổi Luật Dầu khí là cần thiết và cấp thiết

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Luật Dầu khí ban hành năm 1993 (cùng các lần sửa đổi) và các văn bản liên quan đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động dầu khí nước ta hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay đã không còn phù hợp, thể hiện rõ nét nhất là môi trường đầu tư lĩnh vực dầu khí đang kém hấp dẫn. Vì vậy, Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư.

Làm rõ thêm vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) – ông Lê Ngọc Sơn cho biết, thực tế trong 5 năm qua, công tác thu hút đầu tư nước ngoài trong hoạt động dầu khí rất kém, kèm theo đó, gia tăng trữ lượng không đảm bảo, sản lượng liên tiếp suy giảm. Sản lượng khai thác năm 2004 là hơn 20 triệu tấn, đến nay còn hơn 9 triệu tấn, và có khả năng sang năm tiếp tục giảm.

Việc sửa đổi Luật Dầu khí là để tạo ra động lực tiếp theo về mặt cơ chế, thể chế, một hành lang pháp lý thống nhất, hiệu quả trong ngành Dầu khí để thúc đẩy ngành Dầu khí nói chung và Petrovietnam nói riêng trong giai đoạn tới.

Đồng tình với việc cần thiết phải sửa đổi Luật Dầu khí, Đại biểu Trần Chí Cường – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, Luật Dầu khí (sửa đổi) phải dựa trên cơ sở đánh giá Luật Dầu khí 1993 và các lần sửa đổi bổ sung để sửa đổi Luật phù hợp với đặc thù trong tình hình mới, đảm bảo phục vụ cho Việt Nam khai thác tài nguyên hiệu quả, hợp lý; khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Khai thác và đảm bảo hiệu quả, bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Còn ông Phạm Đình Thanh - Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum thì tán thành và ủng hộ Luật Dầu khí (sửa đổi) có xem xét sửa đổi quy định chính sách ưu đãi đối với các lô, mỏ dầu khí như dự kiến tại điều 47 dự thảo luật. Và cho rằng điều này sẽ giúp đẩy mạnh, thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí, tăng tính cạnh tranh, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; phù hợp với chủ trương lớn của Đảng về định hướng phát triển ngành dầu khí cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động dầu khí.

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) chặt chẽ, minh bạch
Các Đại biểu Quốc hội góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Băn khoăn vai trò, nhiệm vụ của Petrovietnam trong Luật Dầu khí (sửa đổi)

Chương 9, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) quy định chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Liên quan đến vấn đề này, một số đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có nên hay không đưa Petrovietnam vào trong Luật.

Theo đại biểu Trần Chí Cường – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cần phải xem xét đưa Petrovietnam vào trong Luật Dầu khí (sửa đổi).

“Có một số ý kiến cho rằng không khéo luật này sẽ phục vụ cho Petrovietnam. Đại biểu Quốc hội mong muốn ban soạn thảo làm rõ vấn đề này, đảm bảo minh bạch, rõ ràng bởi vì bản thân Petrovietnam cũng là một doanh nghiệp”, ông Cường nói và đặt vấn đề việc đưa quy định cụ thể của một tập đoàn vào một chương của luật có đồng bộ với luật hay không, hay tạo ràng buộc, không rõ ràng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Petrovietnam. “Tránh trường hợp giao quyền quá lớn cho doanh nghiệp để có những vấn đề không kiểm soát được hoặc kiểm soát không đầy đủ sẽ gây thiệt hại lớn”, ông Cường nói.

Còn ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam thì cho rằng phải làm sao để thể hiện tối đa việc tự chịu trách nhiệm của Petrovietnam trong Luật.

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) chặt chẽ, minh bạch
Ông Nguyễn Việt Sơn - Vụ trưởng Vụ Dầu khí & Than (Bộ Công Thương) khẳng định trong Luật Dầu khí (sửa đổi) đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền, nghĩa vụ của PVN và chỉ liên quan đến nhiệm vụ của Chính phủ giao

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) chặt chẽ, minh bạch

Tiếp thu các ý kiến góp ý của các Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Việt Sơn - Vụ trưởng Vụ Dầu khí & Than (Bộ Công Thương) đã thông tin làm rõ một số vấn đề nổi bật.

Liên quan đến sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) trong điều tra cơ bản của dầu khí, ông Sơn cho biết việc điều tra cơ bản là việc của Nhà nước. Tuy nhiên, nguồn kinh phí có hạn nên phải huy động xã hội hóa (đóng góp của Petrovietnam và các cơ quan khác). Nhưng sẽ phân định rất rõ phần việc nào của Nhà nước, doanh nghiệp.

Trước băn khoăn của Đại biểu Quốc hội về hoạt động của Petrovietnam trong Luật, đại biện Bộ Công Thương khẳng định Bộ đã cân nhắc kỹ và thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của tập đoàn (thể hiện tại điều 53, điều 54) chỉ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, chứ không phải thực hiện các nhiệm vụ chung. Trong vai trò nhà thầu thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn toàn bình đẳng so với các nhà đầu tư khác.

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) chặt chẽ, minh bạch
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ giải quyết những vấn đề tồn tại, giúp ngành dầu khí Việt Nam phát triển

Bổ sung làm rõ thêm vấn đề này trong kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận các ý kiến đóng góp trực tiếp cho dự thảo luật. Điểm lại các nội dung trao đổi chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông tin rõ hơn đến các Đại biểu Quốc hội về đề lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt. Theo ông Bảo, việc lựa chọn nhà đầu đặc biệt (chỉ định thầu) đã cân nhắc đến tính chủ động trong lựa chọn nhà đầu tư và xác định ưu tiên đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng khi thực hiện lựa chọn nhà thầu đặc biệt.

Về vai trò pháp lý của Petrovietnam trong Luật Dầu khí (sửa đổi), theo ông Bảo, vấn đề này đã được đề cập trong luật cũ. “Petrovietnam đại diện vai trò của nhà nước để thực hiện pháp luật dầu khí, hoạt động này phục vụ cho hoạt động dầu khí chứ không phải phục vụ cho tập đoàn dầu khí Việt Nam, là hoạt động do Chính phủ ủy quyền. Còn lại Petrovietnam hoạt động như những doanh nghiệp khác”, ông Bảo nhấn mạnh.

“Luật Dầu khí (sửa đổi) khi hoàn thiện sẽ giải quyết được những vấn đề tồn tại, giúp ngành dầu khí của Việt Nam phát triển; gắn liền với sự phát triển và tạo điều kiện cho tập đoàn dầu khí Việt Nam có thể đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh.

Vũ Lê - Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Ngày 10/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Ngày 11/8, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”.
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương.
Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án có sự "tiếp tay" của cán bộ, doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, không trông chờ, ỷ lại để 734 nghìn tỷ đồng được sử dụng hiệu quả.
Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Đại biểu Quốc hội chất vấn, là người đứng đầu cơ quan nhà nước về văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thấy trách nhiệm của mình đến đâu khi văn hoá xuống cấp?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, khách quốc tế năm nay đã đạt gần 1 triệu lượt, tăng 10 lần so với năm 2021, cho thấy thị trường du lịch đã ấm lên.
Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn "lách luật".
Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hộ chiếu mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu này, và đều không có “nơi sinh”.
Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và thế giới rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Ngày 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Ngày 9/8/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thăm và làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7-2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7-2022

Chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào công tác dân nguyện tháng 7-2022 của Quốc hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Hun Manet bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm quan gian hàng xúc tiến nông sản tại Hưng Yên

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm quan gian hàng xúc tiến nông sản tại Hưng Yên

Ngày 9/8, Bộ trưởng, Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có nhiều hoạt động tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và Nông sản Hưng Yên năm 2022.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hưng Yên cần tập trung phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hưng Yên cần tập trung phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến nông sản

Ngày 9/8, tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và Nông sản 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra 3 giải pháp để nông sản Hưng Yên chiếm lĩnh thị trường...
Chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 14

Chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 14

Chiều ngày 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 14, xem xét nhiều nội dung quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm, là chủ thể, do đó, mọi chính sách phải hướng tới người dân.
Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, xuất bản trong cả nước.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại việc ASEAN ra đời cách đây 55 năm đã tạo tiền đề để các nước cùng thực hiện khát vọng về 1 khu vực hòa bình và ổn định lâu dài.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động